ตารางเวลาเดินรถ / บางสะพานทัวร์

จองตั๋วบางสะพานทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ บางสะพานทัวร์ บางสะพานทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
สายใต้ใหม่ ช่อง 22,93
เบอร์โทร 081-8298641,081-8297752

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 66 กรุงเทพฯ - บางสะพานน้อย

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
แยกแม่กลอง
จุดจอดแยกวังมะนาว
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดชะอำ
จุดจอด อ.หัวหิน
จุดจอดสี่แยกปราณบุรี
จุดจอดสามร้อยยอด
จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
จุดจอดทางหลวงประจวบ
จุดจอดหนองหิน
จุดจอดบ้านต้นเกตุ
จุดจอดห้วยยาง
จุดจอด อ.ทับสะแก
จุดจอดบ้านอ่างทอง
จุดจอดหนองหอย
จุดจอดหนองหญ้าปล้อง
จุดจอดบ้านกรูด
จุดจอดเกาะยายฉิม
จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่
จุดจอดตลาดบางสะพานน้อย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
11:30 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 66 กรุงเทพฯ - มาบอำมฤต

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
แยกแม่กลอง
จุดจอดแยกวังมะนาว
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดชะอำ
จุดจอดหัวหิน
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดสามร้อยยอด
จุดจอดกุยบุรี
จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
จุดจอดหนองหิน
จุดจอดบ้านต้นเกตุ
จุดจอดห้วยยาง
จุดจอด อ.ทับสะแก
จุดจอดบ้านอ่างทอง
จุดจอดหนองหอย
จุดจอดหนองหญ้าปล้อง
จุดจอดบ้านกรูด
จุดจอดเกาะยายฉิม
จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่
จุดจอดตลาดบางสะพานน้อย
จุดจอดมาบอำมฤต
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:30 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
23:59 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 66 กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
แยกแม่กลอง
จุดจอดแยกวังมะนาว
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดชะอำ
จุดจอดหัวหิน
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดสามร้อยยอด
จุดจอดกุยบุรี
จุดจอดทางหลวงประจวบ
จุดจอดหนองหิน
จุดจอดบ้านต้นเกตุ
จุดจอดห้วยยาง
จุดจอด อ.ทับสะแก
จุดจอดบ้านอ่างทอง
จุดจอดหนองหอย
จุดจอดหนองหญ้าปล้อง
จุดจอดบ้านกรูด
จุดจอดเกาะยายฉิม
จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:30 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
22:30 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 66 บางสะพานใหญ่ - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่
จุดจอดเกาะยายฉิม
จุดจอดบ้านกรูด
จุดจดแยกบ้านกรูด
จุดจอดหนองหญ้าปล้อง
จุดจอดหนองหอย
จุดจอดบ้านอ่างทอง
จุดจอด อ.ทับสะแก
จุดจอดห้วยยาง
จุดจอดวัดสมุทร
จุดจอดบ้านต้นเกตุ
จุดจอดหนองหิน
จุดจอดทางหลวงประจวบ
จุดจอดกุยบุรี
จุดจอดสามร้อยยอด
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดหัวหิน
จุดจอดชะอำ
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดแยกวังมะนาว
แยกแม่กลอง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:00 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:45 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
23:00 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 66 บ้านกรูด - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่
จุดจอดบ้านกรูด
จุดจดแยกบ้านกรูด
จุดจอดหนองหญ้าปล้อง
จุดจอดหนองหอย
จุดจอดบ้านอ่างทอง
จุดจอด อ.ทับสะแก
จุดจอดห้วยยาง
จุดจอดวัดสมุทร
จุดจอดบ้านต้นเกตุ
จุดจอดหนองหิน
จุดจอดทางหลวงประจวบ
จุดจอดกุยบุรี
จุดจอดสามร้อยยอด
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดหัวหิน
จุดจอดชะอำ
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดแยกวังมะนาว
แยกแม่กลอง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
23:00 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 66 มาบอำมฤต - กรุงเทพ

จุดบริการ
จุดจอดมาบอำมฤต
จุดจอด อ.บางสะพานน้อย
จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่
จุดจอดเกาะยายฉิม
จุดจอดบ้านกรูด
จุดจดแยกบ้านกรูด
จุดจอดหนองหญ้าปล้อง
จุดจอดหนองหอย
จุดจอดบ้านอ่างทอง
จุดจอด อ.ทับสะแก
จุดจอดห้วยยาง
จุดจอดวัดสมุทร
จุดจอดบ้านต้นเกตุ
จุดจอดหนองหิน
จุดจอดทางหลวงประจวบ
จุดจอดกุยบุรี
จุดจอดสามร้อยยอด
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดหัวหิน
จุดจอดชะอำ
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดแยกวังมะนาว
แยกแม่กลอง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:30 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
22:00 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 66 บางสะพานน้อย - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด อ.บางสะพานน้อย
จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่
จุดจอดเกาะยายฉิม
จุดจอดบ้านกรูด
จุดจดแยกบ้านกรูด
จุดจอดหนองหญ้าปล้อง
จุดจอดหนองหอย
จุดจอดบ้านอ่างทอง
จุดจอด อ.ทับสะแก
จุดจอดห้วยยาง
จุดจอดวัดสมุทร
จุดจอดบ้านต้นเกตุ
จุดจอดหนองหิน
จุดจอดทางหลวงประจวบ
จุดจอดกุยบุรี
จุดจอดสามร้อยยอด
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดหัวหิน
จุดจอดชะอำ
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดแยกวังมะนาว
แยกแม่กลอง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
10:30 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 66 บางสะพานใหญ่ - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่
จุดจอดเกาะยายฉิม
จุดจอดบ้านกรูด
จุดจดแยกบ้านกรูด
จุดจอดหนองหญ้าปล้อง
จุดจอดหนองหอย
จุดจอดบ้านอ่างทอง
จุดจอด อ.ทับสะแก
จุดจอดห้วยยาง
จุดจอดวัดสมุทร
จุดจอดบ้านต้นเกตุ
จุดจอดหนองหิน
จุดจอดทางหลวงประจวบ
จุดจอดกุยบุรี
จุดจอดสามร้อยยอด
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดหัวหิน
จุดจอดชะอำ
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดแยกวังมะนาว
แยกแม่กลอง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:30 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์