ตารางเวลาเดินรถ / สยามเดินรถ

จองตั๋วสยามเดินรถ

ตารางเวลาเดินรถ สยามเดินรถ สยามเดินรถ


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 59,60
เบอร์โทร 02-894-6160-2

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
ออฟฟิต สยามเดินรถ , บขส หาดใหญ่
เบอร์โทร 074-234638

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 32,33,34
เบอร์โทร 074-311077

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 973 กรุงเทพฯ - สงขลา

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
จุดจอดแยกแม่กลอง
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
จุดจอด จ.ชุมพร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
จุดจอดควนหนองหงษ์
จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
จุดจอดบ้านบ่อล้อ
จุดจอด อ.หัวไทร
จุดจอดการะเกด
จุดจอดดอนแค
จุดจอดสี่แยกรับแพรก อ.ระโนด
จุดจอดปากระวะ
จุดจอด ท่าเข็น
จุดจอดเจดีย์งาม
จุดจอดรถสี่แยกระโนด
จุดจอดสามบ่อ อ.ระโนด
จุดจอด ชุมพล
จุดจอด ต.บ่อแดง
จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ
จุดจอดสนามชัย
จุดจอด ต.ม่วงงาม
สิงหนคร
จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:30 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 992 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
จุดจอดแยกแม่กลอง
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
จุดจอด อ.บ้านส้อง
จุดจอดถ้ำพรรณรา
จุดจอดแยก อ.ชะอวด
จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
จุดจอดแยกสวนผัก
จุดจอดไม้เสียบ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจอดป่าพยอม
จุดจอดโพธิ์ทอง
จุดจอดป่าบอน
จุดจอด อ.เขาชัยสน
จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
แยกคูหา
จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:50 รถบัส ม.4 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 992 กรุงเทพฯ - ด่านนอก

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
จุดจอดแยกแม่กลอง
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
จุดจอด จ.ชุมพร
จุดจอดถ้ำพรรณรา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
จุดจอดแยกสวนผัก
จุดจอดไม้เสียบ
จุดจอดป่าพยอม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจอดโพธิ์ทอง
จุดจอดป่าบอน
จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
แยกคูหา
จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจอดคลองแงะ
จุดจอดทุ่งลุง
จุดจอดบ้านปริก
จุดจอดด่านสะเดา
จุดจอด อ.ด่านนอก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:30 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 987 กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
จุดจอดแยกแม่กลอง
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
จุดจอด จ.ชุมพร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
จุดจอดป่าพยอม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
จุดจอดป่าบอน
จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ
จุดจอดแยกดอนยาง
บ่อทอง
ค่ายอิงคยุทธ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา
จุดจอด อ.กงปีนัง
จุดจอด มลายูบางกอก
จุดจอด อ.บันนังสตา
จุดจอด อ.ธารโต
คอกช้าง
จุดจอด อ.เบตง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
15:30 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 9917 กรุงเทพ-จะนะ-ปัตตานี-ปาลัส-สุไหงโกลก

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
จุดจอดแยกแม่กลอง
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
จุดจอด จ.ชุมพร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
จุดจอดป่าบอน
จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจอดแยก อ.จะนะ
จุดจอดแยกดอนยาง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี
จุดจอดปาลัส
จุดจอด อ.ยะหริ่ง
จุดจอดกะลาพอ
จุดจอดต้นไทร
จุดจอด อ.บาเจาะ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี
จุดจอดมะนังดาลำ
จุดจอดยี่ง้อ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตากใบ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:00 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 987 เบตง - ยะลา - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด อ.เบตง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี
จุดจอด อ.ธารโต
จุดจอด อ.บันนังสตา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา
จุดจอดแยกดอนยาง
จุดจอด อ.เทพา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจอดโพธิ์ทอง
จุดจอดป่าพยอม
จุดจอดนาหมอบุญ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
12:00 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 982 สงขลา - หาดใหญ่ - ทุ่งสง - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
จุดจอดโพธิ์ทอง
จุดจอดป่าพยอม
จุดจอดดอนยอ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
14:30 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์