ตารางเวลาเดินรถ / ราชสีมา-ขอนแก่น

จองตั๋วราชสีมา-ขอนแก่น

ตารางเวลาเดินรถ ราชสีมา-ขอนแก่น ราชสีมา-ขอนแก่น


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 210 ขอนแก่น - นครราชสีมา

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
จุดจอด อ.บ้านไผ่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล
จุดจอดบ้านสีดา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:20 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:20 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:20 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:20 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:25 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:10 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:55 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 210 นครราชสีมา - ขอนแก่น

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอดบ้านสีดา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล
จุดจอด อ.บ้านไผ่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:20 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:20 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:20 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:20 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:25 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:10 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:55 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:40 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:30 รถตู้ ม.2 จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์