ตารางเวลาเดินรถ / กลุ่มรถตู้ช่อง B5

จองตั๋วกลุ่มรถตู้ช่อง B5

ตารางเวลาเดินรถ กลุ่มรถตู้ช่อง B5 กลุ่มรถตู้ช่อง B5


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 902 กรุงเทพฯ-ท่าเรือ

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
จุดจอดสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
จุดจอด อ.ท่าเรือ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 21 กรุงเทพฯ-แก่งคอย

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
จุดจอด อ.แก่งคอย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:15 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 919 กรุงเทพฯ-บ้านหมี่-โคกสำโรง-หนองม่วง (สายเอเซีย)

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
จุดจอด อ.บ้านหมี่
จุดจอด อ.โคกสำโรง
จุดจอด อ.หนองม่วง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:20 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:20 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์