ตารางเวลาเดินรถ / ปิยะประเสริฐทัวร์

จองตั๋วปิยะประเสริฐทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ ปิยะประเสริฐทัวร์ ปิยะประเสริฐทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์ จ.บึงกาฬ
เบอร์โทร 042-491010 , 083-3477658

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.หนองคาย
เบอร์โทร 042-460205 , 0885620632

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.อุดรธานี
เบอร์โทร 042-343403 , 083-6603510

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ
จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.ด่านนอก
เบอร์โทร 081-0936459

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จ.พัทลุง
เบอร์โทร 087-2930186

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.ทุ่งสง
เบอร์โทร 089-4741325

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.หาดใหญ่
เบอร์โทร 074-465203

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.ขอนแก่น
เบอร์โทร 043-247333 , 043-235888

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 31
เบอร์โทร 074-311077

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 840 บึงกาฬ - ด่านนอก

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
จุดจอด อ.ปากคาด
จุดจอด อ.รัตนวาปี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
จุดจอดแยกกุมภวาปี
จุดจอดเขาสวนกวาง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3)
จุดจอด อ.บ้านไผ่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร)
จุดจอด บ้านเขาปีบ
สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
จุดจอดหน้าสนามบินสุราษฏร์
จุดจอดตลาดเกษตร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
จุดจอดไม้เสียบ
จุดจอดป่าพยอม
จุดจอดโพธิ์ทอง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจอดด่านสะเดา
จุดจอด อ.ด่านนอก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:00 รถบัส ม.4 กพ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 840 ด่านนอก - บึงกาฬ

จุดบริการ
จุดจอด อ.ด่านนอก
จุดจอดด่านสะเดา
จุดจอดออฟฟิตปิยะทัวร์ จ.สงขลา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจอดโพธิ์ทอง
จุดจอดป่าพยอม
จุดจอดไม้เสียบ
จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
จุดจอดหน้าสนามบินสุราษฏร์
จุดจอดตลาดเกษตร
จุดจอด บ้านเขาปีบ
จุดจอด อ.ละแม
สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร)
กุยบุรี
จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล
จุดจอด อ.บ้านไผ่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
จุดจอดเขาสวนกวาง
จุดจอดแยกกุมภวาปี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
จุดจอด อ.รัตนวาปี
จุดจอด อ.ปากคาด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:00 รถบัส ม.4 กพ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์