ตารางเวลาเดินรถ / นครบริการขนส่ง

จองตั๋วนครบริการขนส่ง

ตารางเวลาเดินรถ นครบริการขนส่ง นครบริการขนส่ง


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
บขส.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทร 062-0753318 , 094-3175571 , 095-0369449 , 083-6323336

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
บขส.ภูเก็ต
เบอร์โทร 086-9481071

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
บขส.หาดใหญ่
เบอร์โทร 063-3901877

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
บขส.สงขลา
เบอร์โทร 063-3901867

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 477 หาดใหญ่-นครศรีฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจอด คิวรถระโนด (ร้านกาแฟ อเมซอน)
จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย
จุดจอด อ.สทิงพระ
จุดจอด ท่าเข็น
จุดจอด ปากกระวะ
จุดจอด อ.หัวไทร
ดอนแค
จุดจอด ปากคลอง
จุดจอด ต.การะเกด
จุดจอด หนองหม้อ
จุดจอด ชะเมา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:15 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 733 ภูเก็ต-ทุ่งใหญ่-นครศรีฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกกลอย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
จุดจอด อ.ทับปุด
จุดจอด ต.นาเหนือ
จุดจอด อ.อ่าวลึก
จุดจอด หนองหลุมพอ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.เหนือคลอง
จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.คลองท่อม
จุดจอด อ.เขาพนม
จุดจอด ทุ่งใหญ่
จุดจอด ต.จันดี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:30 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 440 ภูเก็ต-อันดามัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกกลอย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
จุดจอด อ.ทับปุด
จุดจอด ต.นาเหนือ
จุดจอด อ.อ่าวลึก
จุดจอด บ้านกลาง
จุดจอด หนองหลุมพอ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.เหนือคลอง
จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.คลองท่อม
จุดจอด ต.คลองพน
จุดจอด ต.ทรายขาว
จุดจอด ต.ควนกุน
จุดจอด ต.นาวง
จุดจอด บ.ต้นโพธิ์
จุดจอดสี่แยกอันดามัน
จุดจอด ห้วยนาง
จุดจอด ตลาดกะปาง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
10:40 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 477 สงขลา-นครศรีฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
จุดจอด คิวรถระโนด (ร้านกาแฟ อเมซอน)
จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย
จุดจอด อ.สทิงพระ
จุดจอด ท่าเข็น
จุดจอด ปากกระวะ
จุดจอด อ.หัวไทร
ดอนแค
จุดจอด ปากคลอง
จุดจอด ต.การะเกด
จุดจอด หนองหม้อ
จุดจอด ชะเมา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:15 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 729 หาดใหญ่-เกาะสมุย

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
จุดจอด สี่แยกหน้าทัพ (สะพานลอย)
จุดจอด แยกสระแก้ว (ศาลาพักผู้โดยสาร)
จุดจอด แยกคลองเหลง
จุดจอดน้ำตกโฉ
จุดจอดท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ ดอนสัก
จุดจอดเกาะสมุย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
10:15 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 729 เกาะสมุย-หาดใหญ่

จุดบริการ
จุดจอดเกาะสมุย
จุดจอดท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ ดอนสัก
จุดจอดน้ำตกโฉ
จุดจอด แยกคลองเหลง
จุดจอด แยกสระแก้ว (ศาลาพักผู้โดยสาร)
จุดจอด สี่แยกหน้าทัพ (สะพานลอย)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:20 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 477 นครศรีฯ-หาดใหญ่

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
จุดจอด ชะเมา
จุดจอด หนองหม้อ
จุดจอด ต.การะเกด
จุดจอด ปากคลอง
ดอนแค
จุดจอด อ.หัวไทร
จุดจอด ปากกระวะ
จุดจอด ท่าเข็น
จุดจอด อ.สทิงพระ
จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย
จุดจอด คิวรถระโนด (ร้านกาแฟ อเมซอน)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
04:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 477 นครศรีฯ-สงขลา

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
จุดจอด ชะเมา
จุดจอด หนองหม้อ
จุดจอด ต.การะเกด
จุดจอด ปากคลอง
ดอนแค
จุดจอด อ.หัวไทร
จุดจอด ปากกระวะ
จุดจอด ท่าเข็น
จุดจอด อ.สทิงพระ
จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
จุดจอด คิวรถระโนด (ร้านกาแฟ อเมซอน)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
04:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 440 นครศรีฯ-ทุ่งสง-อันดามัน-ภูเก็ต

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
จุดจอด แยกหัวถนน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
จุดจอด ตลาดกะปาง
จุดจอด ห้วยนาง
จุดจอดสี่แยกอันดามัน
จุดจอด บ.ต้นโพธิ์
จุดจอด ต.นาวง
จุดจอด ต.คลองชี
จุดจอด ต.ควนกุน
จุดจอด ต.ทรายขาว
จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.เหนือคลอง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
จุดจอด หนองหลุมพอ
จุดจอด บ้านนบ
จุดจอด อ.ทับปุด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกกลอย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
10:20 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 440 นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
จุดจอด แยกหัวถนน
จุดจอด แยกสวนผัก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
จุดจอด ตลาดกะปาง
จุดจอด บางขัน
จุดจอด อ.ลำทับ
จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.คลองท่อม
จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.เหนือคลอง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
จุดจอด หนองหลุมพอ
จุดจอด บ้านกลาง
จุดจอด บ้านนบ
จุดจอด อ.อ่าวลึก
จุดจอด ต.นาเหนือ
จุดจอด อ.ทับปุด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกกลอย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:30 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 733 นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่-ภูเก็ต

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
จุดจอด ทุ่งใหญ่
จุดจอด อ.เขาพนม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
จุดจอด หนองหลุมพอ
จุดจอด บ้านนบ
จุดจอด อ.อ่าวลึก
จุดจอด ต.นาเหนือ
จุดจอด อ.ทับปุด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกกลอย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:30 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 440 ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกกลอย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
จุดจอด อ.ทับปุด
จุดจอด ต.นาเหนือ
จุดจอด อ.อ่าวลึก
จุดจอด บ้านกลาง
จุดจอด หนองหลุมพอ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.เหนือคลอง
จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.คลองท่อม
จุดจอด อ.ลำทับ
จุดจอด บางขัน
จุดจอด ตลาดกะปาง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
จุดจอด แยกสวนผัก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:00 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:30 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถบัส ม.2ค เคาน์เตอร์ / ออนไลน์