ตารางเวลาเดินรถ / เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์

เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์


รูปเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์

เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ ให้บริการรถโดยสารระหว่าง กรุงเทพฯ-เขมราฐ-คันพระลาน , คันพระลาน-เขมราฐ-กรุงเทพฯ รถโดยสารของ เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ เป็นรถบัสปรับอากาศที่มีห้องน้ำในตัวรถ มีเบาะที่สามารถปรับเอนได้ และมีระบบนวดไฟฟ้า มีที่พักเท้าแบบพับเก็บได้ มีอาหารว่าง น้ำดื่ม และ ผ้าห่มให้บริการตลอดการเดินทาง

พิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการจองหรือซื้อตั๋วออนไลน์ทาง เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ เปิดให้จองตั๋วผ่านระบบตัวแทนจำหน่ายโดยสามารถจองผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ www.busandvan.com หรือผ่านช่องทางไลน์ https://lin.ee/m2m8EuC และในวันเดินทางผู้โดยสารต้องมาก่อนเวลาเดินทาง หรือ เวลารถออกเดินทางก่อน 30 นาที เพื่อมารับตั๋วจริงที่หน้าช่องบริการของ เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์

ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์

สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2) เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

ตารางเวลาเดินรถ เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 929 กรุงเทพฯ-เขมราฐ-คันพระลาน

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
19:00 รถบัส รถนอนพิเศษ
20:40 รถบัส รถนอน vip

เส้นทาง 929 คันพระลาน-เขมราฐ-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
16:10 รถบัส รถนอน vip
16:40 รถบัส รถนอนพิเศษ