ตารางเวลาเดินรถ / เชิดชัยทัวร์

เชิดชัยทัวร์ เชิดชัยทัวร์


รูปเชิดชัยทัวร์

เชิดชัยทัวร์  เป็น 1 ในบริษัทเดินรถที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งโดยให้บริการรถโดยสารระหว่าง

            - กรุงเทพฯ(หมอชิต)ไปยังภาคอีสาน ได้แก่ กาบเชิง เขมราฐ โขงเจียม มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา ศรีสะเกษ(ยางชุมน้อย) ม่วงสามสิบ ดอนตาล บ้านแพง ธาตุพนม หนองคาย

รถโดยสารของ เชิดชัยทัวร์ เป็นบัสปรับอากาศมีห้องน้ำบนรถ(บางเส้นทาง) และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น อาหารว่าง(เบอร์เกอร์แมคโดนัลบางเส้นทาง) และทางบริษัทได้เปิดช่องทางจำหน่ายตั๋วผ่านออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าโดยสามารถซื้อหรือจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ www.busandvan.com หรือผ่านช่องทางไลน์ https://lin.ee/m2m8EuC และในวันออกเดินทางผู้โดยสารต้องมาถึงเคาน์เตอร์ เชิดชัยทัวร์ ก่อนการเดินทาง 30 นาทีเพื่อหลีกเลี่ยงการตกรถ

ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน เชิดชัยทัวร์

1069 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000

ตารางเวลาเดินรถ เชิดชัยทัวร์ (ภาคอีสาน)


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 31/4 กรุงเทพฯ - กาบเชิง

จุดบริการ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
09:00 รถบัส ป.1

เส้นทาง 929 กรุงเทพฯ - เขมราฐ

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
20:30 รถบัส ป.1

เส้นทาง 955 กรุงเทพฯ - โขงเจียม

จุดบริการ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
19:30 รถบัส ป.1

เส้นทาง 928 กรุงเทพฯ - มุกดาหาร

จุดบริการ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
08:00 รถบัส ป.1
19:15 รถบัส ป.1

เส้นทาง 930 กรุงเทพฯ - นครพนม

จุดบริการ
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
นวมิตร
จุดจอดโลตัสสระบุรี
จุดจอด อ.พล
จุดจอดแยกกุมภวาปี
จุดจอด อ.หนองหาน
จุดจอดหนองเม็ก
จุดจอดบ้านดอนเขือง
จุดจอดตลาดพังโคน
จุดจอด อ.พรรณานิคม
จุดจอดดงมะไฟ
จุดจอดบ้านท่าแร่
จุดจอดตลาดสดกุสุมาลย์
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
19:00 รถบัส ป.1

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
04:00 รถบัส ป.1
05:00 รถบัส ป.1
06:00 รถบัส ป.1
07:00 รถบัส ป.1
08:00 รถบัส ป.1
09:00 รถบัส ป.1
10:00 รถบัส ป.1
11:00 รถบัส ป.1
12:00 รถบัส ป.1
13:00 รถบัส ป.1
14:00 รถบัส ป.1
15:00 รถบัส ป.1
16:00 รถบัส ป.1
17:00 รถบัส ป.1
18:00 รถบัส ป.1
19:00 รถบัส ป.1

เส้นทาง 926 กรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ(ขุขันธ์)

จุดบริการ
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
นวมิตร
จุดจอดโลตัสสระบุรี
จุดจอดหนองกี่
จุดจอดปราสาท
จุดจอดสังขะ
สถานีเดินรถขุขันธ์
จุดจอดขุขันธ์(เก่า)
จุดจอด บ.ศาลา
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
08:00 รถบัส ป.1

เส้นทาง 942 กรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ(ยางชุมน้อย)

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
09:00 รถบัส ป.1

เส้นทาง 946 กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี - ม่วงสามสิบ

จุดบริการ
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
นวมิตร
จุดจอดโลตัสสระบุรี
จุดจอดหน้าอู่เชิดชัยทัวร์
จุดจอดปราสาท
จุดจอดสังขะ
สถานีเดินรถขุขันธ์
จุดจอดแยกบ้านจาน
จุดจอด อ.เบญจลักษ์
จุดจอด อ.โนนคูณ
จุดจอด อ.สำโรง
จุดจอดม่วงสามสิบ
จุดจอดหนองขุ่น
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
20:15 รถบัส ป.1

เส้นทาง 930/1 กรุงเทพฯ - อุดรธานี - นครพนม

จุดบริการ
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
นวมิตร
จุดจอดโลตัสสระบุรี
จุดจอด อ.พล
จุดจอดแยกกุมภวาปี
จุดจอด อ.หนองหาน
จุดจอดหนองเม็ก
จุดจอดบ้านกุดจิก
จุดจอดบ้านดอนเขือง
จุดจอดตลาดพังโคน
จุดจอด อ.พรรณานิคม
จุดจอดดงมะไฟ
จุดจอดบ้านท่าแร่
จุดจอดตลาดสดกุสุมาลย์
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
08:15 รถบัส ป.1

เส้นทาง 24 กรุงเทพฯ-ดอนตาล

จุดบริการ
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
นวมิตร
จุดจอดโลตัสสระบุรี
จุดจอด อ.อาจสามารถ(ตรงข้ามโรงพยาบาลอาจสามารถ)
จุดจอด ต.ห้องแซง
จุดจอด อ.เลิงนกทา (ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเลงนกทา)
จุดจอด อ.ดอนตาล(แยกตลาดสดเทศบาลดอนตาล)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
19:00 รถบัส ป.1

เส้นทาง 33 กรุงเทพฯ-กระนวน-บ้านแพง

จุดบริการ
จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
นวมิตร
จุดจอดโลตัสสระบุรี
จุดจอด อำเภอศรีธาตุ
จุดจอด อำเภอวังสามหมอ
จุดจอด บ้านคำยาง
จุดจอด อำเภอวาริชภูมิ
จุดจอด อำเภอพังโคน (สถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาล)
จุดจอด บ้านโนนอุดม
จุดจอด อ.วานรนิวาส (สถานีจอดรถประจำทางเทศบาลวานรนิวาส)
จุดจอด อำเภอคำตากล้า
จุดจอดบ้านหนองหิ้ง
จุดจอดบ้านดงบัง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
19:15 รถบัส ป.1

เส้นทาง 86 กรุงเทพฯ - กุดชุม - ธาตุพนม

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
20:30 รถบัส ป.1

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
20:30 รถบัส ป.1

เส้นทาง 33 บ้านแพง-กระนวน-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอดบ้านดงบัง
จุดจอดบ้านหนองหิ้ง
จุดจอด อำเภอคำตากล้า
จุดจอด อ.วานรนิวาส (สถานีจอดรถประจำทางเทศบาลวานรนิวาส)
จุดจอด บ้านโนนอุดม
จุดจอด อำเภอพังโคน (สถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาล)
จุดจอด อำเภอวาริชภูมิ
จุดจอดบ้านคำบิด
จุดจอด บ้านคำยาง
จุดจอด อำเภอวังสามหมอ
จุดจอด อำเภอศรีธาตุ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
16:00 รถบัส ป.1

เส้นทาง 24 ดอนตาล-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
17:00 รถบัส ป.1

เส้นทาง 31/4 กาบเชิง - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอดกาบเชิง
จุดจอดแนงมุด
จุดจอดพนมดงรัก
จุดจอดโคกกลาง
แยกโคกกลาง
จุดจอดหน้าอู่เชิดชัยทัวร์
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
07:30 รถบัส ป.1

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
16:30 รถบัส ป.1

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
16:30 รถบัส ป.1

เส้นทาง 946 ม่วงสามสิบ - อุบลราชธานี - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอดหนองขุ่น
จุดจอดม่วงสามสิบ
จุดจอด อ.สำโรง
จุดจอด อ.โนนคูณ
จุดจอด อ.เบญจลักษ์
จุดจอดแยกบ้านจาน
สถานีเดินรถขุขันธ์
จุดจอดสังขะ
จุดจอดปราสาท
จุดจอดหน้าอู่เชิดชัยทัวร์
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
17:30 รถบัส ป.1

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
08:00 รถบัส ป.1
18:00 รถบัส ป.1

เส้นทาง 930 นครพนม - กรุงเทพฯ

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
17:00 รถบัส ป.1
17:30 รถบัส ป.1

เส้นทาง 21 นครราชสีมา-กรุงเทพฯ

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
04:00 รถบัส ป.1
05:00 รถบัส ป.1
06:00 รถบัส ป.1
07:00 รถบัส ป.1
08:00 รถบัส ป.1
09:00 รถบัส ป.1
10:00 รถบัส ป.1
11:00 รถบัส ป.1
12:00 รถบัส ป.1
13:00 รถบัส ป.1
14:00 รถบัส ป.1
15:00 รถบัส ป.1
16:00 รถบัส ป.1
17:00 รถบัส ป.1
18:00 รถบัส ป.1
19:00 รถบัส ป.1

เส้นทาง 23 หนองคาย - อุดรธานี - กรุงเทพฯ

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
19:30 รถบัส ป.1

เส้นทาง 926 ศรีสะเกษ(ขุขันธ์) - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด อ.วังหิน
จุดจอด บ.ศาลา
จุดจอดขุขันธ์(เก่า)
สถานีเดินรถขุขันธ์
จุดจอดแยกนาเจริญ(ใกล้ปั๊มน้ำมันPT)
จุดจอดสังขะ
จุดจอดปราสาท
แยกโคกกลาง
จุดจอดหนองกี่
จุดจอดหน้าอู่เชิดชัยทัวร์
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
08:00 รถบัส ป.1

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
08:00 รถบัส ป.1

เส้นทาง 86 ธาตุพนม - กุดชุม - กรุงเทพฯ

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
18:00 รถบัส ป.1


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)
ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์ ชั้น 3 ช่องหมายเลข ช่อง 14,15,16,25,31,49
เบอร์โทร 061-023-9292, 084-982-7410

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 1
ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 088-377-3311,090-926-0144

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์ ชานชาลาที่ 17
เบอร์โทร 088-377-3322, 095-871-3122

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์
ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 092-143-7040

จุดจอดลำปลายมาศ
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 093-532-5566

จุดจอดกระสัง(แยกระกา)
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 081-660-0878,094-152-2559

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์
ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 091-017-8415,061-023-9292

จุดจอดศีขรภูมิ
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 081-067-2035,088-711-1384

จุดจอดสำโรงทาบ
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 094-541-0757

จุดจอดห้วยทับทัน
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 061-932-4747,045-699-017

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ
ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 080-165-8987,095-155-6946

จุดจอดยางชุมน้อย
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 084-089-6355

จุดจอดหนองขุ่น
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 086-499-8607,086-499-8603

จุดจอดม่วงสามสิบ
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 085-479-8409,061-942-1717

จุดจอดสำโรง
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 098-661-9131

จุดจอดขุขันธ์ เก่า
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 098-645-8250,085-479-8407

จุดจอดขุขันธ์ ใหม่
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 086-885-3210

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปราสาท
ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 062-579-3458,061-023-9292

จุดจอดกาบเชิง
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 084-961-4257,061-023-9292

จุดจอดแนงมุด
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 081-298-9598

จุดจอดพนมดงรัก
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 098-012-8151,093-238-34451

จุดจอดประโคนชัย
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 061-023-9292

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.นางรอง
ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 092-863-8423,061-023-9292

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 088-817-3760

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 081-634-2448

จุดจอดห้วยสะแบก
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 063-072-4548

จุดจอดเสนานิคม
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 062-636-1963

จุดจอดเลิงนกทา
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 087-779-9511

จุดจอดนิมคำสร้อย
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 089-841-6617

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 064-592-9513

จุดจอดปทุมวงศา
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 098-131-9496

จุดจอดหนองผือ
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 081-976-2731

จุดจอดเขมราฐ
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 085-479-8401

จุดจอดสว่างแดนดิน
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 099-170-7887

จุดจอดดอนเขือง
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 081-048-7457

จุดจอดพังโคน
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 099-565-5184

จุดจอดพรรณานิคม
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 065-087-4472

จุดจอดดงมะไฟ
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 098-462-4578

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 061-925-8333

จุดจอดน้ำปลีก
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 088-114-2058

จุดจอดลืออำนาจ
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 086-246-1051

จุดจอดพนา
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 086-336-5635

จุดจอดตระการ
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 081-955-0848

จุดจอดศรีเมืองใหม่
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 085-610-8186

จุดจอดโขงเจียม
จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 080-406-1124

จุดจอดโนนสะอาด
จุดจำหน่ายตั๋วโนนสะอาด
เบอร์โทร 080-662-4825

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 097-252-5012

จุดจอดน้ำสวย
จุดจำหน่ายตั๋วน้ำสวย
เบอร์โทร 098-516-8436

จุดจอดหนองสองห้อง
จุดจำหน่ายตั๋วหนองสองห้อง
เบอร์โทร 061-819-2243

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 097-945-9535, 080-163-7565

จุดจอดกุดชุม
จุดจำหน่ายตั๋วกุดชุม
เบอร์โทร 082-991-9837

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม
ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 096-648-8219

จุดจอดทรายมูล
จุดจำหน่ายตั๋วทรายมูล
เบอร์โทร 098-882-4965

จุดจอดเกษตรวิสัย
จุดจำหน่ายตั๋วเกษตรวิสัย
เบอร์โทร 089-949-5558

จุดจอดสุวรรณภูมิ
จุดหน่ายตั๋วสุวรรณภูมิ
เบอร์โทร 094-282-0235

จุดจอดคำเตย
จุดจำหน่ายตั๋วตำเตย
เบอร์โทร 081-718-9345