ตารางเวลาเดินรถ / พศวัตทัวร์

จองตั๋วพศวัตทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ พศวัตทัวร์ พศวัตทัวร์


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 125 ราม1-สายใต้

จุดบริการ
จุดจอดมหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)
จุดจอดบางกะปิ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:20 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:40 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:10 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:10 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:20 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:45 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:55 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:15 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:20 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 125 บางกะปิ-ราม1-สายใต้

จุดบริการ
จุดจอดบางกะปิ
จุดจอดมหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:20 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:40 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 47 หมอชิต-สายใต้

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:20 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 125 สายใต้ - บางกะปิ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
จุดจอด ปิ่นเกล้า (ตรงข้ามรพ.เจ้าพระยา)
จุดจอดบางกะปิ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:20 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:40 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 47 สายใต้ - หมอชิต

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
จุดจอด ปิ่นเกล้า (ตรงข้ามรพ.เจ้าพระยา)
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 125 สายใต้ - ราม1

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
จุดจอด ปิ่นเกล้า (ตรงข้ามรพ.เจ้าพระยา)
จุดจอดมหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:10 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:20 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:40 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:50 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:10 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:20 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:30 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:40 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:50 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถตู้ ต.47 / ต.125 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์