ตารางเวลาเดินรถ / ลิกไนท์ทัวร์ (สายภาคเหนือ)

ลิกไนท์ทัวร์ (สายภาคเหนือ) ลิกไนท์ทัวร์ (สายภาคเหนือ)


รูปลิกไนท์ทัวร์ (สายภาคเหนือ)

ลิกไนท์ทัวร์ (สายภาคเหนือ) ให้บริการรถโดยสารระหว่าง กรุงเทพฯ เชียงใหม่ โดยภายในรถจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ได้แก่ ห้องน้ำบนตัวรถ จอโทรทัศน์ อาหารว่าง น้ำดื่ม มีที่เก็บของด้านบน และมีผ้าห่มให้ตลอดการเดินทาง ระหว่างเดินทางมีการจอดพักรถ 1 ครั้ง เพื่อรับประทานอาหารและเข้าห้องน้ำ

พิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการจองหรือซื้อตั๋วออนไลน์ทาง ลิกไนท์ทัวร์ เปิดให้จองตั๋วผ่านระบบตัวแทนจำหน่ายโดยสามารถจองผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ www.busandvan.com หรือผ่านช่องทางไลน์ https://lin.ee/m2m8EuC และในวันเดินทางผู้โดยสารต้องมาก่อนเวลาเดินทาง หรือ เวลารถออกเดินทางก่อน 30 นาที เพื่อมารับตั๋วจริงที่หน้าช่องบริการของ ลิกไนท์ทัวร์ 

ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน ลิกไนท์ทัวร์ (สายภาคเหนือ)

10700 ถ. บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ตารางเวลาเดินรถ ลิกไนท์ทัวร์ (สายภาคเหนือ)


ตารางเวลาเดินรถ

ไม่พบข้อมูล

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 21A
เบอร์โทร 097-1298229

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
-
เบอร์โทร 089-4313555

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง