ตารางเวลาเดินรถ / บางสะพานทัวร์

บางสะพานทัวร์ บางสะพานทัวร์


รูปบางสะพานทัวร์

บางสะพานทัวร์ บางสะพานทัวร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการรถโดยสารจาก กรุงเทพฯ ประจวบคีรีขันธ์ รถโดยสารของ บางสะพานทัวร์ เป็นรถโดยสารปรับอากาศไม่มีห้องน้ำบนรถ ควรทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อน มีอาหารว่างและผ้าห่มให้

พิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการจองหรือซื้อตั๋วออนไลน์ทาง บางสะพานทัวร์ เปิดให้จองตั๋วผ่านระบบตัวแทนจำหน่ายโดยสามารถจองผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ www.busandvan.com หรือผ่านช่องทางไลน์ https://lin.ee/m2m8EuC และในวันเดินทางผู้โดยสารต้องมาก่อนเวลาเดินทาง หรือ เวลารถออกเดินทางก่อน 30 นาที เพื่อมารับตั๋วจริงที่หน้าช่องบริการของ บางสะพานทัวร์

ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน บางสะพานทัวร์

ตลาดอุดมสุข ถนนสุขาภิบาล ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130

ตารางเวลาเดินรถ บางสะพานทัวร์


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 66 กรุงเทพฯ - บางสะพานน้อย

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
แยกแม่กลอง
จุดจอดแยกวังมะนาว
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดชะอำ
จุดจอด อ.หัวหิน
จุดจอดสี่แยกปราณบุรี
จุดจอดสามร้อยยอด
จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
จุดจอดทางหลวงประจวบ
จุดจอดหนองหิน
จุดจอดบ้านต้นเกตุ
จุดจอดห้วยยาง
จุดจอด อ.ทับสะแก
จุดจอดบ้านอ่างทอง
จุดจอดหนองหอย
จุดจอดหนองหญ้าปล้อง
จุดจอดบ้านกรูด
จุดจอดเกาะยายฉิม
จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่
จุดจอดตลาดบางสะพานน้อย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
11:30 รถบัส ม.1 ข
17:00 รถบัส ม.1 ข

เส้นทาง 66 กรุงเทพฯ - มาบอำมฤต

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
แยกแม่กลอง
จุดจอดแยกวังมะนาว
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดชะอำ
จุดจอดหัวหิน
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดสามร้อยยอด
จุดจอดกุยบุรี
จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
จุดจอดหนองหิน
จุดจอดบ้านต้นเกตุ
จุดจอดห้วยยาง
จุดจอด อ.ทับสะแก
จุดจอดบ้านอ่างทอง
จุดจอดหนองหอย
จุดจอดหนองหญ้าปล้อง
จุดจอดบ้านกรูด
จุดจอดเกาะยายฉิม
จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่
จุดจอดตลาดบางสะพานน้อย
จุดจอดมาบอำมฤต
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
09:30 รถบัส ม.1 ข
14:30 รถบัส ม.1 ข
23:59 รถบัส ม.1 ข

เส้นทาง 66 กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
แยกแม่กลอง
จุดจอดแยกวังมะนาว
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดชะอำ
จุดจอดหัวหิน
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดสามร้อยยอด
จุดจอดกุยบุรี
จุดจอดทางหลวงประจวบ
จุดจอดหนองหิน
จุดจอดบ้านต้นเกตุ
จุดจอดห้วยยาง
จุดจอด อ.ทับสะแก
จุดจอดบ้านอ่างทอง
จุดจอดหนองหอย
จุดจอดหนองหญ้าปล้อง
จุดจอดบ้านกรูด
จุดจอดเกาะยายฉิม
จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
07:30 รถบัส ม.1 ข
10:30 รถบัส ม.1 ข
12:30 รถบัส ม.1 ข
13:30 รถบัส ม.1 ข
15:30 รถบัส ม.1 ข
20:00 รถบัส ม.1 ข
22:30 รถบัส ม.1 ข

เส้นทาง 66 บางสะพานใหญ่ - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่
จุดจอดเกาะยายฉิม
จุดจอดบ้านกรูด
จุดจดแยกบ้านกรูด
จุดจอดหนองหญ้าปล้อง
จุดจอดหนองหอย
จุดจอดบ้านอ่างทอง
จุดจอด อ.ทับสะแก
จุดจอดห้วยยาง
จุดจอดวัดสมุทร
จุดจอดบ้านต้นเกตุ
จุดจอดหนองหิน
จุดจอดทางหลวงประจวบ
จุดจอดกุยบุรี
จุดจอดสามร้อยยอด
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดหัวหิน
จุดจอดชะอำ
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดแยกวังมะนาว
แยกแม่กลอง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
06:00 รถบัส ม.1 ข
07:45 รถบัส ม.1 ข
14:00 รถบัส ม.1 ข
23:00 รถบัส ม.1 ข

เส้นทาง 66 บ้านกรูด - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่
จุดจอดบ้านกรูด
จุดจดแยกบ้านกรูด
จุดจอดหนองหญ้าปล้อง
จุดจอดหนองหอย
จุดจอดบ้านอ่างทอง
จุดจอด อ.ทับสะแก
จุดจอดห้วยยาง
จุดจอดวัดสมุทร
จุดจอดบ้านต้นเกตุ
จุดจอดหนองหิน
จุดจอดทางหลวงประจวบ
จุดจอดกุยบุรี
จุดจอดสามร้อยยอด
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดหัวหิน
จุดจอดชะอำ
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดแยกวังมะนาว
แยกแม่กลอง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
23:00 รถบัส ม.1 ข

เส้นทาง 66 มาบอำมฤต - กรุงเทพ

จุดบริการ
จุดจอดมาบอำมฤต
จุดจอด อ.บางสะพานน้อย
จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่
จุดจอดเกาะยายฉิม
จุดจอดบ้านกรูด
จุดจดแยกบ้านกรูด
จุดจอดหนองหญ้าปล้อง
จุดจอดหนองหอย
จุดจอดบ้านอ่างทอง
จุดจอด อ.ทับสะแก
จุดจอดห้วยยาง
จุดจอดวัดสมุทร
จุดจอดบ้านต้นเกตุ
จุดจอดหนองหิน
จุดจอดทางหลวงประจวบ
จุดจอดกุยบุรี
จุดจอดสามร้อยยอด
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดหัวหิน
จุดจอดชะอำ
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดแยกวังมะนาว
แยกแม่กลอง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
07:30 รถบัส ม.1 ข
11:00 รถบัส ม.1 ข
22:00 รถบัส ม.1 ข

เส้นทาง 66 บางสะพานน้อย - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด อ.บางสะพานน้อย
จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่
จุดจอดเกาะยายฉิม
จุดจอดบ้านกรูด
จุดจดแยกบ้านกรูด
จุดจอดหนองหญ้าปล้อง
จุดจอดหนองหอย
จุดจอดบ้านอ่างทอง
จุดจอด อ.ทับสะแก
จุดจอดห้วยยาง
จุดจอดวัดสมุทร
จุดจอดบ้านต้นเกตุ
จุดจอดหนองหิน
จุดจอดทางหลวงประจวบ
จุดจอดกุยบุรี
จุดจอดสามร้อยยอด
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดหัวหิน
จุดจอดชะอำ
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดแยกวังมะนาว
แยกแม่กลอง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
10:30 รถบัส ม.1 ข
15:30 รถบัส ม.1 ข
19:00 รถบัส ม.1 ข

เส้นทาง 66 บางสะพานใหญ่ - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่
จุดจอดเกาะยายฉิม
จุดจอดบ้านกรูด
จุดจดแยกบ้านกรูด
จุดจอดหนองหญ้าปล้อง
จุดจอดหนองหอย
จุดจอดบ้านอ่างทอง
จุดจอด อ.ทับสะแก
จุดจอดห้วยยาง
จุดจอดวัดสมุทร
จุดจอดบ้านต้นเกตุ
จุดจอดหนองหิน
จุดจอดทางหลวงประจวบ
จุดจอดกุยบุรี
จุดจอดสามร้อยยอด
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดหัวหิน
จุดจอดชะอำ
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดแยกวังมะนาว
แยกแม่กลอง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
09:30 รถบัส ม.1 ข


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี)
สายใต้ใหม่ ช่อง 22,93
เบอร์โทร 081-8298641,081-8297752

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง