ตารางเวลาเดินรถ / ภูหลวงทัวร์

ภูหลวงทัวร์ ภูหลวงทัวร์


รูปภูหลวงทัวร์

ภูหลวงทัวร์ ให้บริการรถโดยสารระหว่างระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นรถบัสประเภท 2 ระดับขนาด 52 ที่นั่ง รถบัสติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่นั่งสามารถปรับเอนได้ มีบริการอาหารว่างและน้ำดื่ม มีผ้าห่มให้บริการ และมีจุดพักรถ 1 จุด เพื่อพักรับประทานอาหารและเข้าห้องน้ำ

พิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการจองหรือซื้อตั๋วออนไลน์ทาง ภูหลวงทัวร์ เปิดให้จองตั๋วผ่านระบบตัวแทนจำหน่ายโดยสามารถจองผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ www.busandvan.com หรือผ่านช่องทางไลน์ https://lin.ee/m2m8EuC และในวันเดินทางผู้โดยสารต้องมาก่อนเวลาเดินทาง หรือ เวลารถออกเดินทางก่อน 30 นาที เพื่อมารับตั๋วจริงที่หน้าช่องบริการของ ภูหลวงทัวร์

ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน ภูหลวงทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น 40000 ประเทศไทย

ตารางเวลาเดินรถ ภูหลวงทัวร์


ตารางเวลาเดินรถ

ไม่พบข้อมูล

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
สถานีปรับอากาศ แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
เบอร์โทร 043-471582

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
สถานีขนส่งเชียงใหม่
เบอร์โทร 053-304316

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง