ตารางเวลาเดินรถ / เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์

จองตั๋วเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 929 กรุงเทพฯ-เขมราฐ-คันพระลาน

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จุดจอดเกษตรวิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
จุดจอด อ.ประทุมราช
จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา
จุดจอดตลาดสดเทศบาล ต.ปทุมราชวงศา
จุดจอดหนองผือ
Nong Phue
จุดจอด อ.เขมราฐ
จุดจอดปากแซง
จุดจอด ตม.ปากแซง
จดจอดบ้านคันพะลาน
จุดจอด อ.โพธิ์ไทร
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:45 รถบัส รถนอนพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 929 คันพระลาน-เขมราฐ-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด อ.โพธิ์ไทร
จดจอดบ้านคันพะลาน
จุดจอดปากแซง
จุดจอด ตม.ปากแซง
จุดจอด อ.เขมราฐ
จุดจอดหนองผือ
จุดจอดตลาดสดเทศบาล ต.ปทุมราชวงศา
จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา
จุดจอด อ.ประทุมราช
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
จุดจอดเกษตรวิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:30 รถบัส รถนอน vip เคาน์เตอร์ / ออนไลน์