ตารางเวลาเดินรถ / จิรัฐกาล-เขมราฐ

จองตั๋วจิรัฐกาล-เขมราฐ

ตารางเวลาเดินรถ จิรัฐกาล-เขมราฐ จิรัฐกาล-เขมราฐ


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต)
บขส.รังสิต
เบอร์โทร 061-4359280 / 083-8964013

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
บขส.ยโสธร
เบอร์โทร 090-0469782

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ช่องจำหน่ายจิรัฐกาล-เขมราฐ ช่อง3
เบอร์โทร 0927325333 , 02-9360365

จุดจอด อ.ป่าติ้ว
ตรงข้ามการไฟฟ้าป่าติ้ว
เบอร์โทร 082-6965090

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
เบอร์โทร 081-2661018

จุดจอด อ.ประทุมราช
จุดจำหนายตั๋วตลาดบขส.
เบอร์โทร 090-8306921

จุดจอด อ.หนองผือ
อยู่ข้างเชิดชัยทัวร์หนองผือ
เบอร์โทร 081-9762731

จุดจอด อ.เขมราฐ
ปั๊มปตท.เขมราฐ
เบอร์โทร 083-1317273

จุดจอด อ.โพธิ์ไทร
หน้าโลตัสโพธิ์ไทร
เบอร์โทร 091-5930081

จุดจอดบ้านหัวนา
จุดขายตั๋วจิรัฐกาลบ้านหัวนา
เบอร์โทร 090-9580291

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 1) กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
จุดจอด ต.ประทาย
จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย
จุดจอดเกษตรวิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
แยกพนมไพร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา
จุดจอด อ.หนองผือ
จุดจอด อ.เขมราฐ
จุดจอดบ้านหัวนา
จุดจอด อ.โพธิ์ไทร
จุดจอดบ้านคันพระลาน
จุดจอดปากแซง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:40 รถบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:40 รถบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 4) ปากแซง-เขมราฐ-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอดปากแซง
จุดจอด อ.โพธิ์ไทร
จุดจอดบ้านหัวนา
บ้านด่านฮัง
จุดจอด อ.เขมราฐ
จุดจอด อ.หนองผือ
จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:00 รถบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 3) กรุงเทพ-อุดรธานี

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
จุดจอด อ.พล
จุดจอด อ.บ้านไผ่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3)
จุดจอด อ.น้ำพอง
โนนสะอาด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กุมภวาปี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:30 รถบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 4) อุดรธานี-กรุงเทพ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กุมภวาปี
โนนสะอาด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3)
จุดจอด อ.พล
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:00 รถบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์