ตารางเวลาเดินรถ / พรพิริยะทัวร์

จองตั๋วพรพิริยะทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ พรพิริยะทัวร์ พรพิริยะทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น1 ช่อง A1 และ 44
เบอร์โทร 02-9362939 , 02-9363554

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์
เบอร์โทร 054-621400

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์
เบอร์โทร 054-218199

จุดจอด อ.สอง
จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์
เบอร์โทร 054-593848

ตารางเวลาเดินรถ

ไม่พบข้อมูล