วิธีการเลื่อนตั๋วโดยสาร

1.เลื่อนตั๋วโดยสารผ่านทาง Call Center

ติดต่อ Call Center โทร 02-269-6999 และแจ้งรหัสการจองกับพนักงาน

2.เลื่อนตั๋วโดยสารผ่านทางเว็บไซต์

1.เมนูจัดการการจอง
2.เลือกเมนูเลื่อนตั๋ว
3.เลือกประเภทการเลื่อน
4.เลือกที่นั่งที่ต้องการเลื่อน
5.เลือกวันที่เดินทางใหม่
6.เลือกเที่ยวรถ
7.เลือกที่นั่ง
8.เลือกช่องทางชำระเงิน
9.เสร็จสิ้นการเลื่อน