ตารางเวลาเดินรถ / นครบริการขนส่ง

นครบริการขนส่ง นครบริการขนส่ง


รูปนครบริการขนส่ง

บริษัท นครบริการขนส่ง จำกัด ให้บริการรถโดยสารระหว่าง กรุงเทพฯ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต หาดใหญ่ รถโดยสารของ นครบริการขนส่ง เป็นปรับอากาศขนาดเล็ก(มินิบัส) มีที่ชาร์จโทรศัพท์ มีผ้าห่มและอาหารว่างให้บริการทุกที่นั่ง

ทางบริษัทได้เปิดช่องทางจำหน่ายตั๋วผ่านออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าโดยสามารถซื้อหรือจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ www.busandvan.com หรือผ่านช่องทางไลน์ https://lin.ee/m2m8EuC และในวันออกเดินทางผู้โดยสารต้องมาถึงเคาน์เตอร์ นครบริการขนส่ง ก่อนการเดินทาง 15 นาทีเพื่อหลีกเลี่ยงการตกรถ

ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน นครบริการขนส่ง

117/1 หมู่ 1 ถนน นคร-ทุ่งสง ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม 10240 จ.นครศรีธรรมราช

ตารางเวลาเดินรถ นครบริการขนส่ง


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 477 หาดใหญ่-นครศรีฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ แห่งที่ 1
จุดจอด คิวรถระโนด (ร้านกาแฟ อเมซอน)
จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย
จุดจอด อ.สทิงพระ
จุดจอด ท่าเข็น
จุดจอด ปากกระวะ
จุดจอดดอนแค
จุดจอด ปากคลอง
จุดจอด หนองหม้อ
จุดจอด ชะเมา
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
06:00 รถบัส ม.2ค
07:00 รถบัส ม.2ค
08:00 รถบัส ม.2ค
09:00 รถบัส ม.2ค
10:15 รถบัส ม.2ค
11:00 รถบัส ม.2ค
12:00 รถบัส ม.2ค
13:00 รถบัส ม.2ค
14:00 รถบัส ม.2ค
15:00 รถบัส ม.2ค
16:00 รถบัส ม.2ค
17:00 รถบัส ม.2ค
18:00 รถบัส ม.2ค

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
07:30 รถบัส ม.2ค

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
10:40 รถบัส ม.2ค

เส้นทาง 477 สงขลา-นครศรีฯ

จุดบริการ
จุดจอด คิวรถระโนด (ร้านกาแฟ อเมซอน)
จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย
จุดจอด อ.สทิงพระ
จุดจอด ท่าเข็น
จุดจอด ปากกระวะ
จุดจอดดอนแค
จุดจอด ปากคลอง
จุดจอด หนองหม้อ
จุดจอด ชะเมา
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
06:00 รถบัส ม.2ค
07:00 รถบัส ม.2ค
08:00 รถบัส ม.2ค
09:00 รถบัส ม.2ค
10:15 รถบัส ม.2ค
11:00 รถบัส ม.2ค
12:00 รถบัส ม.2ค
13:00 รถบัส ม.2ค
14:00 รถบัส ม.2ค
15:00 รถบัส ม.2ค
16:00 รถบัส ม.2ค
17:00 รถบัส ม.2ค
18:00 รถบัส ม.2ค

เส้นทาง 729 หาดใหญ่-เกาะสมุย

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ แห่งที่ 1
จุดจอดน้ำตกโฉ
จุดจอดท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ ดอนสัก
จุดจอดเกาะสมุย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
08:00 รถบัส ม.2ค
10:15 รถบัส ม.2ค

เส้นทาง 477 หัวไทร - นครศรีฯ

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
05:30 รถบัส ม.2 จ
06:00 รถบัส ม.2 จ
06:30 รถบัส ม.2 จ
07:00 รถบัส ม.2 จ
07:30 รถบัส ม.2 จ
08:00 รถบัส ม.2 จ
08:30 รถบัส ม.2 จ
09:00 รถบัส ม.2 จ
09:30 รถบัส ม.2 จ
10:00 รถบัส ม.2 จ
10:30 รถบัส ม.2 จ
11:00 รถบัส ม.2 จ
11:30 รถบัส ม.2 จ
12:00 รถบัส ม.2 จ
12:30 รถบัส ม.2 จ
13:00 รถบัส ม.2 จ
13:30 รถบัส ม.2 จ
14:00 รถบัส ม.2 จ
14:30 รถบัส ม.2 จ
15:00 รถบัส ม.2 จ
15:30 รถบัส ม.2 จ
16:00 รถบัส ม.2 จ

เส้นทาง 729 เกาะสมุย-หาดใหญ่

จุดบริการ
จุดจอดเกาะสมุย
จุดจอดท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ ดอนสัก
จุดจอดน้ำตกโฉ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ แห่งที่ 1
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
07:20 รถบัส มอเตอร์ไซค์, ม.2ค
09:20 รถบัส ม.2ค

เส้นทาง 477 นครศรีฯ-หาดใหญ่

จุดบริการ
จุดจอด ชะเมา
จุดจอด หนองหม้อ
จุดจอด ปากคลอง
จุดจอดดอนแค
จุดจอด ปากกระวะ
จุดจอด ท่าเข็น
จุดจอด อ.สทิงพระ
จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย
จุดจอด คิวรถระโนด (ร้านกาแฟ อเมซอน)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ แห่งที่ 1
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
04:00 รถบัส ม.2ค
05:00 รถบัส ม.2ค
06:00 รถบัส ม.2ค
07:00 รถบัส ม.2ค
08:00 รถบัส ม.2ค
09:00 รถบัส ม.2ค
10:00 รถบัส ม.2ค
11:00 รถบัส ม.2ค
12:00 รถบัส ม.2ค
13:00 รถบัส ม.2ค
14:00 รถบัส ม.2ค
15:00 รถบัส ม.2ค
16:00 รถบัส ม.2ค
17:00 รถบัส ม.2ค
18:00 รถบัส ม.2ค

เส้นทาง 477 นครศรีฯ-สงขลา

จุดบริการ
จุดจอด ชะเมา
จุดจอด หนองหม้อ
จุดจอด ปากคลอง
จุดจอดดอนแค
จุดจอด ปากกระวะ
จุดจอด ท่าเข็น
จุดจอด อ.สทิงพระ
จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย
จุดจอด คิวรถระโนด (ร้านกาแฟ อเมซอน)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
04:00 รถบัส ม.2ค
05:00 รถบัส ม.2ค
06:00 รถบัส ม.2ค
07:00 รถบัส ม.2ค
08:00 รถบัส ม.2ค
09:00 รถบัส ม.2ค
10:00 รถบัส ม.2ค
11:00 รถบัส ม.2ค
12:00 รถบัส ม.2ค
13:00 รถบัส ม.2ค
14:00 รถบัส ม.2ค
15:00 รถบัส ม.2ค
16:00 รถบัส ม.2ค
17:00 รถบัส ม.2ค
18:00 รถบัส ม.2ค

เส้นทาง 440 นครศรีฯ-ทุ่งสง-อันดามัน-ภูเก็ต

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
10:20 รถบัส ม.2ค

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
07:00 รถบัส ม.2ค
08:30 รถบัส ม.2ค
10:30 รถบัส ม.2ค
12:00 รถบัส ม.2ค
13:30 รถบัส ม.2ค
16:30 รถบัส ม.2ค

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
07:30 รถบัส ม.2ค

เส้นทาง 477 นครศรีฯ - หัวไทร

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
07:00 รถบัส ม.2 จ
07:30 รถบัส ม.2 จ
08:00 รถบัส ม.2 จ
08:30 รถบัส ม.2 จ
09:00 รถบัส ม.2 จ
09:30 รถบัส ม.2 จ
10:00 รถบัส ม.2 จ
10:30 รถบัส ม.2 จ
11:00 รถบัส ม.2 จ
11:30 รถบัส ม.2 จ
12:00 รถบัส ม.2 จ
12:30 รถบัส ม.2 จ
13:00 รถบัส ม.2 จ
13:30 รถบัส ม.2 จ
14:00 รถบัส ม.2 จ
14:30 รถบัส ม.2 จ
15:00 รถบัส ม.2 จ
15:30 รถบัส ม.2 จ
16:00 รถบัส ม.2 จ
16:30 รถบัส ม.2 จ
17:00 รถบัส ม.2 จ
17:30 รถบัส ม.2 จ
18:00 รถบัส ม.2 จ

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
07:00 รถบัส ม.2ค
08:30 รถบัส ม.2ค
10:30 รถบัส ม.2ค
12:30 รถบัส ม.2ค
14:30 รถบัส ม.2ค
16:30 รถบัส ม.2ค


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
บขส.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทร 062-0753318 , 094-3175571 , 095-0369449 , 083-6323336

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
บขส.ภูเก็ต
เบอร์โทร 086-9481071

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
บขส.หาดใหญ่
เบอร์โทร 063-3901877

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
บขส.สงขลา
เบอร์โทร 063-3901867

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง