ตารางเวลาเดินรถ / กันทรลักษ์ทัวร์

กันทรลักษ์ทัวร์ กันทรลักษ์ทัวร์


รูปกันทรลักษ์ทัวร์

บริษัท กันทรลักษ์ทัวร์ ยินดีให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการจะเดินทางไประหว่าง กรุงเทพฯ - กันทรลักษ์  เดชอุดม  น้ำยืน  อ.ทุ่งศรีอุดม นาจะหลวย หรือ บุณฑริก  รถโดยสารของ บริษัท กันทรลักษ์ทัวร์ ยินดีให้บริการ โดยภายในรถโดยสารจะมีระบบปรับอากาศภายในรถ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง รถโดยสารของ บริษัท กันทรลักษ์ทัวร์ มีห้องน้ำบนรถโดยสารมี WIFI ให้บริการ และมีอาหารว่างให้รับประทาน ระหว่างการเดินทาง

พิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการจองตั๋วออนไลน์ ทางบริษัท กันทรลักษ์ทัวร์  ได้เปิดช่องทางจำหน่ายตั๋วผ่านออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าโดยสามารถซื้อหรือจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ www.busandvan.com หรือผ่านช่องทางไลน์ https://lin.ee/m2m8EuC  ( วันออกเดินทางผู้โดยสารต้องมาถึงเคาน์เตอร์ กันทรลักษ์ทัวร์ ก่อนการเดินทาง 30 นาทีเพื่อหลีกเลี่ยงการตกรถ )

ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน กันทรลักษ์ทัวร์

2 ถ. กำแพงเพชร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ช่องขายตั๋วหมายเลข 32)

ตารางเวลาเดินรถ กันทรลักษ์ทัวร์


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 4 กรุงเทพฯ - บุณฑริก(32)

จุดบริการ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
19:30 รถบัส ม.4 ข

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
19:30 รถบัส ม.4 ข

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
19:30 รถบัส ม.4 ข


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

จุดจอดเดชอุดม
ช่องขายตั๋วหมายเลข 1
เบอร์โทร 062-1716411, 098-6826571

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)
ช่องขายตั๋วหมายเลข 32
เบอร์โทร 086-7609898