ตารางเวลาเดินรถ / เชิดชัยทัวร์

จองตั๋วเชิดชัยทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ เชิดชัยทัวร์ เชิดชัยทัวร์


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 915 บ้านเพ - เอกมัย

จุดบริการ
จุดจอดท่าบ้านเพ (ท่าเรือนวลพิทย์)
จุดจอดท่าเกาะกลอย (ติดร้านฮอนด้าปิยะ)
จุดจอดท่าบ้านค่าย (ตรงหน้าโรงเรียนบ้านค่าย)
จุดจอดเขาน้อย (เชิดชัยทัวร์)
จุดจอดปากแพรก
จุดจอดมาบปู (ดาวเงินไปรษณีย์ สาขามาบปู)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
10:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 914 จันทบุรี - เอกมัย

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
จุดจอดเนินสูง
จุดจอดท่าหนองคล้า
จุดจอด อ.นายายอาม
จุดจอด อ.แกลง (เชิดชัยทัวร์)
จุดจอดท่าวังจันทร์ (ข้างวินคาร์แคร์)
จุดจอดหนองใหญ่
จุดจอดหนองปรือ
จุดจอดชลบุรีบายพาส
จุดจอดบางแก้ว (เชิดชัยทัวร์)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
02:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 915 เอกมัย - บ้านเพ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย
จุดจอดบางแก้ว (เชิดชัยทัวร์)
จุดจอดหน้าตลาดกิ่งแก้ว (ฝั่งตรงข้ามโฮมโปร)
จุดจอดชลบุรีบายพาส
จุดจอดปากแพรก
จุดจอดเขาน้อย (เชิดชัยทัวร์)
จุดจอดท่าบ้านค่าย (ตรงหน้าโรงเรียนบ้านค่าย)
จุดจอดท่าเกาะกลอย (ติดร้านฮอนด้าปิยะ)
จุดจอดท่าบ้านเพ (ท่าเรือนวลพิทย์)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 914 เอกมัย - จันทบุรี

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย
จุดจอดบางแก้ว (เชิดชัยทัวร์)
จุดจอดหน้าตลาดกิ่งแก้ว (ฝั่งตรงข้ามโฮมโปร)
จุดจอดชลบุรีบายพาส
จุดจอดหนองปรือ
จุดจอดหนองใหญ่
จุดจอดท่าวังจันทร์ (ข้างวินคาร์แคร์)
จุดจอด อ.แกลง (เชิดชัยทัวร์)
จุดจอด อ.นายายอาม
จุดจอดท่าหนองคล้า
จุดจอดเนินสูง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 917 เอกมัย - ตราด

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย
จุดจอดบางแก้ว (เชิดชัยทัวร์)
จุดจอดหน้าตลาดกิ่งแก้ว (ฝั่งตรงข้ามโฮมโปร)
จุดจอดชลบุรีบายพาส
จุดจอดหนองปรือ
จุดจอดหนองใหญ่
จุดจอดท่าวังจันทร์ (ข้างวินคาร์แคร์)
จุดจอด อ.แกลง (เชิดชัยทัวร์)
จุดจอด อ.นายายอาม
จุดจอดท่าหนองคล้า
จุดจอดเนินสูง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
จุดจอด อ.ขลุง
จุดจอด ต.แสนตุ้ง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
23:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 917 ตราด - เอกมัย

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
จุดจอด ต.แสนตุ้ง
จุดจอด อ.ขลุง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
จุดจอดเนินสูง
จุดจอดท่าหนองคล้า
จุดจอด อ.นายายอาม
จุดจอด อ.แกลง (เชิดชัยทัวร์)
จุดจอดท่าวังจันทร์ (ข้างวินคาร์แคร์)
จุดจอดหนองใหญ่
จุดจอดหนองปรือ
จุดจอดชลบุรีบายพาส
จุดจอดบางแก้ว (เชิดชัยทัวร์)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
22:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์