ตารางเวลาเดินรถ / รุ่งประเสริฐทัวร์

รุ่งประเสริฐทัวร์ รุ่งประเสริฐทัวร์


รูปรุ่งประเสริฐทัวร์

รุ่งประเสริฐทัวร์ ให้บริการรถโดยสารระหว่าง กรุงเทพฯ-มหาสารคาม , มหาสารคาม-กรุงเทพ รถโดยสารของ รุ่งประเสริฐทัวร์ เป็นรถทัวร์ชั้นเดียวปรับอากาศมีห้องน้ำในตัวรถ ชั้นเก็บของด้านบน มีผ้าห่มให้ตลอดการเดินทาง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น อาหารว่างระหว่างเดินทาง และ เบาะนั่งเป็นระบบไฟฟ้าสามารถปรับเอนและนวดได้ มีที่พักเท้า และโทรทัศน์ให้ทุกที่นั่ง

พิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการจองหรือซื้อตั๋วออนไลน์ทาง รุ่งประเสริฐทัวร์ เปิดให้จองตั๋วผ่านระบบตัวแทนจำหน่ายโดยสามารถจองผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ www.busandvan.com หรือผ่านช่องทางไลน์ https://lin.ee/m2m8EuC และในวันเดินทางผู้โดยสารต้องมาก่อนเวลาเดินทาง หรือ เวลารถออกเดินทางก่อน 30 นาที เพื่อมารับตั๋วจริงที่หน้าช่องบริการของ รุ่งประเสริฐทัวร์

ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน รุ่งประเสริฐทัวร์

1112 260 ถนน ผังเมืองบัญชา ซอย 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

ตารางเวลาเดินรถ รุ่งประเสริฐทัวร์


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 01) 932 กรุงเทพ - มหาสารคาม

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
จุดลงเวลาวังน้อย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล
จุดจอด อ.บ้านไผ่
จุดจอด อ.บรบือ
สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
07:30 รถบัส ม.4 พ
09:15 รถบัส ม.4 พ
17:30 รถบัส ม.4 พ
20:00 รถบัส ม.4 พ
21:00 รถบัส ม.4 ก

เส้นทาง 07) 932 มหาสารคาม - กรุงเทพ

จุดบริการ
สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม)
จุดจอด อ.บรบือ
จุดจอด อ.บ้านไผ่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค (ตลาดรังสิต)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
07:30 รถบัส ม.4 พ
09:15 รถบัส ม.4 พ
20:00 รถบัส ม.4 พ
21:00 รถบัส ม.4 ก

เส้นทาง 03) 944 กรุงเทพฯ - รัตนบุรี

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
จุดลงเวลาวังน้อย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
จุดจอดพิมาย
จุดจอดชุมพวง
ทางพาด(คูเมือง)
จุดจอด อ.แคนดง
สตึก
ชุมพลบุรี
จุดจอดไพรขลา
ท่าตูม
อ.รัตนบุรี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
20:15 รถบัส ม.1 พ

เส้นทาง 11) 944 รัตนบุรี - กรุงเทพ

จุดบริการ
อ.รัตนบุรี
ท่าตูม
จุดจอดไพรขลา
ชุมพลบุรี
สตึก
จุดจอด อ.แคนดง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค (ตลาดรังสิต)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
19:35 รถบัส ม.1 พ


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 3,4,5
เบอร์โทร 0-2936-3638-9 / 081-574-3377

สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม)
หลังห้างเสริมไทย หน้าตลาดโต้รุ่ง
เบอร์โทร 043-711072

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง