ตารางเวลาเดินรถ / เพชรประเสริฐ

จองตั๋วเพชรประเสริฐ

ตารางเวลาเดินรถ เพชรประเสริฐ เพชรประเสริฐ


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3)
เซเว่น อิเลฟเว่น ปั๊ม ปตท รามอินทรา กม3
เบอร์โทร 086-445-1455,0-5672-0720

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส ตาก
เบอร์โทร 062-195-7393

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส แม่สอด
เบอร์โทร 055-533-654,086-445-1455

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส กำแพงเพชร
เบอร์โทร 0-5579-9949

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 1
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส พิษณุโลก
เบอร์โทร 0-5521-1344

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส หล่มสัก
เบอร์โทร 056-912-100

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส ขอนแก่น
เบอร์โทร 098-537-1424, 065-427-2288

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส ชุมแพ
เบอร์โทร 098-537-1424, 065-427-2288

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส มุกดาหาร
เบอร์โทร 042-614647,081-3987024

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส นครสววรค์
เบอร์โทร 081-999-5698,098-194-4256

ท่าลำนารายณ์
จุดพักทานอาหาร เพชรทัวร์
เบอร์โทร 036-461-133

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส ลำปาง
เบอร์โทร 0-5352-5161

จุดจอดมหาชัย
สำนักงานรุ่งเรืองมุกดาหาร
เบอร์โทร 083-448-9099, 088-213-7908

สวนผึ้ง
สวนผึ้ง
เบอร์โทร 088-5676630,086-4451455

สถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส พิษณุโลก
เบอร์โทร 055-986-311, 081-973-7963

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 829 มุกดาหาร - แม่สอด

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
จุดจอด อ.คำชะอี
จุดจอด อ.หนองสูง
จุดจอด อ.กุฉินารายณ์
จุดจอด อ.ห้วยผึ้ง
จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์
จุดจอด อ.เชียงยืน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
จุดจอด ต.ลานหอย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:30 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 638 แม่สอด - ตราด

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด
ด่านห้วยหินฝน
ด่านห้วยยะอุ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
จุดจอด อ.วังเจ้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
จุดจอด ต.สลกบาตร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
จุดจอดนวนคร
ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี
ท่าชลบุรี
ท่าแหลมฉบัง
ท่าพัทยา
จุดจอด อ.บ้านฉาง
ท่ามาบตาพุด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
ท่า อ.แกลง
จุดจอด อ.นายายอาม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
จุดจอด อ.ขลุง
จุดจอด ต.แสนตุ้ง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:30 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 829 แม่สอด - มุกดาหาร

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด
ด่านห้วยหินฝน
ด่านห้วยยะอุ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
จุดจอด ต.ลานหอย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
จุดจอด อ.เชียงยืน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์
จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ
จุดจอด อ.ห้วยผึ้ง
จุดจอดสี่แยกศาลเจ้าพ่อปู่
จุดจอด อ.หนองสูง
จุดจอด อ.คำชะอี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:30 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 638 ตราด - แม่สอด

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
จุดจอด ต.แสนตุ้ง
จุดจอด อ.ขลุง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
จุดจอด ต.หนองคล้า
จุดจอด อ.นายายอาม
ท่า อ.แกลง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
ท่ามาบตาพุด
จุดจอด อ.บ้านฉาง
ท่าพัทยา
ท่าแหลมฉบัง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี
ท่าชลบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา
ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3)
จุดจอดนวนคร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
จุดจอด ต.สลกบาตร
จุดจอด อ.คลองขลุง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
จุดจอด อ.วังเจ้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:30 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 638 ระยอง - แม่สอด

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
ท่ามาบตาพุด
จุดจอด อ.บ้านฉาง
ท่าพัทยา
ท่าแหลมฉบัง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี
ท่าชลบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา
ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3)
จุดจอดนวนคร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
จุดจอด ต.สลกบาตร
จุดจอด อ.คลองขลุง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
จุดจอด อ.วังเจ้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:10 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 874 อุบลราชธานี - เชียงใหม่

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
จุดจอดเขื่องใน
จุดจอดคำเขื่อนแก้ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
จุดจอด อ.เสลภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
จุดจอด อ.โกสุมพิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
จุดจอด อ.เด่นชัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจอดแยกดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
12:45 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 874 เชียงใหม่ - อุบลราชธานี

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
จุดจอดแยกดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจอด อ.เด่นชัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
จุดจอด อ.โกสุมพิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
จุดจอด อ.เสลภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
จุดจอดคำเขื่อนแก้ว
จุดจอดเขื่องใน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
12:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 874 อุบลราชธานี - เชียงใหม่

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
จุดจอดเขื่องใน
จุดจอดคำเขื่อนแก้ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
จุดจอด อ.เสลภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
จุดจอด อ.โกสุมพิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
จุดจอด อ.เด่นชัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจอดแยกดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
15:45 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:45 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 874 เชียงใหม่ - อุบลราชธานี

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
จุดจอดแยกดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจอด อ.เด่นชัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
จุดจอด อ.โกสุมพิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
จุดจอด อ.เสลภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
จุดจอดคำเขื่อนแก้ว
จุดจอดเขื่องใน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 876 เชียงใหม่ - นครพนม

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
จุดจอดแยกดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจอด อ.เด่นชัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
จุดจอด อ.นครไทย
ท่าด่านซ้าย
ท่าภูเรือ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
วังสะพุง
จุดจอดนากลาง
จุดจอดหนองบัวลำภู
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
จุดจอด อ.พังโคน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
จุดจอดกุสุมาลย์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:30 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 876 นครพนม - เชียงใหม่

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
จุดจอดกุสุมาลย์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
จุดจอด อ.พังโคน
จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
จุดจอดหนองบัวลำภู
จุดจอดนากลาง
วังสะพุง
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
ท่าภูเรือ
ท่าด่านซ้าย
จุดจอด อ.นครไทย
สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
จุดจอด อ.เด่นชัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจอดแยกดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:15 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 876 เชียงใหม่ - บึงกาฬ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
จุดจอดแยกดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจอด อ.เด่นชัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
จุดจอด อ.นครไทย
ท่าด่านซ้าย
ท่าภูเรือ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
วังสะพุง
จุดจอดนากลาง
จุดจอดหนองบัวลำภู
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
จุดจอด อ.พังโคน
จุดจอด อ.วานรนิวาส
จุดจอดคำตากล้า
จุดจอด อ.พรเจริญ
จุดจอด อ.ศรีวิไล
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 876 บึงกาฬ - เชียงใหม่

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
จุดจอด อ.ศรีวิไล
จุดจอด อ.พรเจริญ
จุดจอดคำตากล้า
จุดจอด อ.วานรนิวาส
จุดจอด อ.พังโคน
จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
จุดจอดหนองบัวลำภู
จุดจอดนากลาง
วังสะพุง
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
ท่าภูเรือ
ท่าด่านซ้าย
จุดจอด อ.นครไทย
สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
จุดจอด อ.เด่นชัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจอดแยกดอยติ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
15:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์