ตารางเวลาเดินรถ / นครศรีร่มเย็นทัวร์

จองตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ นครศรีร่มเย็นทัวร์ นครศรีร่มเย็นทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 65, 66
เบอร์โทร 0-2894-6154-5

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
เบอร์โทร 0-7531-5390

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง
ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
เบอร์โทร

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
เบอร์โทร

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
สำนักงานนครศรีร่มเย็นทัวร์ (ข้าง บขส.นครฯ)
เบอร์โทร 0-7531-5390

จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน
หน้าตลาดสดนิคมน้ำอูน
เบอร์โทร 0879251009

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 981 ป1 สุราษฏร์ - นครศรีธรรมราช - ปากพนัง

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์
จุดจอดสิชล
จุดจอดท่าศาลา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:30 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 981 ป1 สุราษฏร์-นครศรีธรรมราช

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์
จุดจอดสิชล
จุดจอดท่าศาลา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:10 รถบัส ม.4 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 981 นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:00 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:10 รถบัส ม.4 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 981 ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:00 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 981 ปากพนัง-นครศรี-กรุงเทพ V32

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:10 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์