ตารางเวลาเดินรถ / แอร์เมืองเลย

แอร์เมืองเลย แอร์เมืองเลย


รูปแอร์เมืองเลย

บริษัท แอร์เมืองเลย ให้บริการรถโดยสานระหว่างกรุงเทพฯ เลย เชียงคาน ชุมแพ ปากชม โดยภายในรถโดยสานมีระบบปรับอากาศภายในรถ เบาะที่นั้งสามารถปรับเอนได้ มีห้องน้ำภายในตัวรถ อาหารว่างระหว่างการเดินทาง และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมาย เพื่อให้ผู้โดยสานสามารถพักผ่อนระหว่างการเดินทาง ทางบริษัท แอร์เมืองเลย มีจุดแวะพักรถบริการเพื่อให้ผู้โดยสาน พักยืดเส้นยืดสาย ก่อนไปถึงจุดหมายปลายทาง

พิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการจองหรือซื้อตั๋วออนไลน์ทาง แอร์เมืองเลย เปิดให้จองตั๋วผ่านระบบตัวแทนจำหน่ายโดยสามารถจองผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ www.busandvan.com หรือผ่านช่องทางไลน์ https://lin.ee/m2m8EuC และในวันเดินทางผู้โดยสารต้องมาก่อนเวลาเดินทาง หรือ เวลารถออกเดินทางก่อน 30 นาที เพื่อมารับตั๋วจริงที่หน้าช่องบริการของ บริษัท แอร์เมืองเลย ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการตกรถ

ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน แอร์เมืองเลย

149/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

ตารางเวลาเดินรถ แอร์เมืองเลย


ตารางเวลาเดินรถ

ไม่พบข้อมูล

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)
ชั้น3 ช่องหมายเลย 6-7
เบอร์โทร 02-9360719 / 02-9360142 / 095-3366225

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมองเลย
เบอร์โทร 042-832042 / 091-8317634

เชียงคาน
จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.เชียงคาน
เบอร์โทร 095-3312584

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมืองเลย
เบอร์โทร 043-311063

จุดจอดท่าลี่
จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ท่าลี่
เบอร์โทร 081-8736881

จุดจอด อ.ปากชม
จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ปากชม
เบอร์โทร 06-2986-5535

จุดจอดผานกเค้า
จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย ผานกเค้า
เบอร์โทร 085-9284506

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง