ตารางเวลาเดินรถ / บริษัท เอสบี สันติวิชช์ ทัวร์ จำกัด

จองตั๋วบริษัท เอสบี สันติวิชช์ ทัวร์ จำกัด

ตารางเวลาเดินรถ บริษัท เอสบี สันติวิชช์ ทัวร์ จำกัด บริษัท เอสบี สันติวิชช์ ทัวร์ จำกัด


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 905 หมอชิต - สิงห์บุรี

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
จุดจอดตลาดรังสิต
จุดจอด วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
จุดจอด อ.ไชโย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
จุดจอด ตลาดปากบาง
จุดจอด บขส.สิงห์บุรี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:40 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:40 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:40 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:40 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:40 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:40 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:40 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:40 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:40 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:40 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:40 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:40 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:40 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:40 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 905 สิงห์บุรี - หมอชิต

จุดบริการ
จุดจอด บขส.สิงห์บุรี
จุดจอด ตลาดปากบาง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
จุดจอด อ.ไชโย
จุดจอด วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
จุดจอด แยกอ่างทอง
จุดจอด บางปะหัน
จุดจอด อ.นครหลวง
จุดจอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา)
จุดจอด แยกอยุธยา
จุดจอดโลตัสอยุธยาซิตี้พาร์ค (ศาลาทางหลวง)
จุดจอด นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (อยุธยา)
จุดจอดบางปะอิน
ประตูน้ำพระอินทร์ราชา
จุดจอด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุดจอดนวนคร
จุดจอด ตลาดไท
จุดจอด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จุดจอด โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
จุดจอดสนามบินดอนเมือง
จุดจอด โรงเรียนหอวัง
จุดจอดสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต
จุดจอดตลาดรังสิต
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
04:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
04:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:40 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:30 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์