ตารางเวลาเดินรถ / ลิกไนท์ทัวร์ (สายภาคเหนือ)

จองตั๋วลิกไนท์ทัวร์ (สายภาคเหนือ)

ตารางเวลาเดินรถ ลิกไนท์ทัวร์ (สายภาคเหนือ) ลิกไนท์ทัวร์ (สายภาคเหนือ)


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 21A
เบอร์โทร 097-1298229

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
-
เบอร์โทร 089-4313555

ตารางเวลาเดินรถ

ไม่พบข้อมูล