ตารางเวลาเดินรถ / กันทรลักษ์ทัวร์

จองตั๋วกันทรลักษ์ทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ กันทรลักษ์ทัวร์ กันทรลักษ์ทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

จุดจอดเดชอุดม
ช่องขายตั๋วหมายเลข 1
เบอร์โทร 088-1211699,089-6826571

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ช่องขายตั๋วหมายเลข 32
เบอร์โทร 086-7609898

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 4 กรุงเทพฯ - บุณฑริก(32)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดหนองกี่
จุดจอดนางรอง
จุดจอดประโคนชัย
จุดจอดปราสาท
จุดจอดสังขะ
จุดจอดขุขันธ์
จุดจอดกันทรลักษ์
จุดจอดเดชอุดม
จุดจอดน้ำยืน
จุดจอด อ.ทุ่งศรีอุดม
จุดจอดนาจะหลวย
จุดจอดบุณฑริก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:30 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 98 กรุงเทพฯ -เดชอุดม (32)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดหนองกี่
จุดจอดนางรอง
จุดจอดประโคนชัย
จุดจอดปราสาท
จุดจอดสังขะ
จุดจอดขุขันธ์
จุดจอดกันทรลักษ์
จุดจอดเดชอุดม
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:00 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 98 เดชอุดม - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอดเดชอุดม
จุดจอดกันทรลักษ์
จุดจอดบ้านกราม
จุดจอดขุขันธ์
จุดจอดสังขะ
จุดจอดปราสาท
จุดจอดประโคนชัย
จุดจอดนางรอง
จุดจอดหนองกี่
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:30 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์