ตารางเวลาเดินรถ / สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

จองตั๋วสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 21, 22, 36, 37
เบอร์โทร 0-2936-0864

สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ซอยวิภาวดี 17)
สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ถนนวิภาวดี)
เบอร์โทร 0-2537-8218

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
ช่องจำหน่ายตั๋วสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
เบอร์โทร 0-4351-4569,0-4351-2500

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
ช่องจำหน่ายตั๋วสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
เบอร์โทร 0-4261-5427,0-4263-1306

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง - กทม-หนองพอก premium

จุดบริการ
จุดจอดสำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ ถนนวิภาวดีรังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอด อ.บรบือ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
จุดจอด อ.โพนทอง
จุดจอด อ.หนองพอก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:30 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง - กทม-พิมาย-พนมไพร

จุดบริการ
จุดจอดสำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ ถนนวิภาวดีรังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอด อ.พิมาย
จุดจอดชุมพวง
จุดจอดทางพาด
จุดจอดพุทไธสง
จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จุดจอดเกษตรวิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:35 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
21:00 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง - กทม-มุกดาหาร

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอด อ.บรบือ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
จุดจอด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จุดจอด อ.โพนทอง
จุดจอด อ.กุฉินารายณ์
จุดจอด อ.หนองสูง
จุดจอด อ.คำชะอี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:45 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:30 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:45 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง - กทม-ประทาย-ยโส

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอด ต.ประทาย
จุดจอดพุทไธสง
จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จุดจอดเกษตรวิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
จุดจอดสำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ ถนนวิภาวดีรังสิต
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:45 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:45 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง - กทม-ร้อยเอ็ด

จุดบริการ
จุดจอดสำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ ถนนวิภาวดีรังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอด อ.บรบือ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:30 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
21:00 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
21:30 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง - กทม-พิมาย-สุวรรณ

จุดบริการ
จุดจอดสำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ ถนนวิภาวดีรังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดชุมพวง
จุดจอดพุทไธสง
จุดจอด อ.พิมาย
จุดจอดทางพาด
จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จุดจอดเกษตรวิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:45 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง - กทม-เลิงนกทา

จุดบริการ
จุดจอดสำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ ถนนวิภาวดีรังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอด อ.บรบือ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
จุดจอด อ.โพนทอง
จุดจอด อ.หนองพอก
จุดจอด ต.ห้องแซง
สถานีขนส่งผู้โดยสารเลิงนกทา
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:30 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง - กทม-อุบลราชธานี

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอด อ.บรบือ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
จุดจอด อ.เสลภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
จุดจอดคำเขื่อนแก้ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:40 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง - กทม-ร่องคำ-นาคู

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอด อ.บรบือ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
จุดจอด อ.โพนทอง
จุดจอด อ.กุฉินารายณ์
จุดจอด อ.เขาวง
จุดจอด กิ่ง อ.นาคู
จุดจอด บ้านบ่อ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:10 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง - กทม-พิมาย-วาปี

จุดบริการ
จุดจอดสำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ ถนนวิภาวดีรังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอด อ.พิมาย
จุดจอดชุมพวง
จุดจอดทางพาด
จุดจอดพุทไธสง
จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จุดจอด อ.วาปีปทุม
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:35 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง - กทม-เมยวดี-เลิงนกทา

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอด อ.บรบือ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
จุดจอด อ.โพนทอง
จุดจอด อ.เมยวดี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:55 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 26 กุฉินารายณ์ - กทม Premium

จุดบริการ
จุดจอด อ.กุฉินารายณ์
จุดจอด อ.โพนทอง
จุดจอด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
จุดจอด บ.โสกเชือก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
จุดจอด อ.บรบือ
จุดจอดสำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ ถนนวิภาวดีรังสิต
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:10 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 18 มุกดาหาร - กทม

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
จุดจอด อ.กุฉินารายณ์
จุดจอด อ.โพนทอง
จุดจอด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
จุดจอด อ.บรบือ
จุดจอดสำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ ถนนวิภาวดีรังสิต
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:30 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:30 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 26 เลิงนกทา - กทม

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารเลิงนกทา
จุดจอด ต.ห้องแซง
จุดจอด อ.หนองพอก
จุดจอด อ.โพนทอง
จุดจอด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จุดจอด บ.ธวัชดินแดง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
จุดจอด บ.โสกเชือก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
จุดจอด อ.บรบือ
จุดจอดสำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ ถนนวิภาวดีรังสิต
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:15 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 25 อุบลราชธานี - กทม

จุดบริการ
จุดจอดคำเขื่อนแก้ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
จุดจอด อ.เสลภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
จุดจอด อ.บรบือ
จุดจอดสำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ ถนนวิภาวดีรังสิต
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:30 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 36 หนองพอก-เมยวดี-กทม

จุดบริการ
จุดจอด อ.โพนทอง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
จุดจอด บ.โสกเชือก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
จุดจอด อ.บรบือ
จุดจอดสำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ ถนนวิภาวดีรังสิต
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:30 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง - ร้อยเอ็ด - กทม

จุดบริการ
จุดจอด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
จุดจอด อ.บรบือ
จุดจอดสำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ ถนนวิภาวดีรังสิต
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:00 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:30 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:10 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:30 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:30 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:30 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
21:20 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
21:25 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
21:35 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
21:45 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
22:00 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
22:10 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
22:20 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์