ตารางเวลาเดินรถ / อ.ศึกษาทัวร์

จองตั๋วอ.ศึกษาทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ อ.ศึกษาทัวร์ อ.ศึกษาทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
อ.ศึกษาทัวร์
เบอร์โทร 095-724-9531,092-107-5851

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
ช่องขายตั๋ว อ.ศึกษาทัวร์
เบอร์โทร 089-8437563

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 636 เชียงใหม่-อุดรธานี-หนองคาย

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)
คาวบอยแม่โจ้
จุดจอดBIS
จุดจอดสามแยกดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
จุดจอด อ.นครไทย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
จุดจอดท่าด่านซ้าย (แยกตลาดด่านซ้าย ตรงข้ามปั๊มคาลเท็ก)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย
จุดจอดวังสะพุง
จุดจอดเอราวัณ
จุดจอดนาวัง
จุดจอด กกค้อ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:00 รถบัส ม.4 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 636 หนองคาย-อุดรธานี-เชียงใหม่

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
จุดจอด กกค้อ
จุดจอดนาวัง
จุดจอดเอราวัณ
จุดจอดวังสะพุง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย
จุดจอดท่าด่านซ้าย (แยกตลาดด่านซ้าย ตรงข้ามปั๊มคาลเท็ก)
จุดจอด อ.นครไทย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:30 รถบัส ม.4 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์