ตารางเวลาเดินรถ / กลุ่มรถตู้ช่อง A8

จองตั๋วกลุ่มรถตู้ช่อง A8

ตารางเวลาเดินรถ กลุ่มรถตู้ช่อง A8 กลุ่มรถตู้ช่อง A8


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 95 กรุงเทพฯ-นครสวรรค์

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์