ตารางเวลาเดินรถ / รุ่งประเสริฐทัวร์

จองตั๋วรุ่งประเสริฐทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ รุ่งประเสริฐทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 3,4,5
เบอร์โทร 0-2936-3638-9 / 081-574-3377

สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม)
หลังห้างเสริมไทย หน้าตลาดโต้รุ่ง
เบอร์โทร 043-711072

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 01) 932 กรุงเทพ - มหาสารคาม

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต)
จุดลงเวลาวังน้อย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล
จุดจอด อ.บ้านไผ่
จุดจอด อ.บรบือ
สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:30 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:15 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
21:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 07) 932 มหาสารคาม - กรุงเทพ

จุดบริการ
สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม)
จุดจอด อ.บรบือ
จุดจอด อ.บ้านไผ่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:30 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:15 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
21:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์