ตารางเวลาเดินรถ / ราชสีมา-ขอนแก่น

ราชสีมา-ขอนแก่น ราชสีมา-ขอนแก่น


รูปราชสีมา-ขอนแก่น

ราชสีมา-ขอนแก่น​ เป็นบริษัทที่บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยสารระหว่าง นครราชสีมา-ขอนแก่น , ขอนแก่น-นครราชสีมา​ ภายในและภายนอกรถโดยสารสะอาดและพร้อมให้ใช้บริการ ภายในรถจะมีข้อมูลของรถและพนักงานขับรถติดไว้อย่างชัดเจน เพื่อความปลอดภัยภายในรถจะมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ถังดับเพลิง และค้อนทุบกระจก ใช้ในยามฉุกเฉิน

พิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการจองหรือซื้อตั๋วออนไลน์ทาง ราชสีมา-ขอนแก่น เปิดให้จองตั๋วผ่านระบบตัวแทนจำหน่ายโดยสามารถจองผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ www.busandvan.com หรือผ่านช่องทางไลน์ https://lin.ee/m2m8EuC และในวันเดินทางผู้โดยสารต้องมาก่อนเวลาเดินทาง หรือ เวลารถออกเดินทางก่อน 30 นาที เพื่อมารับตั๋วจริงที่หน้าช่องบริการของ ราชสีมา-ขอนแก่น

ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน ราชสีมา-ขอนแก่น

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ตารางเวลาเดินรถ ราชสีมา-ขอนแก่น


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 210 ขอนแก่น - นครราชสีมา

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
06:40 รถตู้ ม.2 จ
07:00 รถตู้ ม.2 จ
08:00 รถตู้ ม.2 จ
08:40 รถตู้ ม.2 จ
09:20 รถตู้ ม.2 จ
10:00 รถตู้ ม.2 จ
10:40 รถตู้ ม.2 จ
11:20 รถตู้ ม.2 จ
12:00 รถตู้ ม.2 จ
12:40 รถตู้ ม.2 จ
13:20 รถตู้ ม.2 จ
14:00 รถตู้ ม.2 จ
14:40 รถตู้ ม.2 จ
15:20 รถตู้ ม.2 จ
16:00 รถตู้ ม.2 จ
16:40 รถตู้ ม.2 จ
17:20 รถตู้ ม.2 จ
18:00 รถตู้ ม.2 จ

เส้นทาง 210 นครราชสีมา - ขอนแก่น

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
06:40 รถตู้ ม.2 จ
07:00 รถตู้ ม.2 จ
08:00 รถตู้ ม.2 จ
08:40 รถตู้ ม.2 จ
09:20 รถตู้ ม.2 จ
10:00 รถตู้ ม.2 จ
10:40 รถตู้ ม.2 จ
11:20 รถตู้ ม.2 จ
12:00 รถตู้ ม.2 จ
12:40 รถตู้ ม.2 จ
13:20 รถตู้ ม.2 จ
14:00 รถตู้ ม.2 จ
14:40 รถตู้ ม.2 จ
15:20 รถตู้ ม.2 จ
16:10 รถตู้ ม.2 จ
16:40 รถตู้ ม.2 จ
17:40 รถตู้ ม.2 จ
18:00 รถตู้ ม.2 จ