ตารางเวลาเดินรถ / วินรถตู้ฟ้าใส

จองตั๋ววินรถตู้ฟ้าใส

ตารางเวลาเดินรถ วินรถตู้ฟ้าใส วินรถตู้ฟ้าใส


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 977 กรุงเทพฯ-เพชรบุรี

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
จุดจอดบ้านแหลม
จุดจอดคลองโพ
จุดจอดแพรกหนามแดง
จุดจอดวังมะนาว
จุดจอดบางเค็ม
จุดจอดบ้านกล้วย
จุดจอดหนองส้ม
จุดจอดสระพัง
จุดจอดเขาย้อย
จุดจอดทับคาง
จุดจอดหนองปรง
จุดจอดหนองควง
จุดจอดแม็คโคร
จุดจอดไร่ส้ม
จุดจอดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสวนจตุจักร
จุดจอดถ้ำแก้ว
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:45 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:15 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:45 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:15 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:45 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:15 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:45 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:15 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:45 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์