คำถามที่พบบ่อย

1. ต้องการจองตั๋วโดยสาร ต้องทำอย่างไร
คุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูวิธีการจองได้ คลิก หรือให้พนักงานของเราทำรายการแทนคุณลูกค้า คลิก
2. ต้องการดูเที่ยวรถ ต้องทำอย่างไร
คุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูเที่ยวรถโดยเข้าไปหน้าแรกของเว็บไซต์และเลือกข้อมูลต้นทาง ปลายทาง วันที่ จำนวนผู้โดยสาร แล้วกดปู่ม ค้นหาเที่ยวรถ จะมีข้อมูลเที่ยวรถแสดงขึ้นมา
3. ต้องการเบอร์โทรของเคาน์เตอร์ออกตั๋ว
คุณลูกค้าสามารถเข้าไปเบอร์โทรของเคาน์เตอร์ออกตั๋วเมนู เคาน์เตอร์ออกตั๋ว หรือ คลิก
4. ต้องการชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงิน
แนะนำให้คุณลูกค้าติดต่อพนักงานของ Bus And Van คลิก ในช่วงเวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. นอกช่วงเวลานี้จะไม่สามารถทำการชำระแบบวิธีโอนเงินได้
5. เมื่อถึงวันเดินทางต้องทำอย่างไร
คุณลูกค้าต้องไปถ้าหน้าเคาน์เตอร์ออกตั๋วก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 นาที พร้อมแจ้งรหัสการจองในกับพนักงานเพื่อทำการออกตั๋ว
6. ต้องการ เลื่อน คืน ต้องทำอย่างไร
คุณลูกค้าสามารถติดต่อพนักงาน Call Center โทร 02 269 6999 ได้ตลอด 24 ชม.
7. พลาดเที่ยวรถ ต้องทำอย่างไร
กรณีขึ้นพลาดเที่ยวรถถือว่าคุณลูกค่าสละสิทธิ์การเดินทาง เพราะฉะนั้นควรมาถึงเคาน์เตอร์ออกตั๋วก่อนเดินทาง 30 นาที
8. จำข้อมูลการจองไม่ได้
คุณลูกค้าสามารถติดต่อพนักงานของ Bus And Van คลิก เพื่อขอข้อมูลการจอง