ตารางเวลาเดินรถ / เจ.เค.พี. ทรานสปอร์ต

เจ.เค.พี. ทรานสปอร์ต เจ.เค.พี. ทรานสปอร์ต


รูปเจ.เค.พี. ทรานสปอร์ต

เจ.เค.พี. ทรานสปอร์ต เป็นบริษัทที่บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยสารระหว่าง กรุงเทพฯ - หัวหิน ระยะเวลาการเดินทางจาก กรุงเทพฯ - หัวหิน ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง ภายในและภายนอกรถโดยสารสะอาดและพร้อมให้ใช้บริการ ภายในรถจะมีข้อมูลของรถและพนักงานขับรถติดไว้อย่างชัดเจน โดยรถรอบแรกให้บริการตั้งแต่เวลา 04.00 น. จนถึงรอบสุดท้ายเวลา 20.00 น.

พิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการจองหรือซื้อตั๋วออนไลน์ทาง เจ.เค.พี. ทรานสปอร์ต เปิดให้จองตั๋วผ่านระบบตัวแทนจำหน่ายโดยสามารถจองผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ www.busandvan.com หรือผ่านช่องทางไลน์ https://lin.ee/m2m8EuC และในวันเดินทางผู้โดยสารต้องมาก่อนเวลาเดินทาง หรือ เวลารถออกเดินทางก่อน 30 นาที เพื่อมารับตั๋วจริงที่หน้าช่องบริการของ เจ.เค.พี. ทรานสปอร์ต

ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน เจ.เค.พี. ทรานสปอร์ต

สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2) เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

ตารางเวลาเดินรถ เจ.เค.พี. ทรานสปอร์ต


ตารางเวลาเดินรถ

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
04:40 รถตู้ ม.2 จ
05:00 รถตู้ ม.2 จ
05:20 รถตู้ ม.2 จ
05:40 รถตู้ ม.2 จ
06:00 รถตู้ ม.2 จ
06:20 รถตู้ ม.2 จ
06:40 รถตู้ ม.2 จ
07:00 รถตู้ ม.2 จ
07:20 รถตู้ ม.2 จ
07:40 รถตู้ ม.2 จ
08:00 รถตู้ ม.2 จ
08:20 รถตู้ ม.2 จ
08:40 รถตู้ ม.2 จ
09:00 รถตู้ ม.2 จ
09:20 รถตู้ ม.2 จ
09:40 รถตู้ ม.2 จ
10:00 รถตู้ ม.2 จ
10:20 รถตู้ ม.2 จ
10:40 รถตู้ ม.2 จ
11:00 รถตู้ ม.2 จ
11:20 รถตู้ ม.2 จ
11:40 รถตู้ ม.2 จ
12:00 รถตู้ ม.2 จ
12:20 รถตู้ ม.2 จ
12:40 รถตู้ ม.2 จ
13:00 รถตู้ ม.2 จ
13:20 รถตู้ ม.2 จ
13:40 รถตู้ ม.2 จ
14:00 รถตู้ ม.2 จ
14:20 รถตู้ ม.2 จ
14:40 รถตู้ ม.2 จ
15:00 รถตู้ ม.2 จ
15:20 รถตู้ ม.2 จ
15:40 รถตู้ ม.2 จ
16:00 รถตู้ ม.2 จ
16:20 รถตู้ ม.2 จ
16:40 รถตู้ ม.2 จ
17:00 รถตู้ ม.2 จ
17:20 รถตู้ ม.2 จ
17:40 รถตู้ ม.2 จ
18:00 รถตู้ ม.2 จ
18:20 รถตู้ ม.2 จ
18:40 รถตู้ ม.2 จ
19:00 รถตู้ ม.2 จ
19:20 รถตู้ ม.2 จ
19:40 รถตู้ ม.2 จ
20:00 รถตู้ ม.2 จ