ตารางเวลาเดินรถ / นิวถาวรทัวร์

จองตั๋วนิวถาวรทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ นิวถาวรทัวร์ นิวถาวรทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งนครสวรรค์
เบอร์โทร 089-5688445, 063-361-9244

สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2)
สถานีขนส่งพิษณุโลก2
เบอร์โทร 087-3153300, 095-3956951

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
สถานีขนส่งพะเยา
เบอร์โทร 088-5938071

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
สถานีขนส่งเชียงราย
เบอร์โทร 081-9804817

จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร(พะเยา)
ตรงข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พะเยา (ติดหอนัมเบอร์วัน)
เบอร์โทร 084-611-2866

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 663 นครสวรรค์-เชียงราย

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
จุดจอด อ.เด่นชัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
จุดจอด อ.ร้องกวาง
จุดจอดแยก อ.สอง
จุดจอด อ.งาว
จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร(พะเยา)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
จุดจอด อ.พาน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:45 รถบัส ม.1(ก) เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถบัส ม.1(ก) เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 663 เชียงราย-นครสวรรค์

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
จุดจอด อ.พาน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร(พะเยา)
จุดจอด อ.งาว
จุดจอดแยก อ.สอง
จุดจอด อ.ร้องกวาง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
จุดจอด อ.เด่นชัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:30 รถบัส ม.1(ก) เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถบัส ม.1(ก) เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 193 พิษณุโลก-กำแพงเพชร

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
จุดจอดแยก อ.บางระกำ
จุดจอดเทศบาลเมืองใหม่-แหลมเจดีย์
จุดจอดบ้านคุยยาง
จุดจอดคลองเตย
จุดจอดคุยมะตูม
เก้ารัง
จุดจอดบ้านบึงกอก
จุดจอดบ้านปรือกระเทียม
จุดจอดบ้านเสวยซุง
จุดจอด หนองกุลา
จุดจอดนิคมสร้างตนเอง
จุดจอดบ้านหนองปลวก
จุดจอดบ้านหนองแขม
จุดจอดบ้านปลักไม้ดำ
จุดจอด ลานกระบือ
จุดจอดหนองข่อย
จุดจอดหนองหลวง
จุดจออดหนองปากดง
จุดจอดหนองเดื่อ
จุดจอดบึงลูกนก
จุดจอด คลองพิไกร
จุดจอดไร่ดง
จุดจอดต้นมะขาม
จุดจอดนาป่าแดง
จุดจอดพรานกระต่าย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:30 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:20 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:40 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 193 กำแพงเพชร-พิษณุโลก

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
จุดจอดพรานกระต่าย
จุดจอดนาป่าแดง
จุดจอดไร่ดง
จุดจอด คลองพิไกร
จุดจอดบึงลูกนก
จุดจอดหนองเดื่อ
จุดจออดหนองปากดง
จุดจอดหนองหลวง
จุดจอดหนองข่อย
จุดจอด ลานกระบือ
จุดจอดบ้านปลักไม้ดำ
จุดจอดบ้านหนองแขม
จุดจอดบ้านหนองปลวก
จุดจอดนิคมสร้างตนเอง
จุดจอด หนองกุลา
จุดจอดบ้านเสวยซุง
จุดจอดบ้านปรือกระเทียม
จุดจอดบ้านบึงกอก
จุดจอดคุยมะตูม
จุดจอดคลองเตย
จุดจอดบ้านคุยยาง
จุดจอดแยก อ.บางระกำ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:40 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:40 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:10 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 136 พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
จุดจอดวังทอง
จุดจอดน้ำด้วน
จุดจอดไชยนาม
จุดจอดวังนกแอ่น
จุดจอดค่ายสฤษดิ์
จุดจอดแก่งจูงนาง
จุดจอดแก่งซอง
จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
จุดจอดปากยาง
จุดจอดปอย
จุดจอดบ้านแยง
จุดจอดเข็กใหญ่
จุดจอดเข็กน้อย
จุดจอดแคมป์สน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก(เข้าตัวเมือง)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
จุดจอดบุ่งน้ำเต้า
ท่าพล
จุดจอดนางั่ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เพชรบูรณ์
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 136 เพชรบูรณ์-พิษณุโลก

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เพชรบูรณ์
ท่าพล
จุดจอดนางั่ว
จุดจอดบุ่งน้ำเต้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก(เข้าตัวเมือง)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
จุดจอดแคมป์สน
จุดจอดเข็กน้อย
จุดจอดเข็กใหญ่
จุดจอดบ้านแยง
จุดจอดปอย
จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
จุดจอดค่ายสฤษดิ์
จุดจอดวังนกแอ่น
จุดจอดไชยนาม
จุดจอดน้ำด้วน
จุดจอดวังทอง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 137 พิษณุโลก-หล่มสัก

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
จุดจอดวังทอง
จุดจอดน้ำด้วน
จุดจอดไชยนาม
จุดจอดวังนกแอ่น
จุดจอดค่ายสฤษดิ์
จุดจอดแก่งจูงนาง
จุดจอดแก่งซอง
จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
จุดจอดปากยาง
จุดจอดปอย
จุดจอดบ้านแยง
จุดจอดเข็กใหญ่
จุดจอดเข็กน้อย
จุดจอดแคมป์สน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก(เข้าตัวเมือง)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 137 หล่มสัก-พิษณุโลก

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก(เข้าตัวเมือง)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
จุดจอดแคมป์สน
จุดจอดเข็กน้อย
จุดจอดบ้านแยง
จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
จุดจอดค่ายสฤษดิ์
จุดจอดวังนกแอ่น
จุดจอดไชยนาม
จุดจอดน้ำด้วน
จุดจอดวังทอง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:20 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:40 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 618 พิษณุโลก-พิจิตร

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
จุดจอดแยก อ.บางระกำ
จุดจอด ม.นเรศวร
จุดจอดคลองหนองเหล็ก
จุดจอดวังดาน
จุดจอดวังเป็ด
หนองเต่าดำ
จุดจอดบ่อทอง
จุดจอดหนองนา
จุดจอดหนองหลุม
จุดจอดต้นประดู่
จุดจอดบัวยาง
จุดจอดไหล่โก
จุดจอดยางนกทูง
โรงเรียนวชิรบารมี
จุดจอดโนนทอง
จุดจอด อ.วชิระ
จุดจอดบ้านปลวกสูง
จุดจอดบ้านนา
จุดจอดหลังถนน
จุดจอดบ้านไร่
จุดจอดอำเภอสามง่าม
จุดจอดหนองไผ่ล้อม
จุดจอดคลองโนน
วังกระดี่ทอง
จุดจอดคงชะพลู
จุดจอดเกาะลาว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิจิตร
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 618 พิจิตร-พิษณุโลก

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิจิตร
จุดจอดเกาะลาว
จุดจอดคงชะพลู
วังกระดี่ทอง
จุดจอดคลองโนน
จุดจอดหนองไผ่ล้อม
จุดจอดอำเภอสามง่าม
จุดจอดบ้านไร่
จุดจอดหลังถนน
จุดจอดบ้านนา
จุดจอดบ้านปลวกสูง
จุดจอด อ.วชิระ
จุดจอดโนนทอง
โรงเรียนวชิรบารมี
จุดจอดยางนกทูง
จุดจอดไหล่โก
จุดจอดบัวยาง
จุดจอดต้นประดู่
จุดจอดหนองหลุม
จุดจอดหนองนา
จุดจอดบ่อทอง
หนองเต่าดำ
จุดจอดวังเป็ด
จุดจอดวังดาน
จุดจอดคลองหนองเหล็ก
จุดจอด ม.นเรศวร
จุดจอดแยก อ.บางระกำ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 173 พิษณุโลก-ชนแดน

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
จุดจอดวังทอง
จุดจอดหนองอาหาร
จุดจอดซำเตย
จุดจอดดินทอง
จุดจอดกกไม้แดง
จุดจอด ก.ม 10
จุดจอดสะเดา
จุดจอดแม่ระกา
จุดจอดหนองพระ
จุดจอดเจริญผล
จุดจอดหนองบัว
จุดจอดวัดตายม
โคกสนั่น
วัดใหม่ไพรมณี
จุดจอดดงหมี
หนองกด
ท่าพิกุล
จุดจอดสากเหล็ก
จุดจอดถ้ำคะนอง
จุดจอดห้วยไม้ตัด
จุดจอดหนองปลาไหล
จุดจอดวังทรายพูน
จุดจอดหนองพระ
จุดจอดบ่อแต้
จุดจอดยางสามต้น
จุดจอดหัวดง
จุดจอดหนองลากฆ้อน
จุดจอดไดน้ำขุ่น
เขาตะพานนาก
จุดจอดหนองขนาก
จุดจอดนิคม
จุดจอดจิตเสือเต้น
จุดจอดวังแดง
จุดจอดวังหินเพลิง
จุดจอดเขาทราย
จุดจอด กม.28
จุดจอด ดงขุย
จุดจอด ตะกุดไร ตะกุดจั่น
จุดจอด ท่าข้าม
จุดจอด อ.ชนแดน
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:30 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 173 ชนแดน-พิษณุโลก

จุดบริการ
จุดจอด อ.ชนแดน
จุดจอด ท่าข้าม
จุดจอด ตะกุดไร ตะกุดจั่น
จุดจอด ตะกุดไร ตะกุดจั่น
จุดจอด ดงขุย
จุดจอด กม.28
จุดจอดเขาทราย
จุดจอดวังหินเพลิง
จุดจอดวังแดง
จุดจอดจิตเสือเต้น
จุดจอดนิคม
จุดจอดหนองขนาก
เขาตะพานนาก
จุดจอดไดน้ำขุ่น
จุดจอดหนองลากฆ้อน
จุดจอดหัวดง
จุดจอดยางสามต้น
จุดจอดบ่อแต้
จุดจอดหนองพระ
จุดจอดวังทรายพูน
จุดจอดหนองปลาไหล
จุดจอดห้วยไม้ตัด
จุดจอดถ้ำคะนอง
จุดจอดสากเหล็ก
ท่าพิกุล
หนองกด
จุดจอดดงหมี
วัดใหม่ไพรมณี
โคกสนั่น
จุดจอดวัดตายม
จุดจอดหนองบัว
จุดจอดเจริญผล
จุดจอดหนองพระ
จุดจอดแม่ระกา
จุดจอดสะเดา
จุดจอด ก.ม 10
จุดจอดกกไม้แดง
จุดจอดดินทอง
จุดจอดซำเตย
จุดจอดหนองอาหาร
จุดจอดวังทอง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:30 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:20 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:40 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:40 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 2262 พิษณุโลก-เนินมะปราง

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
จุดจอดวังทอง
จุดจอดหนองอาหาร
จุดจอดซำเตย
จุดจอดดินทอง
จุดจอดกกไม้แดง
จุดจอด ก.ม 10
จุดจอดปางถ่าน
จุดจอดทุ่งน้อย
จุดจอดหนองตะแบก
จุดจอดหนองเตาอิฐ
จุดจอดหญ้าซ่าน
จุดจอดป่าคาย
จุดจอดท่าหมื่นราม
จุดจอดเนินมะเกลือ
จุดจอดเนินสะอาด
จุดจอดน้ำปาด
จุดจอดบ้านโคกน้ำปาด
จุดจอดปลวกง่าม
จุดจอดซำรัง
จุดจอดแยก ชมพู
จุดจอดหนองหญ้าปล้อง
จุดจอดหนองอีป้อง
จุดจอดบ้านใหม่ทองประเสริฐ
เนินทอง
เนินมะปราง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:45 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:45 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:15 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:15 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:40 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:50 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:20 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 2262 เนินมะปราง-พิษณุโลก

จุดบริการ
เนินมะปราง
เนินทอง
จุดจอดบ้านใหม่ทองประเสริฐ
จุดจอดหนองอีป้อง
จุดจอดหนองหญ้าปล้อง
จุดจอดแยก ชมพู
จุดจอดซำรัง
จุดจอดปลวกง่าม
จุดจอดบ้านโคกน้ำปาด
จุดจอดน้ำปาด
จุดจอดเนินสะอาด
จุดจอดเนินมะเกลือ
จุดจอดท่าหมื่นราม
จุดจอดป่าคาย
จุดจอดหญ้าซ่าน
จุดจอดหนองเตาอิฐ
จุดจอดหนองตะแบก
จุดจอดทุ่งน้อย
จุดจอดปางถ่าน
จุดจอด ก.ม 10
จุดจอดกกไม้แดง
จุดจอดดินทอง
จุดจอดซำเตย
จุดจอดหนองอาหาร
จุดจอดวังทอง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:45 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:50 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:40 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 187 พิษณุโลก-นครไทย-ชาติตระการ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่2 จ.พิษณุโลก
จุดจอดวังทอง
จุดจอดน้ำด้วน
จุดจอดไชยนาม
จุดจอดวังนกแอ่น
จุดจอดค่ายสฤษดิ์
จุดจอดแก่งจูงนาง
จุดจอดแก่งซอง
จุดจอดทรัพย์ไพรวัลย์
จุดจอดปากยาง
จุดจอดปอย
จุดจอดโปร่งปะ
จุดจอดบ้านแยง
จุดจอดประดู่สิน
จุดจอดซำรู้
จุดจอดห้วยแก้ว
จุดจอดแก่งหว้า
จุดจอดไร่วังเงิน
จุดจอดนาจาน
จุดจอดหนองกระท้าว
จุดจอดนครไทย
จุดจอดหนองน้ำสร้าง
จุดจอดป่าซ่าน
จุดจอดบ้านพร้าว
จุดจอดน้ำลัด
จุดจอดห้วยทราย
จุดจอดน้ำคลาด
จุดจอดบ้านโคก
จุดจอดหนองน้ำปอ
จุดจอดบ้านขอนสองสลึง
จุดจอกท่าสะแก
จุดจอดชาติตระการ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:40 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 187 นครไทย-พิษณุโลก

จุดบริการ
จุดจอดนครไทย
จุดจอดหนองกระท้าว
จุดจอดนาจาน
จุดจอดไร่วังเงิน
จุดจอดแก่งหว้า
จุดจอดห้วยแก้ว
จุดจอดซำรู้
จุดจอดประดู่สิน
จุดจอดบ้านแยง
จุดจอดโปร่งปะ
จุดจอดปอย
จุดจอดปากยาง
จุดจอดทรัพย์ไพรวัลย์
จุดจอดแก่งซอง
จุดจอดค่ายสฤษดิ์
จุดจอดวังนกแอ่น
จุดจอดวังทอง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:45 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 187 พิษณุโลก-นครไทย

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่2 จ.พิษณุโลก
จุดจอดวังทอง
จุดจอดน้ำด้วน
จุดจอดไชยนาม
จุดจอดวังนกแอ่น
จุดจอดค่ายสฤษดิ์
จุดจอดแก่งจูงนาง
จุดจอดแก่งซอง
จุดจอดทรัพย์ไพรวัลย์
จุดจอดปากยาง
จุดจอดปอย
จุดจอดโปร่งปะ
จุดจอดบ้านแยง
จุดจอดประดู่สิน
จุดจอดซำรู้
จุดจอดห้วยแก้ว
จุดจอดแก่งหว้า
จุดจอดไร่วังเงิน
จุดจอดนาจาน
จุดจอดหนองกระท้าว
จุดจอดนครไทย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 187 ชาติตระการ-นครไทย-พิษณุโลก

จุดบริการ
จุดจอดชาติตระการ
จุดจอกท่าสะแก
จุดจอดบ้านขอนสองสลึง
จุดจอดหนองน้ำปอ
จุดจอดบ้านโคก
จุดจอดน้ำคลาด
จุดจอดห้วยทราย
จุดจอดน้ำลัด
จุดจอดบ้านพร้าว
จุดจอดป่าซ่าน
จุดจอดหนองน้ำสร้าง
จุดจอดนครไทย
จุดจอดหนองกระท้าว
จุดจอดนาจาน
จุดจอดไร่วังเงิน
จุดจอดแก่งหว้า
จุดจอดห้วยแก้ว
จุดจอดซำรู้
จุดจอดประดู่สิน
จุดจอดบ้านแยง
จุดจอดโปร่งปะ
จุดจอดปอย
จุดจอดปากยาง
จุดจอดทรัพย์ไพรวัลย์
จุดจอดแก่งจูงนาง
จุดจอดแก่งซอง
จุดจอดค่ายสฤษดิ์
จุดจอดวังนกแอ่น
จุดจอดวังทอง
สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่2 จ.พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:20 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:50 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถบัส ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์