ตารางเวลาเดินรถ / รถตู้ร่วมบริการ บขส.

รถตู้ร่วมบริการ บขส. รถตู้ร่วมบริการ บขส.


รูปรถตู้ร่วมบริการ บขส.

รถตู้ร่วมบริการ บขส. เป็นรถตู้โดยสารปรับอากาศ ภายในและภายนอกรถโดยสารสะอาดและพร้อมให้ใช้บริการ อีกทั้งภายในรถจะมีข้อมูลของรถและพนักงานขับรถติดไว้อย่างชัดเจน เพื่อความปลอดภัยภายในรถจะมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ถังดับเพลิง และค้อนทุบกระจก ใช้ในยามฉุกเฉิน

พิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการจองหรือซื้อตั๋วออนไลน์ทาง รถตู้ร่วมบริการ บขส. เปิดให้จองตั๋วผ่านระบบตัวแทนจำหน่ายโดยสามารถจองผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ www.busandvan.com หรือผ่านช่องทางไลน์ https://lin.ee/m2m8EuC และในวันเดินทางผู้โดยสารต้องมาก่อนเวลาเดินทาง หรือ เวลารถออกเดินทางก่อน 30 นาที เพื่อมารับตั๋วจริงที่หน้าช่องบริการของ รถตู้ร่วมบริการ บขส.

ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน รถตู้ร่วมบริการ บขส.

สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2) เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

ตารางเวลาเดินรถ รถตู้ร่วมบริการ บขส.


ตารางเวลาเดินรถ

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
04:20 รถตู้ ม.2
04:40 รถตู้ ม.2
05:00 รถตู้ ม.2
05:20 รถตู้ ม.2
05:20 รถตู้ ม.2
05:40 รถตู้ ม.2
06:00 รถตู้ ม.2
06:20 รถตู้ ม.2
06:40 รถตู้ ม.2
07:00 รถตู้ ม.2
07:15 รถตู้ ม.2
07:30 รถตู้ ม.2
07:45 รถตู้ ม.2
08:00 รถตู้ ม.2
08:15 รถตู้ ม.2
08:30 รถตู้ ม.2
08:45 รถตู้ ม.2
09:00 รถตู้ ม.2
09:15 รถตู้ ม.2
09:30 รถตู้ ม.2
09:45 รถตู้ ม.2
10:00 รถตู้ ม.2
10:15 รถตู้ ม.2
10:30 รถตู้ ม.2
10:45 รถตู้ ม.2
11:15 รถตู้ ม.2
11:30 รถตู้ ม.2
11:45 รถตู้ ม.2
12:00 รถตู้ ม.2
12:15 รถตู้ ม.2
12:30 รถตู้ ม.2
12:45 รถตู้ ม.2
13:00 รถตู้ ม.2
13:15 รถตู้ ม.2
13:30 รถตู้ ม.2
13:45 รถตู้ ม.2
14:00 รถตู้ ม.2
14:15 รถตู้ ม.2
14:30 รถตู้ ม.2
14:45 รถตู้ ม.2
15:00 รถตู้ ม.2
15:15 รถตู้ ม.2
15:30 รถตู้ ม.2
15:45 รถตู้ ม.2
16:00 รถตู้ ม.2
16:15 รถตู้ ม.2
16:30 รถตู้ ม.2
16:45 รถตู้ ม.2
17:00 รถตู้ ม.2
17:15 รถตู้ ม.2
17:30 รถตู้ ม.2
17:45 รถตู้ ม.2
18:00 รถตู้ ม.2
18:30 รถตู้ ม.2
19:00 รถตู้ ม.2

เส้นทาง 919 B กรุงเทพฯ-บ้านหมี่-หนองม่วง

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
05:20 รถตู้ ม.2
06:20 รถตู้ ม.2
07:20 รถตู้ ม.2
08:00 รถตู้ ม.2
08:20 รถตู้ ม.2
09:00 รถตู้ ม.2
09:20 รถตู้ ม.2
10:00 รถตู้ ม.2
11:00 รถตู้ ม.2
12:00 รถตู้ ม.2
12:40 รถตู้ ม.2
13:00 รถตู้ ม.2
13:20 รถตู้ ม.2
13:40 รถตู้ ม.2
14:00 รถตู้ ม.2
14:40 รถตู้ ม.2
15:00 รถตู้ ม.2
15:40 รถตู้ ม.2
16:00 รถตู้ ม.2
16:20 รถตู้ ม.2
16:40 รถตู้ ม.2
17:40 รถตู้ ม.2
18:00 รถตู้ ม.2
18:40 รถตู้ ม.2
18:40 รถตู้ ม.2
19:00 รถตู้ ม.2
19:20 รถตู้ ม.2
20:00 รถตู้ ม.2

เส้นทาง 35 C กรุงเทพฯ-สยามอีสเทิร์น-ปลวกแดง

จุดบริการ
จุดจอดหนองชาก
จุดจอดมาบคล้า
จุดจอดหัวกุญแจ
จุดจอดเขาคันทรง
จุดจอดตึก 8 ชั้น
จุดจอดสนามกอล์ฟพัฒนา
จุดจอดสุรศักดิ์
จุดจอดโรงน้ำตาล
จุดจอดจรรยาวรรธ
จุดจอดร้านวาสนา เครื่อสหพัฒน์
จุดจอดห้วยปราบ
จุดจอดเอเปค
จุดจอดรุ่งทอง
จุดจอดเบญญาภา
จุดจอดชุนหวาง
จุดจอดโรงเทียน
จุดจอดคลองกรำ
จุดจอดบิ๊กแอ๊ด
จุดจอดปารีวิลล่า
จุดจอดหนองบอน (ปตท.)
จุดจอดสะพานสี่
จุดจอดมาบยางพร
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
13:00 รถตู้ ม.2
14:00 รถตู้ ม.2

เส้นทาง 35 C กรุงเทพฯ-นิคมพัฒนา

จุดบริการ
จุดจอดมาบยางพร
จุดจอดห้วยปราบ
จุดจอดสะพานสี่
จุดจอด ตลาดแม่น้ำคู้
จุดจอด สี่แยกพวงมาลัยนิคมพัฒนา
จุดจอด อ.นิคมพัฒนา
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
09:00 รถตู้ ม.2
12:00 รถตู้ ม.2
15:00 รถตู้ ม.2

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
08:00 รถตู้ ม.2
10:00 รถตู้ ม.2
12:00 รถตู้ ม.2
14:00 รถตู้ ม.2
16:00 รถตู้ ม.2
18:00 รถตู้ ม.2

เส้นทาง 9904 C กรุงเทพ - ชลบุรี

จุดบริการ
จุดจอดรถโดยสายขนาดเล็ก บางนา
จุดจอดโรงพยาบาล บางนา 2
จุดจอดตลาดบางบ่อ
จุดจอดแยกเฉลิมไทย
จุดจอดโรงพยาบาลชลุบรี
จุดจอดตึกน้ำ
จุดจอดเซ็นทรัล ชลบุรี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
05:30 รถตู้ ม.2
06:00 รถตู้ ม.2
07:30 รถตู้ ม.2
09:00 รถตู้ ม.2
10:30 รถตู้ ม.2
11:00 รถตู้ ม.2
12:30 รถตู้ ม.2
13:00 รถตู้ ม.2
14:00 รถตู้ ม.2
15:00 รถตู้ ม.2

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
12:30 รถตู้ ม.2

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
17:00 รถมินิบัส ม.2

เส้นทาง 9905 C กรุงเทพฯ-นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน

จุดบริการ
จุดจอดปิ่นทอง
จุดจอดวรกิจ
จุดจอดเขาขยาย
จุดจอดโรบินสันบ่อวิน
จุดจอดห้วยปราบ
จุดจอดสะพานสี่
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
06:00 รถตู้ ม.2
07:00 รถตู้ ม.2
08:00 รถตู้ ม.2
09:00 รถตู้ ม.2
10:00 รถตู้ ม.2
11:00 รถตู้ ม.2
12:00 รถตู้ ม.2
13:00 รถตู้ ม.2
14:00 รถตู้ ม.2
15:00 รถตู้ ม.2
16:00 รถตู้ ม.2
17:00 รถตู้ ม.2
18:00 รถตู้ ม.2
19:00 รถตู้ ม.2


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)
อาคาร D ช่อง D2
เบอร์โทร 080-023-7828

สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)
อาคาร D ช่อง D5
เบอร์โทร 064-287-7282

สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)
อาคาร C ช่อง C12
เบอร์โทร 061-739-4455

สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)
อาคาร B ช่อง B12
เบอร์โทร 089-347-8883, 092-269-3730

สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)
อาคาร C ช่อง C12
เบอร์โทร 064-987-7167

สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)
อาคาร A ช่อง A12
เบอร์โทร 089-708-0994

สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)
อาคาร A ช่อง A12
เบอร์โทร 083-959-0330, 083-959-0440

สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)
อาคาร A ช่อง A12
เบอร์โทร 086-938-2721

สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)
อาคาร A ช่อง A12
เบอร์โทร 081-972-4772, 080-118-3585

สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)
อาคาร A ช่อง A12
เบอร์โทร 099-089-7913

สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)
อาคาร C ช่อง C12
เบอร์โทร 080-566-3364,089-533-6533