ตารางเวลาเดินรถ / สวัสดีสุรินทร์

จองตั๋วสวัสดีสุรินทร์

ตารางเวลาเดินรถ สวัสดีสุรินทร์ สวัสดีสุรินทร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 88
เบอร์โทร 0-2936-9994,061-6476999

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์
ช่องขายตั๋วสวัสดีสุรินทร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุรินทร์
เบอร์โทร 061-6476888,044-530099

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 942 กรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ-ยางชุมน้อย

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดหนองกี่
จุดจอดหนองกี่
จุดจอดนางรอง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์
จุดจอดแยกกระสัง
จุดจอดประโคนชัย
จุดจอดปราสาท
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์
จุดจอด อ.ศีขรภูมิ
จุดจอด อ.สำโรงทาบ
จุดจอด อ.ห้วยทับทัน
จุดจอด อ.อุทุมพรพิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ
จุดจอดยางชุมน้อย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
21:45 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 31 กรุงเทพฯ-สุรินทร์

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดหนองกี่
จุดจอดหนองกี่
จุดจอดนางรอง
จุดจอดประโคนชัย
จุดจอดปราสาท
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
12:45 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 31 สุรินทร์-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์
จุดจอดปราสาท
จุดจอดประโคนชัย
จุดจอดนางรอง
จุดจอดหนองกี่
จุดจอดหนองกี่
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:45 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 942 ยางชุมน้อย-ศรีสะเกษ-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอดยางชุมน้อย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ
จุดจอด อ.อุทุมพรพิสัย
จุดจอด อ.สำโรงทาบ
จุดจอด อ.ศีขรภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์
จุดจอดปราสาท
จุดจอดประโคนชัย
จุดจอดนางรอง
จุดจอดหนองกี่
จุดจอดหนองกี่
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์