ตารางเวลาเดินรถ / จิรัฐกาล-เขมราฐ

จิรัฐกาล-เขมราฐ จิรัฐกาล-เขมราฐ


รูปจิรัฐกาล-เขมราฐ

จิรัฐกาล เขมราฐ หรือ จิรัฐกาล ทรานสปอร์ต ให้บริการรถโดยสารระหว่าง กรุงเทพฯ อ.เขมราฐ บ้านหัวนา อ.โพธิ์ไทร บ้านคันพระลาน ปากแซง รถโดยสารของ จิรัฐกาล ทรานสปอร์ต เป็นปรับบัสอากาศ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น อาหารว่าง ผ้าห่ม ที่เก็บของด้านบนและทางบริษัทได้เปิดช่องทางจำหน่ายตั๋วผ่านออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าโดยสามารถซื้อหรือจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ www.busandvan.com หรือผ่านช่องทางไลน์ https://lin.ee/m2m8EuC และในวันออกเดินทางผู้โดยสารต้องมาถึงเคาน์เตอร์ จิรัฐกาล ทรานสปอร์ต ก่อนการเดินทาง 30 นาทีเพื่อหลีกเลี่ยงการตกรถ

ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน จิรัฐกาล-เขมราฐ

256/555 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 หมายเลขโทรศัพท์ 038-110451, 081-4042215

ตารางเวลาเดินรถ จิรัฐกาล-เขมราฐ


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 1) กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
จุดจอด ต.ประทาย
จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย
จุดจอดเกษตรวิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
แยกพนมไพร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา
จุดจอด อ.หนองผือ
จุดจอด อ.เขมราฐ
จุดจอดบ้านหัวนา
จุดจอด อ.โพธิ์ไทร
จุดจอดบ้านคันพระลาน
จุดจอดปากแซง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
08:40 รถบัส
20:40 รถบัส

เส้นทาง 6) ปากแซง-เขมราฐ-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอดปากแซง
จุดจอด อ.โพธิ์ไทร
จุดจอดบ้านหัวนา
บ้านด่านฮัง
จุดจอด อ.เขมราฐ
จุดจอด อ.หนองผือ
จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
06:00 รถบัส
15:30 รถบัส

เส้นทาง 4) กรุงเทพ-หนองคาย

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กุมภวาปี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
จุดจอดบ้านหนองสองห้อง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
08:00 รถบัส

เส้นทาง 8) หนองคาย-กรุงเทพ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
จุดจอดบ้านหนองสองห้อง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
โนนสะอาด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
19:35 รถบัส

เส้นทาง 5) กรงเทพ-หนองคาย-บึงกาฬ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3)
โนนสะอาด
จุดจอดโนนสูง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กุมภวาปี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
จุดจอดอำเภอเพ็ญ
จุดจอดบ้านหนองสองห้อง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
จุดจอด อ.โพนพิสัย
จุดจอด อ.รัตนวาปี
จุดจอดปากคาด
จุดจอดบ้านหอคำ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
08:15 รถบัส ม.4พ

เส้นทาง 9) บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
จุดจอดบ้านหอคำ
จุดจอดปากคาด
จุดจอด อ.รัตนวาปี
จุดจอด อ.โพนพิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
จุดจอดบ้านหนองสองห้อง
จุดจอดอำเภอเพ็ญ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
จุดจอดโนนสูง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กุมภวาปี
โนนสะอาด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
17:15 รถบัส ม.4พ


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต)
บขส.รังสิต
เบอร์โทร 061-4359280 / 083-8964013

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
บขส.ยโสธร
เบอร์โทร 090-0469782

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)
ช่องจำหน่ายจิรัฐกาล-เขมราฐ ช่อง3
เบอร์โทร 0927325333 , 02-9360365

จุดจอด อ.ป่าติ้ว
ตรงข้ามการไฟฟ้าป่าติ้ว
เบอร์โทร 082-6965090

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
เบอร์โทร 081-2661018

จุดจอด อ.ประทุมราช
จุดจำหนายตั๋วตลาดบขส.
เบอร์โทร 090-8306921

จุดจอด อ.หนองผือ
อยู่ข้างเชิดชัยทัวร์หนองผือ
เบอร์โทร 081-9762731

จุดจอด อ.เขมราฐ
ปั๊มปตท.เขมราฐ
เบอร์โทร 083-1317273

จุดจอด อ.โพธิ์ไทร
หน้าโลตัสโพธิ์ไทร
เบอร์โทร 091-5930081

จุดจอดบ้านหัวนา
จุดขายตั๋วจิรัฐกาลบ้านหัวนา
เบอร์โทร 090-9580291

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง