ตารางเวลาเดินรถ / รถตู้ร่วมบริการ บขส.

จองตั๋วรถตู้ร่วมบริการ บขส.

ตารางเวลาเดินรถ รถตู้ร่วมบริการ บขส. รถตู้ร่วมบริการ บขส.


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร D ช่อง D2
เบอร์โทร 080-023-7828

สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร D ช่อง D5
เบอร์โทร 064-287-7282

สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร C ช่อง C12
เบอร์โทร 061-739-4455

สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร B ช่อง B12
เบอร์โทร 089-347-8883, 092-269-3730

สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร C ช่อง C12
เบอร์โทร 064-987-7167

สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร A ช่อง A12
เบอร์โทร 089-708-0994

สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร A ช่อง A12
เบอร์โทร 083-959-0330, 083-959-0440

สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร A ช่อง A12
เบอร์โทร 086-938-2721

สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร A ช่อง A12
เบอร์โทร 081-972-4772, 080-118-3585

สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร A ช่อง A12
เบอร์โทร 099-089-7913

สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร C ช่อง C12
เบอร์โทร 080-566-3364,089-533-6533

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 974 D 974 กรุงเทพฯ-บางบัวทอง-สุพรรณ

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
จุดจอดพันธุ์ทิพย์พลาซ่างามวงศ์วาน
จุดจอดพระนั่งเกล้า
จุดจอด อ.บางใหญ่
จุดจอดนพวงศ์
จุดจอด อ.ลาดบัวหลวง
จุดจอดสาลี่
จุดจอด อ.บางปลาม้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุพรรณบุรี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
04:20 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
04:40 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:20 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:20 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:40 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:20 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:40 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:15 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:45 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:15 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:45 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:15 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:45 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:15 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:45 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:15 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:45 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:15 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:45 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:15 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:45 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:15 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:45 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:15 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:45 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:15 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:45 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:15 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:45 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 919 B กรุงเทพฯ-บ้านหมี่-หนองม่วง

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
จุดจอด อ.บ้านหมี่
จุดจอด อ.โคกสำโรง
จุดจอด อ.หนองม่วง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:20 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:20 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:20 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:20 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:20 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:40 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:20 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:40 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:40 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:40 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:20 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:40 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:40 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:40 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:40 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:20 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 35 C กรุงเทพฯ-สยามอีสเทิร์น-ปลวกแดง

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
จุดจอดบ้านสวน
จุดจอดหนองรี
จุดจอดหนองซ้ำซาก
จุดจอดบ้านบึง
จุดจอดหนองชาก
จุดจอดมาบคล้า
จุดจอดหัวกุญแจ
จุดจอดมาบปู (ดาวเงินไปรษณีย์ สาขามาบปู)
จุดจอดเขาคันทรง
จุดจอดตึก 8 ชั้น
จุดจอดสนามกอล์ฟพัฒนา
จุดจอดสุรศักดิ์
จุดจอดโรงน้ำตาล
จุดจอดจรรยาวรรธ
จุดจอดเครื่อสหพัฒน์
จุดจอดห้วยปราบ
จุดจอดเอเปค
จุดจอดรุ่งทอง
จุดจอดเบญญาภา
จุดจอดชุนหวาง
จุดจอดโรงเทียน
จุดจอด บจก.แอลจี
จุดจอดคลองกรำ
จุดจอดบิ๊กแอ๊ด
จุดจอดปารีวิลล่า
จุดจอดหนองบอน (ปตท.)
จุดจอดห้าง CK plaza
จุดจอดโลตัสปลวกแดง
จุดจอดสะพานสี่
จุดจอดมาบยางพร
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
13:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 35 C กรุงเทพฯ-นิคมพัฒนา

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
จุดจอดมาบยางพร
จุดจอดโลตัสปลวกแดง
จุดจอดห้วยปราบ
จุดจอดห้าง CK plaza
จุดจอดสะพานสี่
จุดจอด ตลาดแม่น้ำคู้
จุดจอด สี่แยกพวงมาลัยนิคมพัฒนา
จุดจอด อ.นิคมพัฒนา
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 959 A กรุงเทพฯ - บางมูลนาก

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
จุดจอดบางมูลนาก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง A กรุงเทพ - ไพศาลี

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
จุดจอดไพศาลี
จุดจอดวังพิกุล
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
12:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 918 A กรุงเทพฯ - ตาคลี

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตาคลี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:00 รถมินิบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 9905 C กรุงเทพฯ-นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
จุดจอดปิ่นทอง
จุดจอดวรกิจ
จุดจอดเขาขยาย
จุดจอดปากร่วม
จุดจอดโรบินสันบ่อวิน
จุดจอดโลตัสบ่อวิน
จุดจอดห้วยปราบ
จุดจอดสะพานสี่
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์