ตารางเวลาเดินรถ / บางกอกบัสไลน์

จองตั๋วบางกอกบัสไลน์

ตารางเวลาเดินรถ บางกอกบัสไลน์ บางกอกบัสไลน์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น1 ช่องหมายเลข 1-2,13-17,34,41
เบอร์โทร (call center 1215)

สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
ช่องหมายเลข 1 และ 4
เบอร์โทร 086-3409664 (call center 1215)

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
สายใต้ ช่องหมายเลข 76
เบอร์โทร 02-8946050-3

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
เบอร์โทร 052-000248

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน
ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
เบอร์โทร 054-711077-3

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ช่องหมายเลข 16
เบอร์โทร 077-281110

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
เบอร์โทร 053-774022

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 018 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ Super C. (VM)

จุดบริการ
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
จุดจอดป้อมบ้านตาก
จุดจอด อ.เถิน
จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจอดดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
15:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 018 เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
จุดจอดดอยติ
จุดจอดแยกดอยติ
ท่าลำพูน
จุดจอด อ.เถิน
จุดจอดป้อมบ้านตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:40 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:10 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:05 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 047 กรุงเทพฯ - ทุ่งช้าง (MV)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
ท่านางเลิ้ง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
จุดจอดเวียงสา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน
จุดจอด อ.ท่าวังผา
จุดจอด อ.ปัว
จุดจอด อ.ทุ่งช้าง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:00 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 962 เชียงของ-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เทิง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงคำ
จุดจอด อ.จุน
สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.ดอกคำใต้
จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร(พะเยา)
จุดจอด อ.งาว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
15:30 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 018 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ VIP (MV)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
จุดจอดป้อมบ้านตาก
จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจอดดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:00 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 018 กรุงเทพ - เชียงใหม่ (M)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
จุดจอดป้อมบ้านตาก
จุดจอด อ.เถิน
จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจอดดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:50 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:35 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 993 กรุงเทพฯ-สุราษฏร์ธานี

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
จุดจอดสี่แยกปฐมพร
จุดจอด อ.สวี
จุดจอดแยกอวยชัยหลังสวน
จุดจอด อ.ละแม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:30 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 909 กรุงเทพ - เชียงราย(VM)

จุดบริการ
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
จุดจอด อ.งาว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
จุดจอด อ.แม่ใจ
จุดจอด อ.พาน
จุดจอด อ.แม่สรวย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:00 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 962 กรุงเทพ - เชียงของ (VM)

จุดบริการ
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
จุดจอด อ.ร้องกวาง
จุดจอด อ.สอง
จุดจอด อ.งาว
จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร(พะเยา)
จุดจอด อ.ดอกคำใต้
จุดจอด อ.จุน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงคำ
จุดจอด อ.เทิง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงของ
สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:00 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 090 เชียงราย - กรุงเทพ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
จุดจอด อ.พาน
จุดจอด อ.แม่ใจ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
จุดจอดป้อมบ้านตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
13:00 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 090 กรุงเทพ - เชียงราย (MV)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
จุดจอดป้อมบ้านตาก
จุดจอด อ.เถิน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจอด งาว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
จุดจอด แม่ใจ
จุดจอด อ.พาน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:30 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 047 ทุ่งช้าง-กรุงเทพ

จุดบริการ
จุดจอด อ.ทุ่งช้าง
จุดจอด อ.ปัว
จุดจอด อ.ท่าวังผา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน
จุดจอดเวียงสา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:30 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 018 กรุงเทพ-เชียงใหม่ VM

จุดบริการ
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
จุดจอด อ.เถิน
จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
จุดจอดแยกดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
13:30 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 018 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ Star-C.

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
จุดจอดแยกดอยติ
จุดจอดแยกดอยติ
ท่าลำพูน
จุดจอด อ.เถิน
จุดจอดป้อมบ้านตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
10:00 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:45 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:20 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 018 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ (MV)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
จุดจอดป้อมบ้านตาก
จุดจอด อ.เถิน
จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจอดแยกดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:00 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:45 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 909 เชียงราย - กรุงเทพฯ**

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
จุดจอด อ.พาน
จุดจอด อ.แม่ใจ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
จุดจอด อ.งาว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:30 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 091 ลำปาง-กรุงเทพ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจอดเกาะคา
จุดจอด อ.เถิน
จุดจอดป้อมบ้านตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:50 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:25 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 091 กรุงเทพ - ลำปาง MV

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
จุดจอดป้อมบ้านตาก
จุดจอด อ.เถิน
จุดจอดเกาะคา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
21:30 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 091 กรุงเทพ-ลำปาง(MV)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
จุดจอดป้อมบ้านตาก
จุดจอด อ.เถิน
จุดจอดเกาะคา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:50 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 993 สุราษฏร์ธานี - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
จุดจอดสี่แยกปฐมพร
จุดจอด อ.หัวหิน
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:30 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์