ตารางเวลาเดินรถ / จีโอ แฟมิลี่

จีโอ แฟมิลี่ จีโอ แฟมิลี่


รูปจีโอ แฟมิลี่

บริษัท จีโอ แฟมิลี่ เป็นผู้ให้บริการรถมินิบัสที่มีชื่อเสียง ในเส้นทางจาก กรุงเทพสู่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเส้นทางที่ให้บริการ คือ สายใต้ใหม่ - กาญจนบุรี รถโดยสารของ จีโอ แฟมิลี่ เป็นปรับอากาศขนาดเล็ก(รถมินิบัส) ภายในรถมีของใช้ให้บริการ ได้แก่ ผ้าห่ม และอาหารว่างตลอดเดินทาง

และทาง จีโอ แฟมิลี่ ได้เปิดช่องทางจำหน่ายตั๋วผ่านออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าโดยสามารถซื้อหรือจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ www.busandvan.com หรือผ่านช่องทางไลน์ https://lin.ee/m2m8EuC และในวันออกเดินทางผู้โดยสารต้องมาถึงเคาน์เตอร์ จีโอ แฟมิลี่ ก่อนการเดินทาง 15 นาทีเพื่อหลีกเลี่ยงการตกรถ

ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน จีโอ แฟมิลี่

147/35 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ตารางเวลาเดินรถ จีโอ แฟมิลี่


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 81 กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
09:00 รถมินิบัส ด่วนพิเศษ
11:00 รถมินิบัส ด่วนพิเศษ
13:00 รถมินิบัส ด่วนพิเศษ
15:00 รถมินิบัส ด่วนพิเศษ
17:00 รถมินิบัส ด่วนพิเศษ
19:00 รถมินิบัส ด่วนพิเศษ

เส้นทาง 81 กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
08:00 รถมินิบัส ด่วนพิเศษ
10:00 รถมินิบัส ด่วนพิเศษ
12:00 รถมินิบัส ด่วนพิเศษ
14:00 รถมินิบัส ด่วนพิเศษ
16:00 รถมินิบัส ด่วนพิเศษ
18:00 รถมินิบัส ด่วนพิเศษ


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี)
ช่องจำหน่ายตั๋วช่อง 31-32
เบอร์โทร 094-872-8999

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี
เบอร์โทร 064-409-4706