ตารางเวลาเดินรถ / โลตัสพิบูลทัวร์

จองตั๋วโลตัสพิบูลทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ โลตัสพิบูลทัวร์ โลตัสพิบูลทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 2,19,50ก, 67,91
เบอร์โทร 02-936-0956,02-936-2781,086-4196262

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 7 กรุงเทพฯ-ช่องเม็ก

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ท่าวังน้อย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์
จุดจอด อ.ศีขรภูมิ
จุดจอด อ.สำโรงทาบ
จุดจอด อ.ห้วยทับทัน
จุดจอด อ.อุทุมพร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ
จุดจอด อ.กันทรารมย์
จุดจอดห้วยขะยุง
จุดจอด อ.วารินชำราบ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
จุดจอดสว่างวีระวงศ์
จุดจอดพิบูลมังสาหาร
จุดจอดนาเจริญ
จุดจอดสิรินธร
จุดจอดนิคม 1-2
จุดจอดช่องเม็ก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:45 รถบัส ม.1ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถบัส ม.1ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:15 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:30 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
21:45 รถบัส ม.1ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
22:00 รถบัส ม.1ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 930 กรุงเทพฯ-นครพนม

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ท่าวังน้อย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
จุดจอดปั๊ม ปตท.ปากช่อง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล
จุดจอด อ.บ้านไผ่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2)
จุดจอดน้ำพอง
จุดจอดแยกกุมภวาปี
จุดจอด อ.หนองหาน
จุดจอดดอนเขือง
จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
จุดจอด อ.พังโคน
จุดจอดพรรณานิคม
จุดจอดสูงเนิน
จุดจอดดงมะไฟ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
จุดจอดท่าแร่
จุดจอดกุสุมาลย์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:30 รถบัส ม.4 กพ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:30 รถบัส ม.1ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 947 กรุงเทพฯ-ปรางค์กู่

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ท่าวังน้อย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
จุดจอด อ.จักราช
จุดจอดหินดาด
จุดจอด อ.ห้วยแถลง
จุดจอด อ.ลำปลายมาศ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์
จุดจอด อ.กระสัง
จุดจอดระกา
จุดจอดสองชั้น
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์
จุดจอด อ.ศีขรภูมิ
จุดจอด อ.สำโรงทาบ
จุดจอด อ.ปรางค์กู่
จุดจอด อ.วังหิน
จุดจอด อ.ขุขันธ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ
จุดจอด อ.กันทรารมย์
จุดจอดห้วยขะยุง
จุดจอดวารินชำราบ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
จุดจอดสว่างวีระวงศ์
จุดจอดพิบูลมังสาหาร
จุดจอดนาเจริญ
จุดจอดสิรินธร
จุดจอดนิคม 1-2
จุดจอดช่องเม็ก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
21:30 รถบัส ม.1ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 33 กรุงเทพฯ-บ้านแพง

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ท่าวังน้อย
จุดจอดปั๊ม ปตท.ปากช่อง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
จุดจอด อ.บ้านไผ่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2)
จุดจอด อ.เชียงยืน
จุดจอด อ.กระนวน
จุดจอด อ.ศรีธาตุ
จุดจอด อ.วังสามหมอ
จุดจอดคำยาง
จุดจอดดงกลาง
จุดจอดคำบิด
จุดจอดวาริช
จุดจอด อ.พังโคน
จุดจอด อ.วานรนิวาส
จุดจอดหนองแวง
จุดจอดคำตากล้า
จุดจอดหนองหิ้ง
จุดจอดเซกา
จุดจอดบึงโขงหลง
จุดจอดดงบัง
จุดจอด อ.บ้านแพง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:30 รถบัส ม.4 กพ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 7 ช่องเม็ก-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอดช่องเม็ก
จุดจอดนิคม 1-2
จุดจอดสิรินธร
จุดจอดนาเจริญ
จุดจอดพิบูลมังสาหาร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ
จุดจอด อ.อุทุมพร
จุดจอด อ.สำโรงทาบ
จุดจอด อ.ศีขรภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
ปากช่อง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:30 รถบัส ม.1ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:15 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถบัส ม.1ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:15 รถบัส ม.1ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:30 รถบัส ม.1ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 7B พิบูลมังสาหาร-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอดพิบูลมังสาหาร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ
จุดจอด อ.อุทุมพร
จุดจอด อ.สำโรงทาบ
จุดจอด อ.ศีขรภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
ปากช่อง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:30 รถบัส ม.1ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 33 บ้านแพง-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด อ.บ้านแพง
จุดจอดดงบัง
จุดจอดบึงโขงหลง
จุดจอดเซกา
จุดจอดหนองหิ้ง
จุดจอดคำตากล้า
จุดจอดหนองแวง
จุดจอด อ.วานรนิวาส
จุดจอด อ.พังโคน
จุดจอดวาริช
จุดจอดคำบิด
จุดจอดดงกลาง
จุดจอดคำยาง
จุดจอด อ.วังสามหมอ
จุดจอด อ.ศรีธาตุ
จุดจอด อ.กระนวน
จุดจอดน้ำพอง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2)
จุดจอด อ.บ้านไผ่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
จุดจอดปั๊ม ปตท.ปากช่อง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:00 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 930 นครพนม-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
จุดจอดหนองเม็ก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
จุดจอด อ.พังโคน
จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:00 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:15 รถบัส ม.4 กพ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 79 กรุงเทพฯ-บึงกาฬ(ใหม่)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ท่าวังน้อย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2)
จุดจอดน้ำพอง
จุดจอด อ.กุมภวาปี
จุดจอด อ.หนองหาน
จุดจอดหนองเม็ก
จุดจอดอ.ทุ่งฝน
จุดจอด อ.บ้านดุง
จุดจอด อ.เฝ้าไร่
จุดจอดโซ่พิสัย
จุดจอดดอนหญ้านาง
จุดจอดพรเจริญ
จุดจอดศรีวิไล
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:15 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 79 บึงกาฬ-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
จุดจอดศรีวิไล
จุดจอดพรเจริญ
จุดจอดดอนหญ้านาง
จุดจอดโซ่พิสัย
จุดจอด อ.เฝ้าไร่
จุดจอด อ.บ้านดุง
จุดจอดอ.ทุ่งฝน
จุดจอดหนองเม็ก
จุดจอด อ.หนองหาน
จุดจอด อ.กุมภวาปี
จุดจอดน้ำพอง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:30 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 943 กรุงเทพฯ-บึงกาฬ-บุ่งคล้า

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ท่าวังน้อย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2)
จุดจอดน้ำพอง
จุดจอด อ.กุมภวาปี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
จุดจอด อ.โพนพิสัย
จุดจอด อ.รัตนวาปี
จุดจอด อ.ปากคาด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
จุดจอด อ.บุ่งคล้า
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:45 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 943 บุ่งคล้า-บึงกาฬ-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด อ.บุ่งคล้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
จุดจอด อ.ปากคาด
จุดจอด อ.รัตนวาปี
จุดจอด อ.โพนพิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
จุดจอด อ.กุมภวาปี
จุดจอดน้ำพอง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:50 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์