ตารางเวลาเดินรถ / ภูกระดึงทัวร์

จองตั๋วภูกระดึงทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ ภูกระดึงทัวร์ ภูกระดึงทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 82
เบอร์โทร 0-2936-0511

จุดจอดเชียงคาน
หน้าศาลาวัดสันติ
เบอร์โทร 089-842-1524

วังสะพุง
ช่องขายตั๋ว บขส
เบอร์โทร 042-850-163

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
ช่องขายตั๋ว บขส
เบอร์โทร 042-833-684

จุดจอดผานกเค้า
ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ผานกเค้า
เบอร์โทร 089-7098808

จุดจอดภูกระดึง
ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ภูกระดึง
เบอร์โทร 089-7098808

จุดจอดท่าลี่
ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ท่าลี่
เบอร์โทร ่085-4771517

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 98 กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดหนองกี่
จุดจอดนางรอง
จุดจอดประโคนชัย
จุดจอดปราสาท
จุดจอดสังขะ
จุดจอดขุขันธ์
จุดจอดแยกหัวช้าง
จุดจอดกันทรลักษ์
จุดจอดเดชอุดม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
12:30 รถบัส วีไอพี32 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
21:35 รถบัส วีไอพี32 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 29 กรุงเทพฯ-เกษตร-บ.เป้า

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
จุดจอดแก้งคร้อ
จุดจอดภูเขียว
จุดจอดเกษตรสมบูรณ์
จุดจอดบ้านเป้า
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
21:40 รถบัส วีไอพี32 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 29 กรุงเทพฯ-เลย

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
จุดจอดแก้งคร้อ
จุดจอดภูเขียว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
จุดจอดผานกเค้า
จุดจอด ต.ตาดข่า
จุดจอดตลาดหนองหิน
จุดจอดวังสะพุง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
10:45 รถบัส วีไอพี32 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:50 รถบัส วีไอพี32 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 944 กรุงเทพฯ-รัตนบุรี

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พิมาย
จุดจอดแยก อ.ชุมพวง
จุดจอดสี่แยกบ้านทางพาด
จุดจอด อ.สตึก
จุดจอดชุมพลบุรี (ปากทางบ้านไทรงาม)
จุดจอด อ.ท่าตูม (แยก กม.ศูนย์)
จุดจอด อ.รัตนบุรี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:30 รถบัส วีไอพี32 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 29 ชุมแพ-บ้านเป้า-กทม

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
จุดจอดบ้านเป้า
จุดจอดเกษตรสมบูรณ์
จุดจอดภูเขียว
จุดจอดแก้งคร้อ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:10 รถบัส วีไอพี32 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 29 เลย-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย
จุดจอดวังสะพุง
จุดจอดตลาดหนองหิน
จุดจอด ต.ตาดข่า
จุดจอดผานกเค้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
จุดจอดภูเขียว
จุดจอดแก้งคร้อ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:00 รถบัส วีไอพี32 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:20 รถบัส วีไอพี32 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์