ตารางเวลาเดินรถ / แสงประทีปเดินรถ

จองตั๋วแสงประทีปเดินรถ

ตารางเวลาเดินรถ แสงประทีปเดินรถ แสงประทีปเดินรถ


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 242 กาฬสินธุ์ - มหาสารคาม (รถตู้)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
10:00 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:40 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 237 กาฬสินธุ์ - สกลนคร (รถตู้)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์
จุดจอดคำโพน-สวนป่า-คำบอน
จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ
จุดจอดแก่งกะอาม
จุดจอดบ้านใหม่
จุดจอดบ้านสร้างค้อ
จุดจอดคำเพิ่ม
จุดจอดบ้านหนองผำ
จุดจอดบ้านลาดกะเฌอ
จุดจอดบ้านนาคำ
จุดจอดบ้านศรีวิชา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:30 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 238 กุฉินารายณ์ - มหาสารคาม (ด่วนพิเศษ)

จุดบริการ
จุดจอด อ.กุฉินารายณ์
จุดจอด อ.ห้วยผึ้ง
จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์
จุดจอดยางตลาด
จุดจอด อ.กันทรวิชัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:50 รถบัส ด่วนพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:40 รถบัส ด่วนพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 242 มหาสารคาม - กาฬสินธุ์ (รถตู้)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
มหาวิทยามหาสารคาม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:30 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 238 มหาสารคาม - กุฉินารายณ์ (ด่วนพิเศษ)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
จุดจอดยางตลาด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์
จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ
จุดจอดบิ๊กซีกาฬสินธุ์
จุดจอดคำโพน-สวนป่า-คำบอน
จุดจอด อ.ห้วยผึ้ง
จุดจอด อ.กุฉินารายณ์
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
15:00 รถบัส ด่วนพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:50 รถบัส ด่วนพิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 238 มหาสารคาม - สกลนคร (มินิบัส)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
มหาวิทยามหาสารคาม
จุดจอดยางตลาด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์
จุดจอดคำโพน-สวนป่า-คำบอน
จุดจอดบิ๊กซีกาฬสินธุ์
จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ
โรงพยาบาลสมเด็จ
จุดจอดบ้านกอก
จุดจอดแก่งกะอาม
จุดจอดบ้านสร้างค้อ
จุดจอดบ้านใหม่
จุดจอดคำเพิ่ม
จุดจอดบ้านหนองผำ
จุดจอดบ้านลาดกะเฌอ
จุดจอดบ้านนาคำ
จุดจอดบ้านศรีวิชา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:00 รถบัส รถมินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถบัส รถมินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถบัส รถมินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถบัส รถมินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถบัส รถมินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 237 สกลนคร - กาฬสินธุ์ (รถตู้)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
จุดจอดคำเพิ่ม
จุดจอดบ้านสร้างค้อ
จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:30 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:30 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:45 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 238 สกลนคร - มหาสารคาม (มินิบัส)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
จุดจอดคำเพิ่ม
จุดจอดบ้านสร้างค้อ
จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์
จุดจอดยางตลาด
จุดจอด อ.กันทรวิชัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:20 รถบัส รถมินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:30 รถบัส รถมินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:20 รถบัส รถมินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:20 รถบัส รถมินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถบัส รถมินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์