ตารางเวลาเดินรถ / เจ.เค.พี. ทรานสปอร์ต

จองตั๋วเจ.เค.พี. ทรานสปอร์ต

ตารางเวลาเดินรถ เจ.เค.พี. ทรานสปอร์ต เจ.เค.พี. ทรานสปอร์ต


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 979 กรุงเทพฯ-หัวหิน

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
จุดจอดเขาย้อย
จุดจอดบิ๊กซีเพชรบุรี
จุดจอด อ.ท่ายาง
จุดจอดชะอำ
จุดจอด อ.หัวหิน
จุดจอด อ.ปราณบุรี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
04:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:20 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:20 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:20 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:20 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:20 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:20 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:20 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:20 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:20 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:20 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:20 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:20 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:20 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:20 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:20 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์