ตารางเวลาเดินรถ / อีสานทัวร์

จองตั๋วอีสานทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ อีสานทัวร์ อีสานทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 51
เบอร์โทร 0-2936-0155

สถานีขนส่งปรับอากาศ จ.ขอนแก่น
ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ ขอนแก่นปรับอากาศแห่งที่ 3
เบอร์โทร 043-471585

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
ช่องหมายเลข5 สถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่2
เบอร์โทร 08-1765-0183

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ อาเขต2
เบอร์โทร 0-5324-6111

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน
จุดจอดแยกดอยติ
จุดจอด อ.ห้างฉัตร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจอดเกาะคา
จุดจอด อ.สบปราบ
จุดจอด อ.เถิน
จุดจอดแม่วะ
จุดจอด อ.แม่พริก
จุดจอด แม่เชียงราย
จุดจอด นาตาโพ
ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล
บ้านตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
จุดจอดวังประจบ
จุดจอด สะพานสอง
จุดจอดคลองเจริญ
จุดจอด ต.ลานหอย
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า)
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
จุดจอด อ.กงไกรลาศ
จุดจอดบ้านใหม่สุขเกษม
จุดจอดบ้านสวน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2)
จุดจอดวังทอง
จุดจอดค่ายสฤษดิ์
จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
จุดจอดบ้านแยง
จุดจอดเข็กน้อย
จุดจอด อ.เขาค้อ
จุดจอดแคมป์สน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
จุดจอด อ.น้ำหนาว
จุดจอดห้วยสนามทราย
จุดจอด อ.คอนสาร
จุดจอดบ้านหัน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
จุดจอดบ้านโคกสูง
จุดจอดตลาดหนองแก
จุดจอดบ้าน48-50-52
แยก อ.ภูเวียง
จุดจอด อ.หนองเรือ
จุดจอดดอนโมง
จุดจอด อ.บ้านฝาง
จุดจอด ต.บ้านทุ่ม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:30 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 175 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (ป.1)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
จุดจอด อ.คอนสาร
จุดจอดห้วยสนามทราย
จุดจอด อ.น้ำหนาว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
จุดจอดแคมป์สน
จุดจอดเข็กน้อย
จุดจอดบ้านแยง
จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
จุดจอดวังทอง
สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า)
จุดจอด ต.ลานหอย
จุดจอดคลองเจริญ
จุดจอด สะพานสอง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
บ้านตาก
ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล
จุดจอด นาตาโพ
จุดจอด แม่เชียงราย
จุดจอด อ.แม่พริก
จุดจอด อ.เถิน
จุดจอด อ.สบปราบ
จุดจอดเกาะคา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจอด อ.ห้างฉัตร
จุดจอดแยกดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:30 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 637 ขอนแก่น-เชียงราย (ป.1)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
จุดจอด อ.คอนสาร
จุดจอดห้วยสนามทราย
จุดจอด อ.น้ำหนาว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
จุดจอดแคมป์สน
จุดจอดเข็กน้อย
จุดจอดบ้านแยง
จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
จุดจอดวังทอง
สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
จุดจอด อ.เด่นชัย
จุดจอดแพร่+สูงเม่น
ทางแยกร้องกวาง
จุดจอด อ.สอง
จุดจอด อ.งาว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
จุดจอด อ.แม่ใจ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พาน
ท่าพาน2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:30 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 637 เชียงราย-ขอนแก่น (ป.1)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
ท่าพาน2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พาน
จุดจอด แม่ใจ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
จุดจอดม.พะเยา
จุดจอด อ.งาว
จุดจอด อ.สอง
ทางแยกร้องกวาง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
จุดจอด อ.เด่นชัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2)
จุดจอดวังทอง
จุดจอดค่ายสฤษดิ์
จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
จุดจอดบ้านแยง
จุดจอดเข็กน้อย
จุดจอดแคมป์สน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
จุดจอด อ.น้ำหนาว
จุดจอดห้วยสนามทราย
จุดจอด อ.คอนสาร
จุดจอด ต.โนนหัน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
จุดจอดบ้านโคกสูง
จุดจอดตลาดหนองแก
จุดจอดบ้าน48-50-52
ภูเวียง
จุดจอด อ.หนองเรือ
จุดจอดดอนโมง
จุดจอดบ้านฝาง
จุดจอด ต.บ้านทุ่ม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:00 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์