ตารางเวลาเดินรถ / จีโอ แฟมิลี่

จองตั๋วจีโอ แฟมิลี่

ตารางเวลาเดินรถ จีโอ แฟมิลี่ จีโอ แฟมิลี่


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ช่องจำหน่ายตั๋วช่อง 31-31
เบอร์โทร 094-872-8999

สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี
เบอร์โทร 064-409-4706

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 81 กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
จุดจอดบิ๊กซี นครปฐม
จุดจอด โลตัสนครปฐม
จุดจอด แม็คโคร นครปฐม
จุดจอด ต.หนองดินแดง
จุดจอดสระกระเทียม
จุดจอดหนองตะแคง
จุดจอดสามแยกกระจับ
จุดจอดโลตัสบ้านโป่ง
จุดจอด อ.บ้านโป่ง
จุดจอด ต.ลูกแก
จุดจอดท่าผา
จุดจอดท่าไม้
จุดจอด อ.ท่ามะกา
จุดจอด อ.ท่าเรือ
จุดจอด อ.หนองเสือ
จุดจอดท่าม่วง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:00 รถมินิบัส ด่วนพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถมินิบัส ด่วนพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถมินิบัส ด่วนพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถมินิบัส ด่วนพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถมินิบัส ด่วนพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถมินิบัส ด่วนพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 81 กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
สำนักงานจีโอแฟมิลี่ กาญจนบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:00 รถมินิบัส ด่วนพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถมินิบัส ด่วนพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถมินิบัส ด่วนพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถมินิบัส ด่วนพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถมินิบัส ด่วนพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถมินิบัส ด่วนพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์