ตารางเวลาเดินรถ / ลิกไนท์ทัวร์

จองตั๋วลิกไนท์ทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ ลิกไนท์ทัวร์ ลิกไนท์ทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 37, 38, 39
เบอร์โทร 0-2894-6151-2

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ กระบี่
เบอร์โทร 0-7566-3502

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ พังงา
เบอร์โทร 0-7641-2300

อ.ตะกั่วป่า
จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ บขส.ตะกั่วป่า
เบอร์โทร 0-7641-2300

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ จ.นครราชสีมา
เบอร์โทร 0-4424-5123,08-9672-4333

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 949 กรุงเทพ-ตาขุน-ทับปุด-พังงา-ภูเก็ต

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
จุดจอด กิ่ง อ.บ้านตาขุน
จุดจอดแยกพนม
จุดจอดบ้านทับคริสต์
จุดจอดแยกเขาต่อ
จุดจอด อ.ทับปุด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
กระโสม
บขส. โคกกลอย
ด่านตรวจท่าฉัตรไชย
จุดจอดตัวแทนเมืองใหม่
จุดจอด อ.ถลาง
จุดจอดท่าเรือ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:30 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:30 รถบัส ม.4 กข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 99 กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
จุดจอดสี่แยกปฐมพร
จุดจอดบขส.ท่าแซะ
จุดจอด อ.กะเปอร์
สุขสำราญ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า
จุดจอด อ.กะปง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:05 รถบัส ม.4 กพ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 950 แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
จุดจอดแยกนาสาร
จุดจอดแยกบ้านส้อง
จุดจอด อ.พระแสง
จุดจอด อ.ชัยบุรี
จุดจอด อ.เขาพนม
จุดจอด อ.เหนือคลอง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:50 รถบัส ม.4 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 9912 ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม - กระบี่

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
จุดจอดสี่แยกปฐมพร
จุดจอดบขส.ท่าแซะ
จุดจอด อ.หลังสวน
จุดจอดแยกไชยา
จุดจอดตลาดนาสาร
จุดจอด อ.บ้านส้อง
จุดจอดบ้านนาเดิม
จุดจอดแยกนาสาร
จุดจอดแยกบ้านส้อง
จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่
จุดจอด อ.ลำทับ
พรุดินนา
จุดจอด อ.คลองท่อม
บางผึ้ง
จุดจอด อ.เหนือคลอง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:40 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 983 แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก - กระบี่

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
จุดจอดสี่แยกปฐมพร
จุดจอด อ.หลังสวน
จุดจอดแยกไชยา
จุดจอดแยกไชยา
จุดจอดแยกนาเดิม
จุดจอดแยกนาสาร
จุดจอดแยกบ้านส้อง
จุดจอด อ.พระแสง
จุดจอดแยกชัยบุรี
จุดจอดบางสวรรค์
จุดจอด อ.ปลายพระยา
จุดจอด อ.อ่าวลึก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:00 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 99 พังงา - กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
จุดจอด อ.กะปง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี
จุดจอด อ.กะเปอร์
จุดจอด อ.หลังสวน
จุดจอดสี่แยกปฐมพร
จุดจอดบขส.ท่าแซะ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
15:30 รถบัส ม.4 กพ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 9912 กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
จุดจอด อ.คลองท่อม
พรุดินนา
จุดจอด อ.ลำทับ
จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่
จุดจอดถ้ำพรรณรา
จุดจอดเวียงสระ
จุดจอด อ.บ้านส้อง
จุดจอดยางอุง
จุดจอดตลาดนาสาร
จุดจอดแยกนาเดิม
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:00 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 836 กลับ กระบี่-โคราช

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
จุดจอด อ.เหนือคลอง
จุดจอด อ.เขาพนม
จุดจอด อ.ชัยบุรี
จุดจอด อ.พระแสง
จุดจอดเวียงสระ
จุดจอดแยกบ้านส้อง
จุดจอดแยกนาเดิม
จุดจอดโคอ๊อฟ
จุดจอดเขาโพธิ์
จุดจอดสี่แยกประจวบ
จุดจอดเพชรบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:50 รถบัส ม.4 กพ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 836 โคราช-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
จุดจอดเขาโพธิ์
จุดจอดโคอ๊อฟ
จุดจอดแยกนาสาร
จุดจอดแยกบ้านส้อง
จุดจอด อ.พระแสง
จุดจอดบางสวรรค์
จุดจอด อ.ปลายพระยา
จุดจอด อ.อ่าวลึก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:30 รถบัส ม.4 กพ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 949-1 ภูเก็ต-พังงา-ทับปุด-เขาต่อ-กรุงเทพ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
จุดจอดท่าเรือ
จุดจอด อ.ถลาง
จุดจอดตัวแทนเมืองใหม่
บขส. โคกกลอย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
จุดจอด อ.ทับปุด
พนม
จุดจอดบ้านตาขุน
คลองหัวช้าง
จุดจอด กม.18
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
15:30 รถบัส ม.4 กข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 63 ภูเก็ต สายเก่า

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
จุดจอด อ.กะเปอร์
จุดจอดบ้านบางม่วง
จุดจอด ต.เขาหลัก
จุดจอดบ้านทับละมุ
จุดจอด อ.ท้ายเหมือง
บขส. โคกกลอย
จุดจอด อ.ถลาง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:20 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์