วิธีการคืนตั๋วโดยสาร

1.คืนตั๋วโดยสารผ่านทาง Call Center

ติดต่อ Call Center โทร 02-269-6999 และแจ้งรหัสการจองกับพนักงาน

2.คืนตั๋วโดยสารผ่านทางเว็บไซต์

1.เมนูจัดการการจอง
2.เลือกเมนูคืนตั๋ว
3.เลือกที่นั่งที่ต้องการคืน
4.กรอกข้อมูลบัญชีรับเงินคืน
5.เสร็จสิ้นการคืน