วิธีการออกตั๋วโดยสาร

1.ออกตั๋วโดยสารที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสาร

แจ้งรหัสการจองกับพนักงานหน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสาร

2.ออกตั๋วโดยสารผ่านทางเว็บไซต์

1.เมนูจัดการการจอง
2.เลือกเมนูพิมพ์ตั๋ว
3.พิมพ์ตั๋ว