ตารางเวลาเดินรถ / อ.ศึกษาทัวร์

อ.ศึกษาทัวร์ อ.ศึกษาทัวร์


รูปอ.ศึกษาทัวร์

อ.ศึกษาทัวร์ ให้บริการรถโดยสารระหว่าง เชียงใหม่ อุดรราชธานี หนองคาย รถโดยสารของ อ.ศึกษาทัวร์ เป็นรถบัสปรับอากาศมีผ้าห่มให้ตลอดการเดินทาง อาหารว่าง น้ำ เบาะนั่งสามารถปรับเอนได้ มีจุดแวะพัก 1 จุดเพื่อรับประทานอาหารและเข้าห้องน้ำ

พิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการจองหรือซื้อตั๋วออนไลน์ทาง อ.ศึกษาทัวร์ เปิดให้จองตั๋วผ่านระบบตัวแทนจำหน่ายโดยสามารถจองผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ www.busandvan.com หรือผ่านช่องทางไลน์ https://lin.ee/m2m8EuC และในวันเดินทางผู้โดยสารต้องมาก่อนเวลาเดินทาง หรือ เวลารถออกเดินทางก่อน 30 นาที เพื่อมารับตั๋วจริงที่หน้าช่องบริการของ อ.ศึกษาทัวร์

ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน อ.ศึกษาทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต) 165 ซอย 5 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

ตารางเวลาเดินรถ อ.ศึกษาทัวร์


ตารางเวลาเดินรถ

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
20:00 รถบัส ม.4 ก

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
18:30 รถบัส ม.4 ก


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
อ.ศึกษาทัวร์
เบอร์โทร 091-817-7528

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
ช่องขายตั๋ว อ.ศึกษาทัวร์
เบอร์โทร 089-8437563

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1
ช่องขายตั๋ว อ.ศึกษาทัวร์
เบอร์โทร 042-346391

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง