ตารางเวลาเดินรถ / บริษัท เกาะกูดเอ็กซ์เพรส จำกัด

จองตั๋วบริษัท เกาะกูดเอ็กซ์เพรส จำกัด

ตารางเวลาเดินรถ บริษัท เกาะกูดเอ็กซ์เพรส จำกัด บริษัท เกาะกูดเอ็กซ์เพรส จำกัด


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง KK ข้าวสาร - เกาะกูด

จุดบริการ
จุดจอดถนนข้าวสาร (หน้าสตาร์บัค)
เกาะกูด
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง KK เกาะกูด - ข้าวสาร

จุดบริการ
เกาะกูด
จุดจอดถนนข้าวสาร (หน้าสตาร์บัค)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
11:30 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง KL เกาะกูด - แหลมศอก

จุดบริการ
เกาะกูด
ท่าเรือแหลมศอก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
11:30 เฟอร์รี่ Ferry เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 สปีดโบ๊ท Speed Boat เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง KS เกาะกูด - สุวรรณภูมิ

จุดบริการ
เกาะกูด
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ทางเข้า 4 (เกาะกูดเอ็กซ์เพรส)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
11:30 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง LK แหลมศอก - เกาะกูด

จุดบริการ
ท่าเรือแหลมศอก
เกาะกูด
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
10:00 สปีดโบ๊ท Speed Boat เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 เฟอร์รี่ Ferry เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง PK พัทยา - เกาะกูด

จุดบริการ
จุดจอดพัทยาใต้ (สำนักงานสุวรรณภูมิบูรพา)
เกาะกูด
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง SK สุวรรณภูมิ - เกาะกูด

จุดบริการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ทางเข้า 4 (เกาะกูดเอ็กซ์เพรส)
เกาะกูด
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์