ตารางเวลาเดินรถ / กลุ่มรถตู้ช่อง C1

จองตั๋วกลุ่มรถตู้ช่อง C1

ตารางเวลาเดินรถ กลุ่มรถตู้ช่อง C1 กลุ่มรถตู้ช่อง C1


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร C ช่อง C1
เบอร์โทร 084-5669588,084-3623446

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
ชานชาลาที่ 4
เบอร์โทร 084-5668505,0843514353

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 9907 กรุงเทพฯ-แกลง-จันทบุรี

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
จุดจอดแยกหนองใหญ่
จุดจอดแกลง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 9907 จันทบุรี-แกลง-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
ท่าเนินสูง
มินิมาร์ทเนินสูง
ท่าหนองคล้า
จุดจอดหนองแหวน
จุดจอดช้างข้าม
จุดจอดโต๊ะพระ
จุดจอดธนกวี
จุดจอดกองดิน
จุดจอดประแสร์
จุดจอดเขาดิน
จุดจอดโรงพยาบาลแกลง
จุดจอดแกลง
จุดจอดเจ๊อร
จุดจอดพลงตาเอี่ยม
จุดจอดท่าวังจันทร์
จุดจอดแยกหนองใหญ่
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
03:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์