ตารางเวลาเดินรถ / สมบัติทัวร์

จองตั๋วสมบัติทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ สมบัติทัวร์ สมบัติทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

จุดจอดเดชอุดม
สมบัติทัวร์ อ.เดชอุดม
เบอร์โทร 0-4536-1155,093-5077420

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 38
เบอร์โทร 094-6477779

จุดจอดกันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
เบอร์โทร 0-4566-1100 , 093-5077418

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 4 กรุงเทพ-ขุญหาญ-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
จุดจอดนวนคร
จุดจอดสระบุรี
จุดจอดนางรอง
จุดจอดปราสาท
จุดจอดแยกหัวช้าง
จุดจอดขุนหาญ
จุดจอดกันทรลักษ์
จุดจอดบึงมะลู
จุดจอดน้ำยืน
จุดจอดนาจะหลวย
จุดจอดบุณฑริก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:30 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 4 บุณฑริก-นาจะหลวย-กันทรลักษ์ ขุนหาญ- กรุงเทพ

จุดบริการ
จุดจอดบุณฑริก
จุดจอดนาจะหลวย
จุดจอดน้ำยืน
จุดจอดกันทรลักษ์
จุดจอดขุนหาญ
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 98 อุบล-เดชอุดม-กันทรลักษ์-กรุงเทพ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
จุดจอดเดชอุดม
จุดจอดกันทรลักษ์
จุดจอดนางรอง
จุดจอดนวนคร
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:20 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 98 กรุงเทพ-กันทรลักษ์-บ้านจาน-เดชอุดม-อุบล

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
จุดจอดนวนคร
จุดจอดนางรอง
จุดจอดปราสาท
จุดจอดแยกหัวช้าง
จุดจอดกันทรลักษ์
จุดจอดแยกบ้านจาน
จุดจอดเดชอุดม
นาส่วง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
21:10 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 4 กรุงเทพ-ไพรบึง-กัทรลักษณ์-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
จุดจอดนางรอง
จุดจอดไพรบึง
จุดจอดกันทรลักษ์
จุดจอดแยกบ้านจาน
จุดจอดแยกนากระแซง
จุดจอดทุ่งศรีอุดม
จุดจอด อ.น้ำขุ่น
จุดจอดน้ำยืน
จุดจอดนาจะหลวย
จุดจอดบุณฑริก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:15 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 4 บุณฑริก-นาจะหลวย-น้ำยืน - กันทรลักษณ์ -ไพรบึง- กรุงเทพ

จุดบริการ
จุดจอดบุณฑริก
จุดจอดนาจะหลวย
จุดจอดน้ำยืน
จุดจอด อ.น้ำขุ่น
จุดจอดทุ่งศรีอุดม
แยกนากระแซง
จุดจอดแยกบ้านจาน
จุดจอดกันทรลักษ์
จุดจอดแยกหัวช้าง
จุดจอดไพรบึง
จุดจอดนางรอง
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:30 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์