ตารางเวลาเดินรถ / นครชัยแอร์

นครชัยแอร์ นครชัยแอร์


รูปนครชัยแอร์

บริษัท นครชัยแอร์ จํากัด ให้บริการรถโดยสารเดินทาง ผู้โดยสารสามารถเลือกเส้นทางที่ต้องการจะเดินทางไปได้ผ่านระบบหรือผ่านช่องทางหน้าเคาน์เตอร์ ณ จุดให้บริการ เช่น สถาณีขนส่งหมอชิต 2 ภายในการเดินทาง รถโดยสารของ บริษัท นครชัยแอร์ จํากัด มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางมากมาย ทั้งห้องน้ำภายในตัวรถ อาหารว่างระหว่างเดินทาง ที่ชาร์ทแบตมือถือ เพื่อให้การเดินทางของผู้โดยสารโดยสาร ได้รับความสะดวกสบาย ในการเดินทาง

พิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการจองหรือซื้อตั๋วออนไลน์ทาง บริษัท นครชัยแอร์ จํากัด เปิดให้จองตั๋วผ่านระบบตัวแทนจำหน่ายโดยสามารถจองผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ www.busandvan.com หรือผ่านช่องทางไลน์ https://lin.ee/m2m8EuC และในวันเดินทางผู้โดยสารต้องมาก่อนเวลาเดินทาง หรือ เวลารถออกเดินทางก่อน 30 นาที เพื่อมารับตั๋วจริงที่หน้าช่องบริการของ บริษัท นครชัยแอร์ จํากัด

ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน นครชัยแอร์

333 บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด 11 ถ. กำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ตารางเวลาเดินรถ นครชัยแอร์


ตารางเวลาเดินรถ

ไม่พบข้อมูล