ตารางเวลาเดินรถ / ไทยศรีราม รถบัส&รถตู้

จองตั๋วไทยศรีราม รถบัส&รถตู้

ตารางเวลาเดินรถ ไทยศรีราม รถบัส&รถตู้ ไทยศรีราม รถบัส&รถตู้


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง MM2 MAESOT-MHA

จุดบริการ
จุดจอดด่านพรมแดนแม่สอด
จุดจอดปากซอยวิลล่า (ธนาคารไทยพาณิชย์ท่าทราย มหาชัย)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:05 รถบัส VIP36 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:05 รถบัส VIP36 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง MM1 MAHACHAI-MAESOT

จุดบริการ
จุดจอดปากซอยวิลล่า (ธนาคารไทยพาณิชย์ท่าทราย มหาชัย)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดถนนข้าวสาร (สำนักงานไทยศรีราม )
จุดจอดอยุธยาซิตี้ พาร์ค
จุดจอดด่านพรมแดนแม่สอด
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:30 รถบัส VIP36 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:30 รถบัส VIP36 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์