ตารางเวลาเดินรถ / นครบริการขนส่ง

ตารางเวลาเดินรถ นครบริการขนส่ง


ตารางเวลาเดินรถ

ไม่พบข้อมูล

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
บขส.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทร 062-0753318 , 094-3175571 , 095-0369449 , 083-6323336

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
บขส.ภูเก็ต
เบอร์โทร 086-9481071

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
บขส.หาดใหญ่
เบอร์โทร 063-3901877

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
บขส.สงขลา
เบอร์โทร 063-3901867

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง