ตารางเวลาเดินรถ / ประหยัดทัวร์

จองตั๋วประหยัดทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ ประหยัดทัวร์ ประหยัดทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 42
เบอร์โทร 0-2936-0496

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
เบอร์โทร 0-4358-1705

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร
ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
เบอร์โทร 0-4359-0345

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
เบอร์โทร 089-2443206

จุดจอด อ.เขมราฐ
ตรงข้ามศูนย์ฮอนด้า เกียรติสุรนนท์
เบอร์โทร 089-2443206

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
บขส.ยโสธรแห่งที่2
เบอร์โทร 089-2443206

จุดจอดปากแซง
อยู่ใกล้ป้อมตำรวจ ตชด. บ้าน1 ชั้น ตรงข้ามวัด
เบอร์โทร 089-2443206

จุดจอดท่าชุมพวง
ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์ท่าชุมพวง
เบอร์โทร 064-837-0389

จุดจอด กม.0
ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์กม.0
เบอร์โทร 080-732-8674

จุดจอดเกษตรวิสัย
ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์เกษตรวิสัย
เบอร์โทร 063-748-1863

จุดจอดวาปีปทุม
ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์วาปีปทุม
เบอร์โทร 089-771-0322

จุดจอดประทาย
ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
เบอร์โทร 081-977-7845

จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย
ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
เบอร์โทร 080-050-9054

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 934 กรุงเทพฯ - พนมไพร (ประทาย)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอด ต.ประทาย
จุดจอด กม.0
จุดจอดพุทไธสง
จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จุดจอดเกษตรวิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 935 กรุงเทพฯ-วาปีปทุม

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอด ต.ประทาย
จุดจอด กม.0
จุดจอดพุทไธสง
จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จุดจอด อ.วาปีปทุม
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 934 พนมไพร (ประทาย) - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
จุดจอดเกษตรวิสัย
จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จุดจอดพุทไธสง
จุดจอด กม.0
จุดจอด ต.ประทาย
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 935 พยัคฆ์-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จุดจอดพุทไธสง
จุดจอด กม.0
จุดจอด ต.ประทาย
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 935 วาปีปทุม-กรุงเทพฯ (ป)

จุดบริการ
จุดจอด อ.วาปีปทุม
จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จุดจอด แยกทางพาด
จุดจอดพุทไธสง
จุดจอด กม.0
จุดจอด ต.ประทาย
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์