ตารางเวลาเดินรถ / ศศนันท์ ทรานสปอร์ต

จองตั๋วศศนันท์ ทรานสปอร์ต

ตารางเวลาเดินรถ ศศนันท์ ทรานสปอร์ต ศศนันท์ ทรานสปอร์ต


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้นที่ 1 ช่องหมายเลข 9
เบอร์โทร 098-2566996

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
เบอร์โทร 086-9288773

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่
ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
เบอร์โทร 094-6166925

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
เบอร์โทร 092-7247460

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
เบอร์โทร 098-2569669

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 875 เชียงใหม่-กาญจนบุรี

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)
จุดจอดดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจอด อ.สบปราบ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เถิน
จุดจอด อ.แม่พริก
จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล
จุดจอด อ.บ้านตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
จุดจอด อ.วังเจ้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
จุดจอด ต.สลกบาตร (ร้านอาหารขวัญ โภชนา 2 )
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยนาท
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุพรรณบุรี
จุดจอดวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
จุดจอดอู่ทอง
จุดจอดตลาดเขต
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
จุดจอด อ.บ้านโป่ง
จุดจอด นครปฐม ศศนันท์
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 956 กรุงเทพฯ-แม่สอด

จุดบริการ
จุดจอด นครปฐม ศศนันท์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
จุดจอด ต.สลกบาตร (ร้านอาหารขวัญ โภชนา 2 )
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
จุดจอด อ.วังเจ้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
จุดจอด อ.บ้านตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 875 เชียงใหม่-กาญจนบุรี (VIP)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)
จุดจอดดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เถิน
จุดจอด อ.แม่พริก
จุดจอด อ.บ้านตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
จุดจอด อ.วังเจ้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยนาท
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุพรรณบุรี
จุดจอดวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
จุดจอดอู่ทอง
จุดจอดตลาดเขต
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
จุดจอด อ.บ้านโป่ง
จุดจอด นครปฐม ศศนันท์
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:00 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 875 กาญจนบุรี-เชียงใหม่

จุดบริการ
จุดจอด นครปฐม ศศนันท์
จุดจอด อ.บ้านโป่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
จุดจอดตลาดเขต
จุดจอดอู่ทอง
จุดจอดวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุพรรณบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยนาท
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
จุดจอด ต.สลกบาตร (ร้านอาหารขวัญ โภชนา 2 )
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
จุดจอด อ.วังเจ้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
จุดจอด อ.บ้านตาก
จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล
จุดจอด อ.แม่พริก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เถิน
จุดจอด อ.สบปราบ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจอดดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:40 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 875 กาญจนบุรี-เชียงใหม่ (VIP)

จุดบริการ
จุดจอด นครปฐม ศศนันท์
จุดจอด อ.บ้านโป่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
จุดจอดตลาดเขต
จุดจอดอู่ทอง
จุดจอดวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุพรรณบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยนาท
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
จุดจอด อ.วังเจ้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
จุดจอด อ.บ้านตาก
จุดจอด อ.แม่พริก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เถิน
จุดจอด อ.สบปราบ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจอดดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:00 รถบัส วีไอพี เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 956 แม่สอด-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด
จุดจอด อ.บ้านตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
จุดจอด อ.วังเจ้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
จุดจอด ต.สลกบาตร (ร้านอาหารขวัญ โภชนา 2 )
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอด นครปฐม ศศนันท์
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:50 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์