ตารางเวลาเดินรถ / บุษราคัมทัวร์

จองตั๋วบุษราคัมทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ บุษราคัมทัวร์ บุษราคัมทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ภาคเหนือ ชั้น 1 ช่องหมายเลข 7, 33A
เบอร์โทร 02-9363201, 02-5379007

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ภาคอีสาน ชั้น 3 ช่องหมายเลข 34,35
เบอร์โทร 02-9364247 , 090-7793900

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
เบอร์โทร 081-4729959 , 065-5040154

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน
ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
เบอร์โทร 054-741714,065-5040157

จุดจอดเวียงสา
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
เบอร์โทร 054-781106 , 065-5040156

จุดจอด อ.ร้องกวาง
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
เบอร์โทร 065-5040155

จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
เบอร์โทร 042-451243 , 065-5040161

ศูนย์บริการผู้โดยสารอ.น้ำโสม
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
เบอร์โทร 042-287149 , 065-5040152

จุดจอด อ.บ้านผือ
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
เบอร์โทร 042-282155 , 065-5040151

จุดจอดท่าบ่อ
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
เบอร์โทร 042-432223 , 065-5040160

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
เบอร์โทร 042-461305 , 065-5040159

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
เบอร์โทร 042-249108 , 065-5040158

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
เบอร์โทร 065-5040150

จุดจอดนาวัง
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
เบอร์โทร 042-364199

จุดจอดนากลาง
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
เบอร์โทร 061-6468702 , 095-6615646

จุดจอดบ้านกลางใหญ่
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
เบอร์โทร 089-416-1789

จุดจอดแยกสามเหลี่ยม
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
เบอร์โทร 085-647-1411 , 094-6490378

จุดจอด อ.นายูง
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
เบอร์โทร 042-150066

จุดจอดสุวรรณคูหา
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
เบอร์โทร 081-7299629

สำนักงานษุษราคัมทัวร์ (รังสิต) ถัดจากแม็คโคร 300 ม.
-
เบอร์โทร 02-531-0960

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย
ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.แม่สาย
เบอร์โทร 081-3580975 , 062-3107326

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
เบอร์โทร 081-3580974 , 062-3107320

จุดจอดบ้านดู่
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
เบอร์โทร 087-1775331

จุดจอดแม่ฟ้าหลวง
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
เบอร์โทร 092-2424604 , 094-8250652

จุดจอด อ.แม่จัน
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
เบอร์โทร 085-032-5272

จุดจอดห้วยไคร้
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
เบอร์โทร 053-763034 , 092-182263

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 96 น่าน-กทม(ส)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน
จุดจอดเวียงสา
จุดจอดไผ่โทน
จุดจอด อ.ร้องกวาง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
ข้าวสาร
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:30 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง (02)5 กทม-น้ำโสม(ส)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สำนักงานษุษราคัมทัวร์ (รังสิต) ถัดจากแม็คโคร 300 ม.
สถานีเดินรถรังสิต
ม. กรุงเทพฯ
นวนคร
จุดลงเวลาวังน้อย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
จุดจอดนาคำไฮ
จุดจอดนากลาง
จุดจอดกุดดินจี่
จุดจอดกุดกระสู้
จุดจอดนาด่าน
จุดจอด อ.บ้านผือ
จุดจอดบ้านกลางใหญ่
จุดจอดแยกสามเหลี่ยม
จุดจอด อ.น้ำโสม
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:45 รถบัส ม.4 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง (04)18 กทม-เชียงใหม่(ส)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สำนักงานบุษราคัมทัวร์ (รังสิต)
สถานีเดินรถรังสิต
หน้า ม. กรุงเทพ
นวนคร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:00 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง (06)96 กทม-น่าน(ส)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ข้าวสาร
สำนักงานษุษราคัมทัวร์ (รังสิต) ถัดจากแม็คโคร 300 ม.
สถานีเดินรถรังสิต
ม. กรุงเทพฯ
นวนคร
จุดจอดบุษราคัมทัวร์ นครสวรรค์
จุดจอดบุษราคัมทัวร์ พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
จุดจอด อ.เด่นชัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
จุดจอดแม่หล่าย
จุดจอดบุษราคัมทัวร์ อ.ร้องกวาง
จุดจอดร้องเข็ม
จุดจอดไผ่โทน
จุดจอดเวียงสา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
14:30 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:30 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 5 น้ำโสม-กทม(ส)

จุดบริการ
จุดจอด อ.น้ำโสม
จุดจอดแยกสามเหลี่ยม
จุดจอดบ้านกลางใหญ่
จุดจอด อ.บ้านผือ
จุดจอดนาด่าน
จุดจอดกุดดินจี่
จุดจอดนากลาง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
จุดจอดนาคำไฮ
จุดจอด อ.ภูเวียง
จุดจอด ต.หนองสังข์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:30 รถบัส ม.4 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 933 สังคม-กทม(ส)

จุดบริการ
จุดจอด อ.สังคม
จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่
จุดจอดท่าบ่อ
จุดจอดบ้านโนนศิลา
จุดจอดพระธาตุบังพวน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
จุดจอดน้ำสวย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
ข้าวสาร
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:30 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง (03)929 กทม-โพธิ์ไทร(ส)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สำนักงานบุษราคัมทัวร์ (รังสิต)
สถานีเดินรถรังสิต
ม. กรุงเทพฯ
นวนคร
จุดลงเวลาวังน้อย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
จุดจอดโนนแดง
จุดจอด ต.ประทาย
จุดจอด กม.ศูนย์
จุดจอดพุทไธสง
จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จุดจอดเกษตรวิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
จุดจอด อ.ประทุมราช
จุดจอด อ.หนองผือ
จุดจอด อ.เขมราฐ
จุดจอดบ้านบก
จุดจอดบ้านไทรงาม
จุดจอด อ.โพธิ์ไทร
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 929 โพธิ์ไทร-กทม(ส)

จุดบริการ
จุดจอด อ.โพธิ์ไทร
จุดจอดบ้านบก
จุดจอดบ้านไทรงาม
จุดจอด อ.เขมราฐ
จุดจอด อ.หนองผือ
จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
จุดจอดหน้า รพ.อำนาจเจริญ
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง (02)933 กทม-หนองคาย-สังคม(ส)

จุดบริการ
สำนักงานบุษราคัมทัวร์ ข้าวสาร
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สำนักงานบุษราคัมทัวร์ (รังสิต)
สถานีเดินรถรังสิต
ม. กรุงเทพฯ
นวนคร
จุดลงเวลาวังน้อย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
จุดจอดท่าบ่อ
จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่
จุดจอด อ.สังคม
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:30 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:30 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 13 ท่าตอน-เชียงใหม่-กทม(ส)

จุดบริการ
จุดจอด บ้านท่าตอน
จุดจอด แม่อาย
จุดจอด อ.ฝาง
จุดจอด แม่ข่า
จุดจอดไชยปราการ
จุดจอด อ.เชียงดาว
ุจุดจอด แม่แตง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
จุดจอดดอยติ
ข้าวสาร
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
15:30 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง (05)957 กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส)

จุดบริการ
สำนักงานบุษราคัมทัวร์ ข้าวสาร
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สำนักงานบุษราคัมทัวร์ (รังสิต)
สถานีเดินรถรังสิต
ม. กรุงเทพฯ
นวนคร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
จุดจอด อ.ร้องกวาง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
จุดจอด อ.แม่ใจ
จุดจอด อ.พาน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
จุดจอดบ้านดู่
จุดจอดแม่ฟ้าหลวง
จุดจอด อ.แม่จัน
จุดจอดห้วยไคร้
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 957 แม่สาย-กทม(ส)

จุดบริการ
จุดจอดตลาดแม่สาย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย
จุดจอดห้วยไคร้
จุดจอด อ.แม่จัน
จุดจอดแม่ฟ้าหลวง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
จุดจอด หน้าปั๊มปตท.แม่ลาว
จุดจอด อ.แม่สรวย
จุดจอด อ.พาน
จุดจอด อ.แม่ใจ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
ข้าวสาร
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:20 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง (04)13 กทม-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน(ส)

จุดบริการ
สำนักงานบุษราคัมทัวร์ ข้าวสาร
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สำนักงานษุษราคัมทัวร์ (รังสิต) ถัดจากแม็คโคร 300 ม.
สถานีเดินรถรังสิต
ม. กรุงเทพฯ
นวนคร
จุดจอดบุษราคัมทัวร์ นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
จุดจอด อ.เถิน
จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
จุดจอด อ.ห้างฉัตร
จุดจอดแยกดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
จุดจอด อ.เชียงดาว
จุดจอดไชยปราการ
จุดจอด อ.ฝาง
จุดจอด แม่อาย
จุดจอด บ้านท่าตอน
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:30 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 933 สร้างคอม-อุดรธานี-กทม(ส)

จุดบริการ
จุดจอด อ.สร้างคอม
จุดจอดบ้านโคก
จุดจอดอำเภอเพ็ญ
จุดจอดบ้านธาตุ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:50 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 18 เชียงใหม่-กทม(ป)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:30 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 909 เชียงราย-กทม(ส)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
จุดจอด อ.แม่สรวย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พาน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:30 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์