ตารางเวลาเดินรถ / เชิดชัยทัวร์

จองตั๋วเชิดชัยทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ เชิดชัยทัวร์ เชิดชัยทัวร์


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 929 กรุงเทพฯ - เขมราฐ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (หน้าร้าน ส.พาณิชย์)
จุดจอดวังน้อย
จุดจอดแมคโดนัลด์ ม.กรุงเทพ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
จุดจอดโลตัสสระบุรี
จุดจอดหน้าอู่เชิดชัยทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จุดจอดเกษตรวิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
จุดจอดอำนาจเจริญ (ข้างธนาคารกรุงไทย)
จุดจอดตลาดสดเทศบาล ต.ปทุมราชวงศา
จุดจอดหนองผือ
จุดจอด อ.เขมราฐ
จุดจอดปากแซง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 955 กรุงเทพฯ - โขงเจียม

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดแมคโดนัลด์ ม.กรุงเทพ
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (หน้าร้าน ส.พาณิชย์)
จุดจอดวังน้อย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
จุดจอดโลตัสสระบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จุดจอดเกษตรวิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
จุดจอด ต.น้ำปลีก
จุดจอด อ.หัวตะพาน
จุดจอดแยก อ.ลืออำนาจ
สถานีขนส่งเทศบาล ต.พนา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตระการพืชผล
จุดจอด อ.ศรีเมืองใหม่
จุดจอด อ.โขงเจียม
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 928 กรุงเทพฯ - มุกดาหาร

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดแมคโดนัลด์ ม.กรุงเทพ
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (หน้าร้าน ส.พาณิชย์)
จุดจอดวังน้อย
จุดจอดแมคโดนัลด์ (ปากช่อง)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
จุดจอดโลตัสสระบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จุดจอดเกษตรวิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
จุดจอดอำนาจเจริญ (ข้างธนาคารกรุงไทย)
จุดจอด ต.เสนางคนิคม
จุดจอดเลิงนกทา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:15 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 930 กรุงเทพฯ - นครพนม

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดแมคโดนัลด์ ม.กรุงเทพ
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
จุดจอดวังน้อย
จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (หน้าร้าน ส.พาณิชย์)
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
จุดจอดโลตัสสระบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอด อ.พล
จุดจอด อ.บ้านไผ่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
จุดจอดแยกกุมภวาปี
จุดจอด อ.หนองหาน
จุดจอดหนองเม็ก
จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
จุดจอดบ้านดอนเขือง
จุดจอดตลาดพังโคน
จุดจอด อ.พรรณานิคม
จุดจอดดงมะไฟ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
จุดจอดบ้านท่าแร่
จุดจอดตลาดสดกุสุมาลย์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 21 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดแมคโดนัลด์ ม.กรุงเทพ
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (หน้าร้าน ส.พาณิชย์)
จุดจอดวังน้อย
จุดจอดแมคโดนัลด์ (ปากช่อง)
จุดจอด อ.สีคิ้ว
จุดจอด สูงเนิน (ตรงข้ามโรงงาน ซีเกท)
จุดจอดหน้า ปตท.โคกกรวด
จุดจอดตลาดเซฟวัน
จุดจอดเดอะมอล์โคราช
จุดจอดเทอร์มินอล21 โคราช
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 1
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
04:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 946 กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี - ม่วงสามสิบ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดแมคโดนัลด์ ม.กรุงเทพ
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (หน้าร้าน ส.พาณิชย์)
จุดจอดวังน้อย
จุดจอดโลตัสสระบุรี
จุดจอดหน้าอู่เชิดชัยทัวร์
จุดจอดนางรอง
จุดจอดประโคนชัย
จุดจอดปราสาท
จุดจอดสังขะ
สถานีเดินรถขุขันธ์
จุดจอด อ.สำโรงทาบ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
จุดจอดม่วงสามสิบ
จุดจอดหนองขุ่น
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:15 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 24 กรุงเทพฯ-ดอนตาล

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดแมคโดนัลด์ ม.กรุงเทพ
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
จุดจอดวังน้อย
จุดจอดโลตัสสระบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอด อ.บรบือ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
จุดจอด อ.อาจสามารถ(ตรงข้ามโรงพยาบาลอาจสามารถ)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทอง
จุดจอด อ.หนองพอก
จุดจอด ต.ห้องแซง
จุดจอด อ.เลิงนกทา (ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเลงนกทา)
จุดจอด อ.ดอนตาล(แยกตลาดสดเทศบาลดอนตาล)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 33 กรุงเทพฯ-กระนวน-บ้านแพง

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดแมคโดนัลด์ ม.กรุงเทพ
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (หน้าร้าน ส.พาณิชย์)
จุดจอดวังน้อย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
จุดจอดโลตัสสระบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอด อำเภอศรีธาตุ
จุดจอด อำเภอวังสามหมอ
จุดจอด บ้านคำยาง
จุดจอด อำเภอวาริชภูมิ
จุดจอด อำเภอพังโคน (สถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาล)
จุดจอด บ้านโนนอุดม
จุดจอด อ.วานรนิวาส (สถานีจอดรถประจำทางเทศบาลวานรนิวาส)
จุดจอด อำเภอคำตากล้า
จุดจอดบ้านหนองหิ้ง
จุดจอด อำเภอเซกา
จุดจอดตำบลบึงโขงหลง
จุดจอดบ้านดงบัง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอบ้านแพง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:15 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 86 กรุงเทพฯ - กุดชุม - ธาตุพนม

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดแมคโดนัลด์ ม.กรุงเทพ
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (หน้าร้าน ส.พาณิชย์)
จุดจอดวังน้อย
จุดจอดโลตัสสระบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอดเกษตรวิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
จุดจอด อ.ทรายมูล (ตรงข้ามโลตัสแยกป้อมตำรวจ)
จุดจอด อ.กุดชุม(ตรงข้ามร้านทางดีเยาวราช)
จุดจอด ต.คำเตย
จุดจอดเลิงนกทา
จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 23 กรุงเทพฯ - อุดรธานี - หนองคาย

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดแมคโดนัลด์ ม.กรุงเทพ
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (หน้าร้าน ส.พาณิชย์)
จุดจอดวังน้อย
จุดจอดโลตัสสระบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
จุดจอด โนนสะอาด
จุดจอดแยกกุมภวาปี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)
จุดจอดน้ำสวย
จุดจอดตำบลหนองสองห้อง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 33 บ้านแพง-กระนวน-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอบ้านแพง
จุดจอดบ้านดงบัง
จุดจอดตำบลบึงโขงหลง
จุดจอด อำเภอเซกา
จุดจอดบ้านหนองหิ้ง
จุดจอด อำเภอคำตากล้า
จุดจอด อ.วานรนิวาส (สถานีจอดรถประจำทางเทศบาลวานรนิวาส)
จุดจอด บ้านโนนอุดม
จุดจอด อำเภอพังโคน (สถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาล)
จุดจอด อำเภอวาริชภูมิ
จุดจอดบ้านคำบิด
จุดจอด บ้านคำยาง
จุดจอด อำเภอวังสามหมอ
จุดจอด อำเภอศรีธาตุ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 24 ดอนตาล-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด อ.ดอนตาล(แยกตลาดสดเทศบาลดอนตาล)
จุดจอด อ.เลิงนกทา (ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเลงนกทา)
จุดจอด ต.ห้องแซง
จุดจอด อ.หนองพอก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จุดจอด อ.อาจสามารถ(ตรงข้ามโรงพยาบาลอาจสามารถ)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
จุดจอด อ.บรบือ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 31/4 กาบเชิง - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอดกาบเชิง
จุดจอดแนงมุด
จุดจอดพนมดงรัก
จุดจอดโคกกลาง
จุดจอดประโคนชัย
จุดจอดนางรอง
จุดจอดหน้าอู่เชิดชัยทัวร์
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 929 เขมราฐ - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอดปากแซง
จุดจอด อ.เขมราฐ
จุดจอดหนองผือ
จุดจอดตลาดสดเทศบาล ต.ปทุมราชวงศา
จุดจอดอำนาจเจริญ (ข้างธนาคารกรุงไทย)
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
จุดจอดเกษตรวิสัย
จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอดหน้าอู่เชิดชัยทัวร์
จุดจอดโลตัสสระบุรี
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 955 โขงเจียม - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด อ.โขงเจียม
จุดจอด อ.ศรีเมืองใหม่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตระการพืชผล
สถานีขนส่งเทศบาล ต.พนา
จุดจอดแยก อ.ลืออำนาจ
จุดจอด อ.หัวตะพาน
จุดจอด ต.น้ำปลีก
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
จุดจอดเกษตรวิสัย
จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 946 ม่วงสามสิบ - อุบลราชธานี - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอดหนองขุ่น
จุดจอดม่วงสามสิบ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
จุดจอด อ.สำโรงทาบ
สถานีเดินรถขุขันธ์
จุดจอดสังขะ
จุดจอดปราสาท
จุดจอดประโคนชัย
จุดจอดนางรอง
จุดจอดหน้าอู่เชิดชัยทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 928 มุกดาหาร - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย
จุดจอดเลิงนกทา
จุดจอด ต.เสนางคนิคม
จุดจอดอำนาจเจริญ (ข้างธนาคารกรุงไทย)
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
จุดจอดเกษตรวิสัย
จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอดหน้าอู่เชิดชัยทัวร์
จุดจอดโลตัสสระบุรี
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 930 นครพนม - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
จุดจอดตลาดสดกุสุมาลย์
จุดจอดบ้านท่าแร่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
จุดจอดดงมะไฟ
จุดจอด อ.พรรณานิคม
จุดจอดตลาดพังโคน
จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
จุดจอดบ้านดอนเขือง
จุดจอดบ้านกุดจิก
จุดจอดหนองเม็ก
จุดจอด อ.หนองหาน
จุดจอดแยกกุมภวาปี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
จุดจอด อ.บ้านไผ่
จุดจอด อ.พล
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 21 นครราชสีมา-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 1
จุดจอด สูงเนิน (ตรงข้ามโรงงาน ซีเกท)
จุดจอด อ.สีคิ้ว
จุดจอดโลตัสสระบุรี
จุดจอดแมคโดนัลด์ ม.กรุงเทพ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
04:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 23 หนองคาย - อุดรธานี - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
จุดจอดตำบลหนองสองห้อง
จุดจอดน้ำสวย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)
จุดจอดแยกกุมภวาปี
จุดจอด โนนสะอาด
จุดจอดเซ็นทรัลขอนแก่น
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอดโลตัสสระบุรี
จุดจอดวังน้อย
จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (หน้าร้าน ส.พาณิชย์)
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 86 ธาตุพนม - กุดชุม - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย
จุดจอดเลิงนกทา
จุดจอด ต.คำเตย
จุดจอด อ.กุดชุม(ตรงข้ามร้านทางดีเยาวราช)
จุดจอด อ.ทรายมูล (ตรงข้ามโลตัสแยกป้อมตำรวจ)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
จุดจอดเกษตรวิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอดโลตัสสระบุรี
จุดจอดวังน้อย
จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (หน้าร้าน ส.พาณิชย์)
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์