ตารางเวลาเดินรถ / ศรีทะวงศ์ทัวร์

จองตั๋วศรีทะวงศ์ทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ ศรีทะวงศ์ทัวร์ ศรีทะวงศ์ทัวร์


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 18 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจอดดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 18 เชียงใหม่ - กรุงเทพ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
จุดจอดดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์