ตารางเวลาเดินรถ / ปิยะชัยพัฒนา

จองตั๋วปิยะชัยพัฒนา

ตารางเวลาเดินรถ ปิยะชัยพัฒนา ปิยะชัยพัฒนา


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย
สถานีขนส่งอำเภอแม่สาย กรีนบัส
เบอร์โทร 053-646430, 053-734305 , 062-3107326

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
สถานีขนส่งเชียงราย กรีนบัส
เบอร์โทร 053-773550 , 062-3107322

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
สถานีขนส่งหาดใหญ่ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
เบอร์โทร 074-465203

จุดจอด อ.ด่านนอก
ท่าด่านนอก ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
เบอร์โทร 081-0936459

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 31
เบอร์โทร 074-311077

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 877 แม่สาย-เชียงราย-หาดใหญ่-ด่านนอก

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย
จุดจอด อ.แม่จัน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
จุดจอด อ.งาว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
จุดจอด อ.เด่นชัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
อู่ปิยะรุ่งเรือง พุทธมณฑล
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร)
จุดจอด บ้านเขาปีบ
จุดจอดหน้าสนามบินสุราษฏร์
สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
จุดจอดตลาดเกษตร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
จุดจอดไม้เสียบ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจอดป่าพยอม
จุดจอดโพธิ์ทอง
จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจอดด่านสะเดา
จุดจอด อ.ด่านนอก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:30 รถบัส ม.4 กพ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 877 ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย

จุดบริการ
จุดจอด อ.ด่านนอก
จุดจอดออฟฟิตปิยะทัวร์ จ.สงขลา
จุดจอดด่านสะเดา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจอดโพธิ์ทอง
จุดจอดป่าพยอม
จุดจอดไม้เสียบ
จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
จุดจอดตลาดเกษตร
สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
จุดจอดหน้าสนามบินสุราษฏร์
จุดจอด อ.ไชยา
จุดจอด อ.ท่าชนะ
จุดจอด อ.ละแม
จุดจอด บ้านเขาปีบ
สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร)
จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
กุยบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
อู่ปิยะรุ่งเรือง พุทธมณฑล
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
จุดจอด อ.เด่นชัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
จุดจอด อ.งาว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
จุดจอด อ.แม่จัน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:00 รถบัส ม.4 กพ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์